Evropská komise

Financování projektu

Consumer Classroom je portál financovaný EU pro učitele v EU, kde naleznou zdroje pro spotřebitelskou výchovu.Další informace

Útvary (generální ředitelství)

GŘ spravedlnost a spotřebitele
GŘ pro vzdělávání a kulturu
GŘ pro výzkum a inovace
Komunikační sítě, obsah a technologie

Evropská komise
Další informaceZavřít


Proč se zabývat spotřebitelským vzděláváním?

Žijeme v konzumní společnosti. Spotřeba je významnou součástí našeho každodenního života a využívá značnou část našich peněz a našeho času.


Přesto někteří lidé vnímají vzdělávání spotřebitelů jako cosi s negativním podtónem - snad má podněcovat lidi k vyšší spotřebě. Opak je pravdou, neboť výuka spotřebitelů má za cíl podporu chápání struktur a systémů v rámci trhu. Podle důkazů je zjevné, že řada dospělých osob nejenže neví, jak jejich osobní spotřebitelské návyky mohou ovlivnit hospodářství, životní prostředí i společnost, ale řada z nich nemá dostatečné prostředky pro účinný pohyb na trhu. Spotřebitelské vzdělávání přináší vhled nutný k tomu, aby se z občanů stali odpovědní a inteligentně působící spotřebitelé.

Investice do budoucnosti

Spotřebitelské vzdělávání je investicí do naší budoucnosti: znamená totiž ochranu, poskytování sebedůvěry a posilování odpovědnosti budoucích spotřebitelů. Řada výukových témat spotřebitelů se může objevit v téměř všech vzdělávacích předmětech a programech. Následně jsou tak vyučující jedněmi z velmi důležitých článků ve výchově spotřebitelů a pro vzdělávání budoucích spotřebitelů.

Ve stále globalizovanějším světě je povědomí o vlastních právech spotřebitele zásadní pro zajištění ochrany, sebejistoty a společenské odpovědnosti. Vzhledem k rychlému rozvoji internetu, sociálních médií a on-line sítí mohou nedostatkem těchto informací utrpět především dospívající.

Consumer Classroom nabízí vyučujícím prostředek, díky němuž se i oni sami dozvědí o spotřebitelské výchově a předají tyto cenné informace svým studentům v rámci mezipředmětových projektů. Tato webová stránka pomáhá vyučujícím nabízet každodenně svým studentům příklady toho, jak se stát lepším spotřebitelem, a to pomocí interaktivních a zajímavých lekcí.

Jste připraveni začít se vzdělávat v oblasti výuky spotřebitelů a pak tyto otázky i vyučovat? Přihlaste se kliknutím sem

Přihlásit nyní!

  • Vytvářejte školení on-line
  • Zpracovat meziškolní projekty
  • Oblast s vlastním přihlášením
  • Ohodnotit a prohlédnout zdroje

Připravte si školení

ZPěT NA ZAčáTEK

Přejít na fóra...

Informace
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred