Европейска комисия

Финансиране на проекта

Consumer Classroom е финансиран от ЕК портал за учители от страните от ЕС, който им предоставя ресурси за преподаване на потребителско образование.Прочети повече

Генерални Дирекции

ГД Правосъдие и потребители
ГД Образование и култура
ГД Научни изследвани и иновации
Съобщителни мрежи, съдържание и технологии

Европейска комисия
Вижте ощеЗатвори

Предмет :

Бизнес

Показване на 1-12 от 162 резултата
Преведи
Сортирай по
Най-скорошни
  • Най-високо оценени
  • Най-скорошни
Покажи
12 резултати
  • 12 резултати
  • 24 резултати
  • 45 резултати
  • Изброяване на всички
Показване
обновяване на резултатите ...
Автор:AssociationSvet za vse Формат:Уеб връзка
E – knjiga v pdf obliki podaja celovit pregled ekonomije delitve iz različnih zornih kotov. E - book is a comprehensive review of the sharing economy from various points of view. "E – knjiga v pdf obliki je celovit pregled ekonomije delitve. Lingvistične definicije v slovenskem in angleškem jeziku pojasnijo pomen termina. V učnem viru nato sledi jasna razlaga o potrebah in ciljih ekonomije delitve dobrin in odgovornega potrošništva, na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Izpostavi probleme potrošniške družbe in 25-ega člena iz Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki se nanaša na temeljne, “ekonomske” pravice vseh ljudi. V zadnjem delu so primeri dobrih praks v Sloveniji in širše. Link do peticije je interaktivno orodje in poziv za vzpodbujanje tovrstne ekonomije na globalni ravni. Učni vir ponuja veliko iztočnic za debato in poglabljanje že pridobljenih znanj. Je bogat z raznovrstnimi informacijami, ki jih lahko uporabite pri različnih temah in predmetih. Pridobljeno znanje in informacije lahko takoj preverite v vsakodnevnem življenju. V ta namen lahko učitelji pripravijo vrsto konkretnih nalog. E - book in pdf is a comprehensive review of the sharing economy. Linguistic definitions in Slovenian and English provide the understanding of the terms. The teaching resource clearly explains the need and goals of the sharing economy and responsible consumerism, at the local, national, and global level. The e-book highlights the problem of the consumer society and the need to take into account Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, on the ""economic"" rights. The last part gives examples of good practices in Slovenia and internationally. The resource is interactive and there is a link to the petition to a call for the promotion of such economies on a global scale. Resource covers several subjects and themes and tests students pre-knowledge. It is rich with the information that can be divided into several parts and in various subjects. The teachers can prepare a series of specific tasks based on the information from this resource. New acquired knowledge and information can be immediately tested in everyday life."
0
Автор:Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas Формат:Уеб връзка
Lietuvoje viena labiausiai paplitusių dalijimosi ekonomikos formų yra skolinimo platfomos. Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas atliko tyrimą, kuriame išanalizavo Lietuvoje veikiančių skolinimosi platformų veiklą. Su tyrimo rezultatais galite susipažinti šioje ataskaitoje. EN.: One of the most popular forms of sharing economy in Lithuania is peer to peer lending platforms. Alliance of Lithuanian Consumer Organizations has made a research of main lending platforms in Lithuania and presents it's results in this report. Lietuvoje viena labiausiai paplitusių dalinimosi ekonomikos formų yra pinigų skolinimo platformos. Tyrimas išanalizavo Lietuvoje veikiančių skolinimo platformų veiklą. Tyrimo ataskaitoje taip pat pateikiamos pagrindinės sąvokos. Šio tyrimo rezultatais gali pasinaudoti mokytojai, ypatingai ekonomikos mokytojai savo dalyko pamokose ar vykdant praktines užduotis su mokiniais. Išteklius gali būti išsaugotas dokumento formatu. EN.: One of the most popular forms of sharing economy in Lithuania is peer to peer lending platforms. Research presents results of analysis of main lending platforms in Lithuania. General definitions related to the topic can also be found in the report of the research. Teachers, especially teachers of economics can use the results of the study in their lessons or when preparing practical exercises to students. Resource available in downloadable format.
0
Автор:Lietuvos laisvosios rinkos institutas Формат:Уеб връзка
Kas yra dalijimosi ekonomika? Atsakymą į šį ir kitus klausimus rasite šiame trumpame vaizdo įraše, kuriame taip pat pristatomi praktiniai Lietuvos ir pasaulio pavyzdžiai. EN.: What is the sharing economy? The answers to this and other questions can be found in this short video, which also presents practical examples from Lithuania and other countries. Trumpame vaizdo įraše pristatomas dalijimosi ekonomikos reiškinys, pateikiami praktiniai Lietuvos ir pasaulio pavyzdžiai. Šį vaizdo įrašą galite pademonstruoti pamokos metu ir pasinaudoti šia informacija kaip įvadu į įvairias ekonomikos ar vartotojų teisių dalykų temas. EN.: Short video presentation introduces the phenomenon of sharing economy, presents practical international and Lithuanian examples. This video is ready to use during a lesson as an introduction to a variety themes of e.g. Economy or consumer rights.
0
Автор: Формат:Уеб връзка
We share transportation, housing, food and even sea berths. Of course we are talking about sharing economy that is no longer an alternative for a few people but is here to stay, despite the objections and prohibitions croatian : Dijelimo prijevoz, stanove, hranu , automobile , pa čak i morske vezove. Ekonomija dijeljenja nije više alternativa za nekoliko ljudi, ona se sve više širi. Zagovarati društvo zajedništva i racionalnog korištenja dobara nasuprot društvu konzumerizma, koje troši sirovine i energiju, tako danas sve više razmišlja mladih ljudi, koji stvari sve više dijele s drugima, a sve manje kupuju, posjeduju i gomilaju, s namjerom da zaštite okoliš i bolje koriste resurse. Ovaj tekst otkriva kako ekonomija dijeljenja doprinosi racionalnom trošenju sredstava,te daje odlične primjere iz prakse kako tvrtke svoje poslovanje temelje na modelu ekonomije dijeljenje. Tekst može poslužiti za podučavanje s ciljem podizanja razine svijesti učenika o važnosti boljeg korištenja resursa i ekološkoj važnosti ovog modela, ali i kao podloga za interakciju na temu ekonomije dijeljenja. // English: We share transportation, housing, food, cars, and even sea bindings.Sharing economy is no longer an alternative for several people, it is increasingly expanding. The community with a rational use of resources is opposed to a society of consumerism, which consumes raw materials and energy. Both group today increasingly thinks of young people, who increasingly share things with others, and is less buying, possessing and accumulating, with the intention to protect the environment and better use resources. This text reveals how sharing economy contributes to rational use of funds, and provides excellent practices to companies based on their business model economics division. Text can be used for teaching in order to raise the awareness of students about the importance of a better use of resources and the ecological importance of this model, but also as a platform for interaction on topic" sharing economy".
0
Автор:NGO Coworking Croatia Формат:Уеб връзка
Sometimes it is not bad to go back to the beginning, especially when the government structural crisis has forced us to question the basic economic settings. To understand the economic model of sharing (sharing economy), first we must ask what is the word “economy”. We agree with the following definition: the economy is a human activity consisting of production, distribution, exchange and consumption of goods and services. croatian : Ekonomija dijeljenja ili 'zajednička, suradnička potrošnja' sve je popularnija. To je ideja da stvari treba koristiti umjesto posjedovati, razmjenjivati ih umjesto na njih trošiti novac, posuditi ih umjesto kupiti, poklanjati umjesto bacati.Za to su najzaslužnije društvene mreže, a njih poglavito koriste mladi, koji su naučili u virtualnom svijetu s drugima dijeliti svoje fotografije, informacije, svjetonazor i intimu, pa im ni dijeljenje stvari u stvarnom životu ne pada teško. U ovom tekstu možete pronaći sve što Vas zanima o osnovama ekonomije dijeljenja. Kako funkcionira sustav proizvodnje, distribucije i potrošnje? Koje su osnovne razlike između tradicionalnog modela i ekonomije dijeljenja? Tekst daje osnovne odgovore o sustavu ekonomije dijeljenja koji možete podučavati vaše učenike na nastavi. // English : Sharing economy or 'joint, collaborative consumption "is growing in popularity. This is the idea that things should be used instead of owned, shared , borrowed instead of bought, and they are mainly used by young people, who have learned in the virtual world with others to share photos, information, worldview and intimacy, but they did not share things in real life. In this article, you can find everything you want to know about the basics of economics division. How does the system of production, distribution and consumption is ? What are the main differences between the traditional model and the economics of sharing? The text gives basic answers about the system of sharing economy that you can teach your students in class.
0
Автор:AS Latvenergo Формат:Уеб връзка
Awareness raising of the knowledge of electricity, and electrical safety as well as the ability to act in extraordinary situations. The resource is computer game, designed for children up to 16 year. The computer game for teachers offers imprtant advice regarding knowledge of electricity, and electrical safety as well as the ability to act in extraordinary situations. The whole resource can be downloaded.
0
Автор:Latvijas Brīvā elektroenerģijas tirgus asociācija Формат:Уеб връзка
In site www.energija24.lv You can find newest information about electricity trader offers. The resource is web page where teachers can find relevant information about electricity market (energy calculator; explain how comparison of offers works; use video about energy market) in Latvia.
0
Автор:Artemisszió Alapítvány Формат:.pdf
"A hitel" In Globális felelősségvállalás tantárgyi keretek között, p.124 This chapter on Credit is part of a larger collection of lesson plans proposed to teachers so that they can include topics of global responsability in their teaching in class room. It is to be found in the section "mathematics", so it combines mathematical exercises with some very important learning points on Credit. Its approach is very pratical: students are demanded to make calculations in order to compare proposals of several banks. While solving the mathematical problems they learn the meaning of every day notions such as interest rate, compound interest, selling rate, etc. - essential to understand the basics of banking and to make financial decisions.
0
Автор:Anne-Mai Helemäe Формат:Уеб връзка
0
Автор:Anne-Mai Helemäe Формат:Уеб връзка
0
Автор:Board of online editors of Bundesverband Verbraucherzentralen Формат:Уеб връзка,DVD,.pdf
The German Resources Compass on Consumer Education provides a huge amount of educational resources from Germany and Austria. Thes can be searched by subjec, theme or age group and are all described and rated by experts on consumer education. It comprises also a lot of commercial offers (books, multimedia tools, ...)
0
Автор:okologi.dk Формат:Уеб връзка
Ecology NGO website on sustainable production, circular economy and ecology The training material Sustainability and Ecology aimed at education in vocational education, specialisation: food for people. The intention is to integrate sustainability and ecology as a natural part of all teaching in both theory and practice
0
За повече информация относно иконите до всеки ресурс, моля, вижте нашето ръководство относно иконите за ресурси
Обратно горе
Информация
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
Съжаляваме, но към момента нямате достъп за изпълнението на това искане?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred