Европейска комисия

Финансиране на проекта

Consumer Classroom е финансиран от ЕК портал за учители от страните от ЕС, който им предоставя ресурси за преподаване на потребителско образование.Прочети повече

Генерални Дирекции

ГД Правосъдие и потребители
ГД Образование и култура
ГД Научни изследвани и иновации
Съобщителни мрежи, съдържание и технологии

Европейска комисия
Вижте ощеЗатвори


Consumer Classroom Inter-School Competition rules 2016 - 2017

В състезанието могат да участват средни училища (12-18-годишни ученици) от Европейския съюз от 10-ти октомври 2016 г. до 17 март 2017 г., полунощ (Централноевропейско време)
 
Участвайте в четвъртото издание на Междуучилищното състезание на тема:
 Интелигентни потребители на енергия
 
В днешно време учениците ви са запознати с глобалната борба срещу климатичните промени в посока на един по-устойчив свят. Много от тях са интелигентни потребители в борбата срещу световното предизвикателство, научили са как да намалят броя на отпадъците и да пестят вода. Но дали са наясно с въздействието си като потребители на енергия?
 
Енергията е навсякъде! В действителност в днешния свят младите хора няма да станат интелигентни потребителите, освен ако не научат как да подобрят своето енергийно потребление. В това се включват начините на придвижване (кола, влак, колело, мотор), начинът за справяне с топлината или студа у дома, включването на светлината в училище или дори, по време на празници, времето, за което се къпем или си вземаме дълги бани. Енергийната ефективност също зависи от домакинските уреди, които избираме, както и използването на електрически уреди (включително мобилни телефони, слушалки, таблети и компютри), което е от особено значение за младите хора. 
 
Енергийният съюз и политиката по отношение на измененията в климата са едни от топ приоритетите на Европейската комисия. През февруари 2015 г. Европейската комисия представи Рамкова стратегия за гъвкав енергиен съюз с политика, насочена към бъдещето изменение на климата. По отношение на потребителите тази стратегия включва ясно и ефективно законодателство за защита на потребителските права, както и преразглеждане на Директивата за енергийните етикети, нов Работен план за екопроектиране, лесен и свободен достъп до данни за потреблението на енергия в реално време и исторически план. В по-дългосрочен план целта на Енергийната стратегия за 2050 г. е трансформиране на енергийната система (чрез намаляване на емисиите на парникови газове от 80 на 95%).
 
Тя също има за цел да предостави по-голяма възможност на потребителите да контролират сметката си за ток и да я направят по-предвидима (помагайки на околната среда и спестявайки пари), а също така и да увеличи енергийната сигурност чрез вътрешно предлагане.
 
В тази рамка тийнейджърите трябва да се научат, че ежедневното им поведение оказва влияние върху потреблението на енергия и по-общо върху глобалното устойчиво потребление и борбата срещу промените в климата.  
 

Упражнението за състезанието

Този проект ще ви изведе извън класната стая – трябва да си сътрудничите с друго европейско училище! С помощта на инструментите на уеб сайта Consumer Classroom можете да намерите партньор в лицето на друго училище от Европа, за да създавате и споделяте междукултурен опит в процеса на учене. 
Възползвайте се от онлайн общността на учителите в Consumer Classroom, за да изградите силен и ентусиазиран екип! „Всички за един и един за всички!“ 
 

Мероприятието трябва да включва три етапа:

С ваша помощ учениците ще дефинират ролята на потреблението на енергия в борбата срещу климатичните промени и стремежа към по-устойчиви общества.
 
След това учениците от двата класа ще бъдат поканени да споделят и да сравнят ежедневното си поведение като потребители на енергия по отношение на мобилността (например употребата на кола от родителите им), отоплението и охлаждането, топлоизолацията, осветлението, използването на вода (къпане, миене и градинарство), енергийната ефективност на домакинските уреди и дори електрическите уреди (включително мобилни телефони, слушалки, таблети и компютри) и т.н.
 
След като проследят своя енергиен отпечатък, учениците от двата класа ще споделят своята работа и ще си сътрудничат, за да създадат заедно онлайн инструмент за потреблението на енергия за тийнейджъри. Този онлайн инструмент трябва да бъде изготвен от вашите ученици и да бъде насочен към собствените им въпроси, така че да им помогне в измерването и подобряването на техния енергиен отпечатък. Това е уникален шанс да бъдете креативни!
 • Очаквани характеристики на онлайн инструмента:
  • трябва да съдържа калкулатор на енергийно потребление за тийнейджъри;
  • трябва да предлага конкретни съвети и измервания за подобряването на енергийния отпечатък на тийнейджърите.
 • Очаквани формати на онлайн инструмента:
  • като цяло онлайн инструментът се очаква да бъде онлайн уеб сайт;
  • този онлайн уеб сайт трябва да съдържа най-малко 3 от следните формати:
   • кратък видеоклип (максимум 3 минути), включително записана ролева игра
   • инфографика
   • фото презентация
   • анимация
   • аудио
   • онлайн тест
Тъй като вашите ученици ще си сътрудничат с друга държава, те трябва да бъдат насърчени да сравнят своите културни особености, като обърнат специално внимание на намаляването на разходите и безопасността у дома, включвайки своите заключения/изводи като контекст на проекта.
                                       
Каним ви да се присъедините към нашето състезание и да представите идеите на вашите ученици за това как да станат интелигентни потребители на енергия и да влияят положително върху изменението на климата в посока към един по-устойчив свят! 
 

Какви са наградите?

 

Първа награда:

двудневно пътуване до Брюксел с екипа по проекта с цел посещение на европейската столица и по-специално: на главните институции на Европейския съюз. Най-добрият проект ще бъде представен на уеб сайта Consumer Classroom.
 

Избрани проекти:

Избор на един брой оборудване за класа/училището.
 

Награди за подгласниците:

почетен сертификат от Европейската комисия за участието в състезанието. 
 

Кои са важните дати за Междуучилищното състезание?

Регистрация на екипите по проекта и подаване на проектите: От 10 октомври 2016 г. до 17 март 2017 г.
Предварителен подбор на подадените проекти от експертно жури: От 21 март до 7 април 2017 г.
Сесия по гласуване за най-добрите междуучилищни проекти: От 17 април до 26 април 2017 г.
Обявяване на победителя от състезанието и резултатите: 12 май 2017 г.
 

Да започваме!

Отидете на http://www.consumerclassroom.eu/bg/m%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8.html и се присъединете към Междуучилищното състезание! 
 

Екипът на Consumer Classroom ви желае късмет!

Как да участваме в състезанието?

Сформирайте екип по проекта

Първо, необходимо е да сформирате екип по проекта с друго европейско училище/клас от фигуриращите в уеб сайта на Consumer Classroom. Екипът по проекта трябва да се състои от поне два класа/групи от ученици от различни държави от ЕС и да се запише за участие в състезанието до 17 март 2017 г. Без поне един партньор от държава членка на ЕС няма да имате право да участвате, така че започнете да търсите партньори сега! 

За да ви помогне да намерите училище от друга държава, Consumer Classroom разполага със списък с желаещи да участват училища, който ще намерите във форума и на страницата „Междуучилищни проекти“. Можете да ги разгледате или да регистрирате собствения си клас/училище, за да помогнете на някой друг да си намери партньор:

Изберете вашите ресурси на тема „Енергия“

След като сформирате екипа си, можете да започнете да си сътрудничите! Заедно с класа и партньора(ите) си прегледайте базата данни с ресурси, за да изберете въпроси, които представляват интерес за вас и са свързани с темата. Сега вече можете да се съсредоточите върху оформянето на собствената ви перспектива. 

За да ви помогне в усилията, Consumer Classroom ви предлага някои инструменти, като например:

 • комплект за обучение на тема „Енергия“;
 • Моите колекции“, където можете да групирате и запазвате ресурсите, които искате да използвате;
 • „Разширен съставител на уроци“, с който можете да създавате мултимедийни уроци с множество визуални ефекти и;
 • „Моят клас“, който можете да използвате за споделяне на ресурси и уроци с цялата група ученици, за да следят напредъка по проекта, като четат публикуваните съобщения на онлайн дъската за уведомления. 
 
Тези инструменти могат да се окажат изключително полезни в хода на сътрудничеството ви с други европейски училища.

Сътрудничество

Сега вашите ученици и партньорският(ите) клас(ове) са по-добре запознати с добавената стойност и с възможностите за създаване на интересен и цялостен проект. Насърчете учениците си по-често да дискутират, да си сътрудничат и да се свързват периодично с партньорското училище от друга държава. Съвместната работа с партньорското училище може до разкрие много нови перспективи и идеи за темата, които произлизат от друга среда и култура. Предложенията могат да се подават на всички официални езици на ЕС. Езикът на проекта трябва да се съгласува с проектния екип. Ако търсите партньорско училище на уеб сайта ни, посочете предпочитания работен език (езици), за да могат другите училища по-лесно да ви намерят.  

Подгответе своето проектно предложение

Проектните предложения трябва да бъдат предадени през уеб сайта на Consumer Classroom преди 17 март 2017 г.
 
Всяко проектно предложение трябва да съдържа:
 • списък с членовете на екипа на проекта и на двата класа (учители и ученици),
 • кратко описание на проекта (на английски език),
 • кратко описание на проведеното сътрудничество и на използваните педагогически ресурси на Consumer Classroom (на английски език),
 • онлайн инструмент (формат на уеб сайт), който ще включва калкулатор на потреблението на енергия за тийнейджъри и съвети/измервания на най-малко 3 формата от следния списък: кратък видеоклип (макс. 3 минути), включително запис на ролева игра, една инфографика, фото презентация, анимация, аудио и онлайн тест
 • кратко резюме на промоционалните дейности, предвидени за промотиране на вашия проект (например чрез собствени профили в социални мрежи, контакти с местни медии или дейности по популяризиране във вашите училища). (на предпочитания от вас език).
 
Проекти, подадени без екип, който е съставен от най-малко един европейски партньорски клас, и/или предадени след крайния срок, ще бъдат качени в галерията на проектите в уеб сайта на Consumer Classroom, но няма да имат право да спечелят състезанието. 

 

Допустими формати:

 • Видеоклиповете трябва да са с дължина до 3 минути и не по-големи от 80MB. Допустими са различни видеоформати: анимация, монтаж на изображения и др. и могат да се качват на сайта Consumer Classroom. Допустими са следните формати на файлове: avi, wmv, mov, flv, ppt, уеб страница.
 • Мултимедийни уроци може да се финализират с помощта на инструмента „Разширен съставител на уроци“, който е на разположение на уеб сайта. Допустим е всякакъв формат: Word, PowerPoint, Prezi, Powtoon и др.
 • Изображенията трябва да се подадат в размер от A5 до A0 в .jpg формат заедно с подаването на проекта онлайн. 

Как ще се оценяват проектите?

Всеки проект ще се оценява:

1)  Първо от жури, съставено от европейски експерти в областта на образованието и политиките за потребители. Журито ще има балансирано по географски признак представителство. 

Оценката ще се извършва на базата на следните 5 основни критерия:

1. Колко добре отговаря вашият проект на темата на състезанието? Подходящ ли е за целевата възрастова група?
5 точки
2. Ясен, творчески и разнообразен ли е педагогическият подход? (извлечената поука е ясна, използвани са най-малко 3 формата измежду тези от списъка)
5 точки
3. Вид сътрудничество с другия партньорски клас (примери, стратегии)
4 точки
4. Използване на уеб сайта като източник на изследвания за разработването на проекта (намиране на партньорско училище, използване на педагогическите ресурси и инструменти)
3 точки
5. Потенциал за прилагане на предлаганото решение в училища/ежедневие на семейството/социална общност
3 точки
 
Ще бъдат избрани 20 проекта. Този брой може да бъде увеличен, ако има проекти, получили равен брой точки.
Списъкът с избраните проекти ще бъде публикуван на уеб сайта на Consumer Classroom преди началото на гласуването.
 
2)  След това избраните проекти ще бъдат показани на уеб страницата на Consumer Classroom в продължение на две седмици и ще са обект на гласуване онлайн. Всеки, който смята, че проектът ви заслужава признание, ще може да гласува за него чрез галерията на проектите на уеб сайта на Consumer Classroom. 
 
Основните критерии за оценка за гласуващите при избор на проект ще са:
 • Съответствие с темата на състезанието;
 • Яснота на посланието;
 • Оригиналност / иновативност на подхода към темата.
 
Добре е членовете на проектния екип да говорят за него пред роднини, приятели и съученици. Всеки глас е важен! 

 

Създай урок

Обратно горе

Към форумите...

Информация
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
Съжаляваме, но към момента нямате достъп за изпълнението на това искане?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred