Europa-Kommissionen

Projektfinansiering

Consumer Classroom er en EU-finansieret portal for lærere over hele EU. Målet er at udstyre dem med ressourcer til at kunne undervise i forbrugeremner.Læs mere

Generaldirektorater

GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor
Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur
Generaldirektoratet for Forskning og Innovation
Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi

Europa-Kommissionen
Se mereLuk

Fag :

Forbrugerstudier

Viser 1-12 af 409 resultater
Oversæt
Sortér efter
Nyeste
  • Højest scorende
  • Nyeste
Vis
12 resultater
  • 12 resultater
  • 24 resultater
  • 45 resultater
  • List alle
Vis
opdaterer resultater ...
Forfatter:Robert Chovanculiak Format:Weblink
The resource is weblink to podcast as audiovisual file. The teachers can use the file for a presentation of basic principle and benefits of shared economy. The students can easy downloade this podcast to their computer and use it for self-study. Podcast of Economist Robert Chovanculiak gives pupils an explanation of terms of contemporary shared economy, transaction costs and exaples of successful companies . The resource is weblink to podcast as audiovisual file. The teachers can use the file for a presentation of basic principle and benefits of shared economy. The students can easy downloade this podcast to their computer and use it for self-study.
0
Forfatter:Valentin Rozman Format:Weblink
V videu je podan pomen deljenja dobrin na preprost in subjektiven način. In video is the importance of shared economy explained in a simple and subjective way. "Learning resource helps in developing critical thinking and checks the pre- knowledge in various subjects. Author (the speaker) in a simple, understandable, and concise way explains why it is important to include sharing in the economy. Subjective approach is rational, but its interpretation is at times naive, or even utopian. Based on their pre- knowledge students should comment on the statements and define, to their own knowledge, the conditions, and present limitations for the establishment of sharing and collaborative economy. Video is very well equipped with a text in which links to examples of good practice, blogs and business sites in Slovenia and abroad. Easy to use tool to liven- up the class. Učni vir razvija kritično mišljenje in preverja predznanje iz različnih predmetov. Avtor (nastopajoči) na preprost, razumljiv in jedernat način razloži zakaj je (zanj) pomembno, da v ekonomijo vključimo delitev dobrin. Subjektivni pristop je sicer racionalen, a so njegove razlage na trenutke naivne ali morda utopične. Učenci in dijaki lahko na osnovi predznanja iz ostalih predmetov, opredelijo pogoje in omejitve za vzpostavitev takšne ekonomije. Video je opremljen s tekstom v katerem so linki do primerov dobrih praks, blogov in poslovnih strani v Sloveniji, in širše. Video je enostaven učni vir, primeren za razgibano učno uro."
0
Forfatter:AssociationSvet za vse Format:Weblink
E – knjiga v pdf obliki podaja celovit pregled ekonomije delitve iz različnih zornih kotov. E - book is a comprehensive review of the sharing economy from various points of view. "E – knjiga v pdf obliki je celovit pregled ekonomije delitve. Lingvistične definicije v slovenskem in angleškem jeziku pojasnijo pomen termina. V učnem viru nato sledi jasna razlaga o potrebah in ciljih ekonomije delitve dobrin in odgovornega potrošništva, na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Izpostavi probleme potrošniške družbe in 25-ega člena iz Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki se nanaša na temeljne, “ekonomske” pravice vseh ljudi. V zadnjem delu so primeri dobrih praks v Sloveniji in širše. Link do peticije je interaktivno orodje in poziv za vzpodbujanje tovrstne ekonomije na globalni ravni. Učni vir ponuja veliko iztočnic za debato in poglabljanje že pridobljenih znanj. Je bogat z raznovrstnimi informacijami, ki jih lahko uporabite pri različnih temah in predmetih. Pridobljeno znanje in informacije lahko takoj preverite v vsakodnevnem življenju. V ta namen lahko učitelji pripravijo vrsto konkretnih nalog. E - book in pdf is a comprehensive review of the sharing economy. Linguistic definitions in Slovenian and English provide the understanding of the terms. The teaching resource clearly explains the need and goals of the sharing economy and responsible consumerism, at the local, national, and global level. The e-book highlights the problem of the consumer society and the need to take into account Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, on the ""economic"" rights. The last part gives examples of good practices in Slovenia and internationally. The resource is interactive and there is a link to the petition to a call for the promotion of such economies on a global scale. Resource covers several subjects and themes and tests students pre-knowledge. It is rich with the information that can be divided into several parts and in various subjects. The teachers can prepare a series of specific tasks based on the information from this resource. New acquired knowledge and information can be immediately tested in everyday life."
0
Forfatter:Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas Format:Weblink
Lietuvoje viena labiausiai paplitusių dalijimosi ekonomikos formų yra skolinimo platfomos. Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas atliko tyrimą, kuriame išanalizavo Lietuvoje veikiančių skolinimosi platformų veiklą. Su tyrimo rezultatais galite susipažinti šioje ataskaitoje. EN.: One of the most popular forms of sharing economy in Lithuania is peer to peer lending platforms. Alliance of Lithuanian Consumer Organizations has made a research of main lending platforms in Lithuania and presents it's results in this report. Lietuvoje viena labiausiai paplitusių dalinimosi ekonomikos formų yra pinigų skolinimo platformos. Tyrimas išanalizavo Lietuvoje veikiančių skolinimo platformų veiklą. Tyrimo ataskaitoje taip pat pateikiamos pagrindinės sąvokos. Šio tyrimo rezultatais gali pasinaudoti mokytojai, ypatingai ekonomikos mokytojai savo dalyko pamokose ar vykdant praktines užduotis su mokiniais. Išteklius gali būti išsaugotas dokumento formatu. EN.: One of the most popular forms of sharing economy in Lithuania is peer to peer lending platforms. Research presents results of analysis of main lending platforms in Lithuania. General definitions related to the topic can also be found in the report of the research. Teachers, especially teachers of economics can use the results of the study in their lessons or when preparing practical exercises to students. Resource available in downloadable format.
0
Forfatter:Lietuvos laisvosios rinkos institutas Format:Weblink
Kas yra dalijimosi ekonomika? Atsakymą į šį ir kitus klausimus rasite šiame trumpame vaizdo įraše, kuriame taip pat pristatomi praktiniai Lietuvos ir pasaulio pavyzdžiai. EN.: What is the sharing economy? The answers to this and other questions can be found in this short video, which also presents practical examples from Lithuania and other countries. Trumpame vaizdo įraše pristatomas dalijimosi ekonomikos reiškinys, pateikiami praktiniai Lietuvos ir pasaulio pavyzdžiai. Šį vaizdo įrašą galite pademonstruoti pamokos metu ir pasinaudoti šia informacija kaip įvadu į įvairias ekonomikos ar vartotojų teisių dalykų temas. EN.: Short video presentation introduces the phenomenon of sharing economy, presents practical international and Lithuanian examples. This video is ready to use during a lesson as an introduction to a variety themes of e.g. Economy or consumer rights.
0
Forfatter:Butler, F., Gottschau, J., Gunnlaugsdottir, S. A., Gudmundsdottir, S., Jepson, M., Esel, N. M., O'Donoghue, M., Piscopo, S., Torkar, G. Format:.pdf
0
Forfatter:Sacha de Raaf Format:.pdf
0
Forfatter:Lektionsbanken Format:Weblink
Large free Learning resource website with lessons on consumer rights in retail financial services and consumer studies. Lesson Bank consists of teachers tip attached to Lpfö 98 and substances curricula in Lgr 11. Before the tips published yesterday a teacher through them to see that they are okay to outsource. You can use the tips of your tuition and activities how you want. No login is required and it's completely free
0
Forfatter:Konsumentverket.se Format:Weblink
Swedish Consumer Authority website for schools. Most publications are available as downloadable PDF files. Do you download, you get access to the material directly. Individuals can order our personal financial materials. Magazine Hello parent, smådelscylindrar and "Securing the child-material" can be downloaded from the municipal consumer guidance or a child health center. Hantverkarmaterialet can be downloaded from the municipal consumer guidance, or in the larger construction department stores
0
Forfatter: Viorica Maria Trut Format:.ppt
0
Forfatter:Direção Geral do Consumidor Format:Weblink
The site "Portal do Consumidor" is one's of the best references in Portuguese sites about consumer rights and citizen education. It was launched by Direção Geral do Consumidor, the reference organ in Portugal about consumer protection. The site doesn't provide specific pedagogical tools but is enriched with all kind of information interesting to consumer, focus transversal subjects. The major pedagogical sources in this site are specially brochures and small books, available for different ages and about all the important subjects that the consumer should be aware.
0
For yderligere oplysninger om ikonerne ved siden af hver resurse, se venligst vores vejledning til resurseikonerne
TILBAGE TIL TOPPEN
Information
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred