European Commission

Project Funding

The Consumer Classroom is an EU funded portal site for teachers across the EU to equip them with resources for teaching consumer educationRead more

European Commission Directorate Generals

DG Justice and Consumers
DG Education and Culture
DG for Research & Innovation
DG Communications Networks, Content and Technology
 

European Commission
see moreclose


Ostopolulla kuluttajakasvatuksessa

0 comments

(In English below)

Ovatko digitaalinen ostopolku ja uudet talouden muodot hallussasi suunnitellessasi kestävän kuluttajuuden opetusta oman oppiaineesi näkökulmasta? Miten ohjaat oppilasta tiedonhakuun, valintoihin ja kohtaamaan kaupallista viestintää, mitä kerrot kuluttajan oikeuksista kun ostopaikka on verkossa?

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämät opettajien materiaalisivut tarjoavat tausta-aineistoa opettajille. Uudessa ”Tietoa digitaalisen kaupankäynnin ilmiöistä” -aineistossa esitellään digitalisaation erityispiirteitä, jotka muuttavat kuluttaja-asioiden opetusta koulussa. Aineistossa kuvataan ostopolun eli kaupankäynnin kaaren kautta kokonaisuus, joka helpottaa suunnittelemaan esimerkiksi ilmiöpohjaisen opetuksen järjestämistä kuluttaja-asioista.

Ostaminen on paljon enemmän kuin yksittäinen asiakkaan ja kauppiaan välinen maksutapahtuma. Ostaminen on vain yksi etappi ostopolun matkalla. Ostopolun vaiheiden onnistuminen vaikuttaa kuluttajan tyytyväisyyteen.

Ostopolku alkaa kun kuluttajalle herää tarve tai halu tuotteesta tai palvelusta. Kuluttaja saattaa ryhtyä vertailemaan tuotteita ennen lopullista päätöstä. Vertailun lopputuloksena kuluttaja tekee valintansa, joka mahdollisesti on tuotteen ostaminen. Maksettuaan tuotteen kuluttaja saa sen käyttöönsä. Ostopolun loppupäässä kuluttaja saattaa päätyä tekemään tuotteesta reklamaation tai hän käyttää tuotetta kunnes päättää sen jatkosta, mahdollisesti kierrättämisen tai hävittämisen kautta. Ostopolun kaikkiin eri vaiheisiin kietoutuu digitaalinen osaaminen.

Ennen digitalisaatiota ostopolun vaiheiden seuraaminen ja niihin vaikuttaminen on ollut kauppiaille hankalaa ja perustunut summittaiseen tietoon kuluttajan käyttäytymisestä. Kauppias on voinut mainostaa lehdissä ja televisiossa, painattaa tuotekatalogeja ja toivoa parasta. Myös kuluttajalle mainonnan havaitseminen ja tunnistaminen on ollut helpompaa. Digitaalisuudella on ollut kaupantekoon valtava vaikutus. Pysyykö kuluttajataitojen opetus mukana tässä muutoksessa, jossa kaupasta on tullut monikanavaista.

Ostoprosessin hallintaa tarvitsemme, jotta osaamme jarruttaa, kun esimerkiksi rahat eivät riitä, tai kun haluamme omalla toiminnalla säästää luonnonvaroja tai vaikuttaa vaikkapa globaaliin oikeudenmukaisuuteen.

Nuorta tulee ohjata tunnistamaan ja arvioimaan omaa ostopolkuaan. Kansalais- ja mediataidot kehittyvät, nyt viimeistään on osattava itsenäisesti turvata omat henkilökohtaiset tietonsa verkossa. Hyvällä ohjauksella nuoret havaitsevat helposti, miten heidän oma toimintansa verkossa vaikuttaa esimerkiksi heihin kohdennettuna mainontana. Sosiaalisen median mainosmaailmassa jaetaan mainostajien viestejä ja annetaan yrityksille tietoa itsestä ja omista kulutustottumuksista. Tärkeää on tunnistaa ja erottaa omat tarpeensa ja halunsa mainostulvan keskellä. Nuoren kanssa kannattaa pohtia, mitä itselle tarkoittaa joukkoon kuulumisen paine.

Lisätietoa:

Tietoa digitaalisen kaupankäynnin ilmiöistä

Kuluttajien digitaalisen osaamisen puitteet

 

 

Summary in English:

The purchase path is an important part of consumer education

This blog promotes teachers to build students digital competences as a part of consumer education. It presents the taughts and implements of the EU-publication The Digital Competence Framework for Consumers .

It presents how purchase is much more than a single payment transaction between a customer and a trader. The purchase path begins when the customer realize he has a need or a desire for a product or a service. The customer may compare the products before the final decision. After compering consumer makes his decision, which possibly is buying the product. After paying the product, consumer gets it to his self and the right to use it.

At the end of the purchase path consumer may end up doing a complaint or he uses the product until he decides the future of the product. Possibly he recycles or throws away the product. Every step on the purchase path has an impact of customer satisfaction.

Digital competence is along with every part of the purchase path. Digitalization has had a huge impact of the trade.

Taina Mäntylä (KKV) 0
expert
http://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/opettajalle/julkaisut/tn2009588-web.pdf http://www.kkv.fi/globalassets/kkv-english/consumer-education/consumercompetences_objectives-for-teaching_approved.pdf
BACK TO TOP
Information
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Need help ? Please see our help section