Evropská komise

Financování projektu

Consumer Classroom je portál financovaný EU pro učitele v EU, kde naleznou zdroje pro spotřebitelskou výchovu.Další informace

Útvary (generální ředitelství)

GŘ spravedlnost a spotřebitele
GŘ pro vzdělávání a kulturu
GŘ pro výzkum a inovace
Komunikační sítě, obsah a technologie

Evropská komise
Další informaceZavřít


Consumer Classroom Inter-School Competition rules 2016 - 2017

Soutěž otevřená středním školám (studenti ve věku 12-18let) napříč Evropskou unií od 10. října 2016 do půlnoci 17. března 2017 (středoevropského času)
 
Zúčastněte se našeho čtvrtého ročníku soutěže mezi školami na téma:
Chytří odběratelé energie
 
Dnešní žáci jsou obeznámeni s celosvětovým bojem proti klimatickým změnám a úsilím o vybudování udržitelného světa. Mnoho z nich patří v boji proti této světové výzvě mezi chytré odběratele, kteří se naučili minimalizovat množství odpadu a šetřit vodou. Uvědomují si však, jaký vliv mají jako odběratelé energie?
 
Energie je všude. V dnešním světě se mladí lidé nestanou chytrými odběrateli, pokud se nenaučí snížit svou spotřebu energie. Příležitost k úsporám představují dopravní prostředky (automobil, vlak, kolo, motocykl), topení nebo chlazení v domácnosti, používání osvětlení na školách nebo sprchování či dlouhé koupání. Úspory energie také závisí na domácích spotřebičích, které se rozhodneme používat. V případě mladých lidí jde zejména o elektrické spotřebiče (mobilní telefony, sluchátka, tablety a počítače).
 
Politika energetické unie a boje proti klimatickým změnám patří mezi nejdůležitější priority Evropské komise. V únoru 2015 představila Evropská komise rámcovou strategii pružné energetické unie s výhledovou politikou boje proti klimatickým změnám (Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy). Ve vztahu k odběratelům tato strategie zahrnuje jasnou a účinnou legislativu pro ochranu práv odběratelů a také revizi směrnice o energetických štítcích, která je novým pracovním programem „ekodesignu“ zaměřeným na zabezpečení snadného a volného přístupu k údajům o spotřebě energie v reálném čase a z minulosti. Z dlouhodobého hlediska je cílem energetické strategie do roku 2050 (2050 Energy Strategy) přebudovat energetickou soustavu (snížením emisí skleníkových plynů o 80 až 95 %).
 
Strategie také usiluje o to, aby měli odběratelé lepší kontrolu nad výdaji za energii a aby je mohli lépe předvídat (což přispěje k ochraně životního prostředí a ušetří finanční prostředky), a o zlepšení zabezpečení energetických dodávek pomocí národních zdrojů.
 
V tomto duchu by se měli mladí lidé naučit, že jejich každodenní chování má vliv na spotřebu energie a v širším kontextu i na celosvětovou udržitelnost spotřeby a na boj proti klimatickým změnám. 
 

Soutěžní úloha

Tento projekt vám umožní být za vaší třídou – budete muset spolupracovat s jinou evropskou školou! Při používání nástrojů na webových stránkách Consumer Classroom se můžete spojit s partnerskou školou v Evropě a sdílet mezikulturní poznatky z výuky. Využijte výhody online komunity učitelů na webu Consumer Classroom a vybudujte silný a nadšený tým! „Všichni za jednoho a jeden za všechny!“ 
 

Úkol se bude skládat ze tří fází:

S vaší pomocí studenti definují, jaká je úloha spotřeby energie v boji proti klimatickým změnám a za udržitelnou společnost.
 
Studenti obou tříd budou posléze pozváni, aby se navzájem informovali a porovnali své každodenní chování v roli odběratelů energie z hlediska dopravy (například používání automobilu rodičů), topení a chlazení, tepelné izolace, osvětlení, používání vody (koupání, mytí a zalévání zahrady), energetické účinnosti domácích spotřebičů nebo dokonce elektrických spotřebičů (včetně mobilních telefonů, sluchátek, tabletů a počítačů) atd.
 
Poté co studenti z obou tříd změří svou uhlíkovou stopu, podělí se o svá zjištění a společně vytvoří online nástroj pro stanovení spotřeby energie pro mladistvé. Tento online nástroj by měli vytvořit vaši studenti a měl by se zaměřit na vlastní problémy studentů. Měl by jim tak pomoci změřit a snížit jejich uhlíkovou stopu. Toto je jedinečná příležitost pro tvořivost!
 • Očekávané vlastnosti online nástroje:
  • Měl by zahrnovat kalkulačku spotřeby energie pro mladistvé.
  • Měl by nabízet konkrétní tipy a opatření ke snížení uhlíkové stopy mladistvých.
 • Očekávané podoby online nástroje:
  • Očekává se, že online nástroj bude jako celek tvořen webovou stránkou.
  • Tato webová stránka by měla obsahovat nejméně 3 následující formáty:
   • Krátké video (max. 3 minuty) včetně natočeného funkčního hraní
   • Informační grafika
   • Fotografická prezentace
   • Animace
   • Zvuk
   • Online kvíz
Protože studenti budou spolupracovat s jinou zemí, doporučuje se, aby navzájem porovnali svá kulturní specifika a věnovali zvýšenou pozornost úsporám nákladů a bezpečnosti v domácím prostředí a aby svá zjištění a výsledky uváděli v kontextu projektu.                  
                                       
S potěšením vás zveme do naší soutěže, která vašim studentům nabízí příležitost prezentovat jejich vlastní nápady, jak se stát chytrými odběrateli energie a jak výrazně podpořit boj proti klimatickým změnám a za udržitelný svět.
 

Jaké jsou ceny?

 

První cena:

Dvoudenní cesta do Bruselu pro celý projektový tým, návštěva hlavního města Evropy a zejména hlavních institucí Evropské unie. Vítězný projekt bude prezentován na webové stránce Consumer Classroom.
 

Užší výběr projektů

Možnost výběru jedné věci k vybavení vaší třídy/školy.
 

Další ceny:

Čestné uznání od Evropské komise za účast v soutěži. 
 

Jaká jsou klíčová data pro meziškolní soutěž?

Registrace projektových týmů a podávání projektů: 10. října 2016 až 17. března 2017
Předvýběr návrhů odbornou porotou: 21. března až 7. dubna 2017
Hlasování o nejlepší meziškolní projekty z užšího výběru: 17. až 26. dubna 2017
Oznámení vítěze soutěže a výsledků: 12. května 2017
 

Začněte ještě dnes!

 

Consumer Classroom team wishes you best of luck!

Jak se zapojit do soutěže?

Vytvořte projektový tým

Nejprve je nutné vytvořit projektový tým s jinou evropskou školou nebo třídou, které se nacházejí na webu Consumer Classroom.. Projektový tým musí být složen alespoň ze dvou tříd nebo skupin žáků z různých zemí Evropské unie a musí se zaregistrovat k účasti v soutěži do 17. března 2017. Bez alespoň jedné partnerské školy z členského státu Evropské unie se nemůžete zúčastnit, takže si začněte hledat partnera již nyní!

Aby vám pomohla najít školu z jiné země, má Consumer Classroom seznam několika škol, které si přejí zúčastnit se, na Fóru a na stránce meziškolních projektů, nahlédněte tam nebo vytvořte vlastní vstup, aby si vaši třídu mohl najít někdo jiný:

Zvolte své zdroje energie

Po vytvoření týmu začíná část zaměřená na spolupráci! Prohlédněte si společně se třídou a partnery naši databázi zdrojů a vyberte si a nastudujte si problémy, které vás v souvislosti s vaším tématem zajímají. Nyní se můžete vrhnout do tvoření vašeho vlastního pohledu. 

Consumer Classroom vám na pomoc v tomto snažení nabízí nástroje, jako například: 

 • Vzdělávací nástroj o energii;
 • “Mé sbírky”, kde můžete shromažďovat a ukládat zdroje, které chcete použít;
 • Pokročilý nástroj vlastních školení", pomocí něhož můžete vytvářet multimediální lekce s mnoha vizuálními funkcemi a;
 • “Má třída”, kterou můžete použít ke sdílení zdrojů a lekcí s celou vaší skupinou studentů a informovat je o aktualitách v projektu zasíláním zpráv na jejich online nástěnku. 
 
Tyto nástroje se mohou ukázat jako zvlášť užitečné v koordinaci vaší práce s jinými evropskými školami.

Spolupráce

Nyní budou mít vaši studenti a jejich partnerské třídy lepší povědomí o příležitostech pro vytvoření zajímavého a uceleného projektu a o jeho přidané hodnotě. Podpořte své studenty při diskusi a spolupráci a pravidelně kontaktujte svou partnerskou školu z jiné země. Úzká spolupráce s vaší partnerskou školou může přinést mnoho nových pohledů a nápadů k tématu, neboť vychází z odlišného prostředí a kultury. Nabídky lze zasílat ve všech úředních jazycích EU. Jazyk projektu musí být odsouhlasen v rámci projektového týmu. Hledáte-li partnerskou školu na našich webových stránkách, upřesněte pracovní jazyk(y), který(é) upřednostňujete, aby vás jiné školy snadno našly.  

Připravte se na vstup do projektu

Návrhy projektů musí být podány prostřednictvím webu Consumer Classroom před 17. březnem 2017
 
Návrh projektu musí mít tyto náležitosti: 
 • seznam členů projektového týmu z obou tříd (učitelé a studenti),
 • krátký popis projektu (v angličtině),
 • krátký popis spolupráce, která proběhla, a použité pedagogické zdroje Consumer Classroom (v angličtině),
 • online nástroj (v podobě webové stránky), který zahrnuje kalkulačku spotřeby energie pro mladistvé a tipy a opatření v nejméně 3 formátech z následujícího seznamu: krátké video (max. 3 minuty) včetně natočeného funkčního hraní, informační grafika, fotografická prezentace, animace, zvuk a online kvíz,
 • krátký souhrn předpokládaných propagačních aktivit pro podporu projektu (například prostřednictvím vlastních účtů na sociálních sítích, kontaktů s místními médii nebo propagačních aktivit na školách). (Ve vámi upřednostňovaném jazyce.)
 
Projekt, který v týmu nemá alespoň jednoho člena z evropské partnerské třídy nebo který byl podán po uplynutí termínu, bude nahrán do galerie projektů na webu Consumer Classroom, ale nemůže se stát vítězem soutěže.

 

Přijímané formáty:

 • Video vstupy nesmějí být delší než 3 minuty a neměly by být větší než 80 MB. Přípustný je jakýkoli druh videa; animace, obrazové montáže atd. a lze je nahrát na stránku Consumer Classroom. Přijaty budou následující formáty souborů: avi, wmv, mov, flv, ppt, webová stránka.
 • Multimediální lekce lze dokončit pomocí pokročilého nástroje Vlastních lekcí, který najdete na webové stránce. Lze používat libovolný formát: Word, PowerPoint, Prezi, Powtoon atd.
 • Obraz(y) zasílejte ve formátu A5 až A0 ve formátu .jpg se vstupem on-line.

Jak budou projekty hodnoceny?

Jak budou projekty hodnoceny:

1)  Nejprve porotou složenou z evropských odborníků v oblasti vzdělávání a spotřebitelských zásad. Porota bude mít vyvážené zeměpisné zastoupení.

Hodnocení se uskuteční na základě následujících 5 hlavních kritérií:

1. Do jaké míry projekt odpovídá tématu soutěže? Je vhodný pro cílovou věkovou skupinu?  
5 bodů
2. Je pedagogický přístup jasný, tvořivý a různorodý (jsou jasné výsledky vzdělávání, jsou použity nejméně 3 formáty z formátů uvedených v seznamu)?
5 bodů
3. Typ spolupráce s druhou partnerskou třídou (příklady, strategie)
4 body
4. Použití webu jako zdroje informací pro vypracování projektu (vyhledání partnerské školy, použití pedagogických zdrojů nebo nástrojů)
3 body
5. Potenciál zavedení navrhovaného řešení na školách, v každodenním rodinném životě, v komunitě
3 body
 
20 projektů se dostane do užšího výběru. Tento počet může být zvýšen, pokud více projektů získá stejný počet bodů.
Seznam projektů, které postoupily do užšího výběru, bude uveřejněn na webu Consumer Classroom před začátkem hlasování.
 
2)  Projekty z užšího výběru budou poté po dobu dvou týdnů zobrazeny na webu Consumer Classroom a bude možné pro ně hlasovat online.  Každý, kdo se domnívá, že si váš projekt zaslouží uznání, mu bude moci udělit hlas v galerii projektů na webu Consumer Classroom. 
 
Hlavními kritérii pro hlasující budou:
 • Dodržení tématu soutěže;
 • Jasné poslání;
 • Originalita / inovace v přístupu k tématu.
 
Váš projektový tým by měl o svém projektu dát vědět - informujte o něm svou rodinu, přátele a spolužáky. Každý hlas se počítá! 

 

Připravte si školení

ZPěT NA ZAčáTEK

Přejít na fóra...

Informace
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred