Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο

Ηλικία(-ες) :

12 - 18

Προβολή 1-12 από 1659 αποτελέσματα
Μετάφραση
Ταξινόμηση κατά
Πιο πρόσφατο
  • Με υψηλότερη βαθμολογία
  • Πιο πρόσφατο
Προβολή
12 αποτελέσματα
  • 12 αποτελέσματα
  • 24 αποτελέσματα
  • 45 αποτελέσματα
  • Απαρίθμηση όλων
Προβολή
τα αποτελέσματα ανανεώνονται ...
Δημιουργός:Peter Daub Μορφή:.pdf
0
Δημιουργός:Consumer Classroom Μορφή:.pdf
This Lesson Kit made by Consumer Classroom develops the theme of Consumer Choice. It will give you the opportunity to teach your students to be more aware of their consumer choices. The Kit contains background information on the theme, Consumer Choice, and other resources such as lesson plans. Several classroom activities based on this topic are suggested in all the languages. Get ready for the new school year with Consumer Classroom!
5
Δημιουργός:Amalia - Sofia ILANTZI Μορφή:.pdf,.ppt
0
Δημιουργός:VO-content Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Het thema consumeren past bij het vak economie. Je leert onder andere dat er verschillende vormen van inkomsten en uitgaven zijn. Je gaat budgetteren. Je onderzoekt welke factoren je koopgedrag beïnvloeden. Je leert over de verschillende functies van geld. En je kijkt naar de invloed van consumeren op het milieu. Dit lesmateriaal voor VMBO B, K, G en T klas 2 is onderdeel van de Stercollecties van VO-content. Onder dit thema volgt een reeks van lesmaterialen over verschillende subthema's, zoals Budgetteren, Koopgedrag en Milieu. De reeks beslaat 15 lesuren, die alleen of in kleine groepen online worden uitgevoerd. Het materiaal is kant-en-klaar, online uit te voeren, met zeer goed georganiseerde delen die gemakkelijk door de docent kunnen worden gevolgd, inclusief een slottest om te controleren of leerlingen de stof hebben begrepen. Lesmateriaal uit de Stercollecties van VO-content is onder meer vakoverstijgend, omvat opdrachten en toetsen en dekt kerndoelen en eindtermen.
0
Δημιουργός:VO-content Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Je wilt op vakantie maar je hebt niet zoveel geld. Wat kost een vakantie eigenlijk? Waaraan moet je geld uitgeven? En hoe kun je je vakantie zo leuk en goedkoop mogelijk maken? Dat leer je in deze opdracht. Dit lesmateriaal voor VMBO B, K, G en T klas 1 en 2 is onderdeel van de Stercollecties van VO-content. Leerlingen leren omgaan met geld door binnen een bepaald budget een vakantie te plannen. De opdracht wordt in tweetallen in 2 lesuren online uitgevoerd. Het materiaal is kant-en-klaar, met zeer goed georganiseerde delen die gemakkelijk door de docent kunnen worden gevolgd, inclusief een slottest om te controleren of leerlingen de lessen hebben begrepen. Lesmateriaal uit de Stercollecties van VO-content is onder meer vakoverstijgend, omvat opdrachten en toetsen en dekt kerndoelen en eindtermen.
0
Δημιουργός:Direção-Geral do Consumidor Μορφή:.pdf
Estes recursos interessam aos professores que desejam desenvolver os conhecimentos dos seus alunos sobre a rotulagem e a aplicação do conceito de segurança num contexto não habitual: Vestuário e Calçado. A Direcção-Geral do Consumidor (portuguesa) publicou uma brochura para ajudar os consumidores a fazer escolhas informadas sobre vestuário e calçado. O recurso é uma brochura que fornece informações para a correta leitura e interpretação de rótulos e pictogramas, ajudando o consumidor a escolher, decidir e comprar, e contém uma série de indicações úteis para a compreensão da informação sobre o uso e conservação dos produtos. A brochura tem diferentes tópicos, para que o professor possa trabalhar em todos ou alguns dos tópicos. O professor pode criar um questionário sobre rótulos e pictogramas para o aluno responder. Ou pode-se transformar num jogo de rótulos de vestuário - o aluno olha para os rótulos dos seus colegas e procura saber se a sua roupa aplica a informação da brochura, por exemplo.
0
Δημιουργός:SIC - Programa Contas-poupança Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Compensa comprar a granel? Este recurso interessa aos professores de alunos mais velhos que começam a fazer escolhas de compra com o seu próprio dinheiro de bolso, apresentando uma alternativa à forma tradicional de compra. O recurso está disponível tanto no canal de TV como no blog do jornalista. Este blog só tem como objectivo os problemas dos consumidores, apresentando o vídeo do canal de televisão e, em seguida, desenvolvendo o problema no blog, através da comunicação directa com os telespectadores / consumidores. Em relação ao seu uso pelo professor na sala de aula, ele / ela pode usá-lo de várias maneiras: ver o vídeo e aprender o conceito, incentivando os estudantes a interagir com o jornalista sobre este ou outros tópicos, criando um evento ou um recurso online sobre as lojas a granel no bairro, iniciar um desafio de uma semana / mês - só comprar a granel - etc.
0
Δημιουργός:Tænk Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Comprehensive web site on all types of concumer choice advice Forbrugerrådet Tænk er en medlemsorganisation. Vi varetager vores mere end 70.000 personlige medlemmer og 30 medlemsorganisationer og forbrugergruppers interesser.Du skal have let ved at træffe trygt et valg. Det handler om dig. Det handler om, hvor let det er for dig at træffe gode og trygge valg. Det arbejder Forbrugerrådet Tænk for, og vi vil gerne have dig med.
0
Δημιουργός:DTU Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
materials on consumer choice and sustainability for IPad for classroom teaching puposes Green Vision - a student organization at DTU - in collaboration with Concito / Climate embassy released a free educational material on consumption and sustainability focused lessons in Natural Science Foundation program. Consumer Society's climate impact is the focus of a new training materials that DTU's student organization Green Vision, has been involved in. And the material ranges from the carbon cycle to climate change - with the consumer society as a fulcrum. The text is complemented by short films, quizzes, interactive characters and tasks that students can use to delve deeper into the professionalism, work in groups or check their knowledge.
0
Δημιουργός:EMU portal Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
consumner choice materials to documentaries, for classroom teaching purposes Et skriftligt undervisningsmateriale til en temapakke om vareproduktion og handel i en global verden. Materialet knytter sig til 4 film, der på forskellige måder belyser forhold, som vedrører vareproduktionens betydning for det enkelte menneske. Desuden inddrages områder som påvirkningen af miljø, sundhed, menneskerettigheder, økonomi, politik og kultur. Filmene er: China Blue, Micha Peled, USA 2005 (88 min.), Darwin´s Nightmare, Hubert Sauper, Østrig 2004 (106 min.), Punk Royal - et brand på røven, Robin Schmidt og Niels David Rønsholdt, Danmark 2006 (58 min.), T-shirt Travels, Shantha Bloemen, USA 2001 (56 min.). Materialet er opdelt, så hver film har sit eget kapitel, der rummer en beskrivelse af filmens handling, tematik og fortællestil. Desuden indeholder hvert kapitel et afsnit om filmen i undervisningen, hvor der er konkrete forslag til opgaver og aktiviteter. Materialet kan downloades gratis fra Det Danske Filminstituts hjemmeside. Filmene distribueres af Det Danske Filminstitut: www.dfi.dk/DFIkataloget.
0
Δημιουργός:NDLA Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
free learning resource on consumer choice and sustanable consumption Kompetansemål Læreplan i naturfag kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster Inngår i Bærekraftig utvikling (Fagstoff for Naturfag) Naturfag (Fag)
0
Δημιουργός:Forbrukerrådet Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Official site of the independant consumers' organisation of Norway Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Forbrukerrådet er statlig finansiert, men fristilt politisk fra overordnet departement (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) med særskilte fullmakter, eget styre, og egne vedtekter fastsatt ved kongelig resolusjon. Direktør i Forbrukerrådet er Randi Flesland, og Forbrukerrådets styre ledes av Anne Kathrine Slungård (fra 1. september 2014).
0
Περισσότερες πληροφορίες για τις εικόνες δίπλα σε κάθε πόρο θα βρείτε στον οδηγό εικόνων των πόρων
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred