Европейска комисия

Финансиране на проекта

Consumer Classroom е финансиран от ЕК портал за учители от страните от ЕС, който им предоставя ресурси за преподаване на потребителско образование.Прочети повече

Генерални Дирекции

ГД Правосъдие и потребители
ГД Образование и култура
ГД Научни изследвани и иновации
Съобщителни мрежи, съдържание и технологии

Европейска комисия
Вижте ощеЗатвори


Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

0 коментари

2014.gada 13.jūnijā stājās spēkā Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas pārņem Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2011/83/ES  par patērētāju tiesībām. Direktīvas mērķis ir nodrošināt visās ES dalībvalstīs vienādi augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, kā arī veicināt ES iekšējā tirgus attīstību.

Līdz ar direktīvas stāšanos spēkā visās 27 ES dalībvalstīs tiks noteiktas vienotas patērētāju tiesības, noslēdzot distances līgumu vai līgumu ārpus uzņēmuma telpām, kas vienlaikus pavērs lielākas iespējas komersantiem, kas piedāvā savas preces vai pakalpojumus ES tirgū, jo tiem nebūs jāpielāgojas atšķirīgām ES dalībvalstu patērētāju tiesību aizsardzības prasībām. Direktīva aizstāj vai groza jau šobrīd spēkā esošu direktīvu prasības patērētāju tiesību aizsardzības jomā, vienlaikus paredzot arī vairākus jaunievedumus.

Direktīva nosaka prasības galvenokārt distances līgumiem t.i., līgumiem, kuri noslēgti Internetā, TV vai ar katalogu starpniecību, un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtajiem līgumiem, piemēram, līgumiem, kas noslēgti tirgotāja prezentācijas laikā patērētāja mājās, kafejnīcā vai citā vietā.

Lai ieviestu Direktīvu, tika apstiprināti arī jauni Ministru kabineta noteikumi:

  • par distances līgumu (20.05.2014. noteikumi nr.255)
  • par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas (20.05.2014. noteikumi nr.254).

Jaunie normatīvie akti nosaka distances līgumā un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtajā līgumā ietveramo informāciju, kā arī informāciju, kura jāsniedz patērētājam pirms šo līgumu noslēgšanas - preces vai pakalpojuma galvenās īpašības, informācija par pārdevēju, preces cenu un citām izmaksām, informācija par atteikuma tiesībām, kā arī cita informācija.

Noslēdzot šādus līgumus, visās ES dalībvalstīs noteikts vienots 14 dienu atteikuma tiesību periods , kura laikā patērētājs ir tiesīgs atkāpties no ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma vai distances līguma bez pamatojuma.

Kaut arī Latvijā jau kopš 1999. gada bija noteikts 14 dienu atteikuma tiesību periods, citās ES dalībvalstīs šis periods varēja būt arī tikai 7 dienas.

Tiek noteikta vienota parauga atteikuma tiesību veidlapa, kas dos iespēju patērētājiem vienkāršāk izmantot atteikuma tiesības.

Patērētājam izmantojot atteikuma tiesības, pārdevējam samaksātā naudas summa būs jāatgriež bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā . Jāatgriež ir ne tikai par preci samaksātā nauda, bet arī piegādes izmaksas, izņemot gadījumu, ja patērētājs ir izmantojis citu, nevis lētāko pārdevēja piedāvāto piegādes veidu. Patērētājam ir jāsedz tikai preces atpakaļ atgriešanas izmaksas, izņemot, ja pārdevējs piekritis šīs izmaksas segt vai arī nav informējis patērētāju par pienākumu segt šīs izmaksas.

Patērētāju tiesību aizsardzības likums uzliek pienākumu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam pirms līguma noslēgšanas uzņēmuma telpās sniegt patērētājam detalizētu informāciju par preci vai pakalpojumu, tai skaitā par preces īpašībām, informāciju par pārdevēju, par cenu un papildus izmaksām, kā arī patērētāja likumiskajām tiesībām.

Patērētāju tiesību aizsardzības likums uzliek pienākumu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam pirms līguma noslēgšanas prasīt patērētājam skaidri paustu piekrišanu jebkuram maksājumam papildus samaksai, kas paredzēta par līguma galveno saistību, aizliedz izmantot iepriekš atzīmētas ailītes jeb, tā saucamos, „ķeksīšus” , kuri patērētājam ir jānoraida, lai nebūtu jāveic papildu maksājumi. Bieži vien patērētājam pērkot aviobiļeti Internetā, tiek piedāvāts iegādāties apdrošināšanu vai noīrēt automašīnu un, lai atteiktos no šiem pakalpojumiem, patērētājs ir spiests atiestatīt iepriekš atzīmētus ķeksīšus. Šāda tirgotāju prakse līdz ar direktīvas ieviešanu ES būs aizliegta. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav saņēmis patērētāja skaidri paustu piekrišanu papildu maksājumam, tad patērētājam ir tiesības saņemt šāda papildu maksājuma atmaksu. Arī par papildu darbu, kura nepieciešamība rodas pakalpojuma sniegšanas laikā, patērētājam nav jāmaksā, ja patērētājs nav devis pakalpojuma sniedzējam skaidru piekrišanu šādam papildu darbam.

Pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir pienākums, nododot preci patērētājam, nodrošināt viņam iespēju apskatīt vai pārbaudīt preci, pretējā gadījumā pienākums pierādīt, ka nodošanas brīdī precei nebija trūkumu, tiek uzlikts pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

No patērētājiem, kuri izmantojuši kredītkarti vai citu maksāšanas līdzekli, pārdevējiem aizliegts iekasēt augstāku maksu par faktiskajām izmaksām, kas saistītas ar šo maksāšanas līdzekļu izmantošanu. Tāpat arī attiecībā uz speciālām telefonlīnijām, kuras patērētāji var izmantot, lai sazinātos ar tirgotāju ar noslēgto līgumu saistītos jautājumos, par to izmantošanu paredzētie tarifi nedrīkst būt augstāki par pamata tarifu .

Patērētāju tiesību aizsardzības likumā tiek regulēta arī patērētāju tiesību aizsardzība digitālo preču iegādes jomā – tirgotājiem būs pienākums informēt patērētāju par digitālā satura preču atbilstību aparatūrai un lietojumprogrammām, kā arī paredzētas patērētāju tiesības atkāpties no šādiem līgumiem līdz attiecīgā lejupielādes procesa sākumam.

Zinta Kovaļevska 0
expert
Обратно горе
Информация
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
Съжаляваме, но към момента нямате достъп за изпълнението на това искане?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Нуждаете ли се от помощ? Разгледайтенашия раздел за помощ