Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο

Θεματική ενότητα :

Χρηματοοικονομικές Γνώσεις

Προβολή 1-12 από 275 αποτελέσματα
Μετάφραση
Ταξινόμηση κατά
Πιο πρόσφατο
  • Με υψηλότερη βαθμολογία
  • Πιο πρόσφατο
Προβολή
12 αποτελέσματα
  • 12 αποτελέσματα
  • 24 αποτελέσματα
  • 45 αποτελέσματα
  • Απαρίθμηση όλων
Προβολή
τα αποτελέσματα ανανεώνονται ...
Δημιουργός:Miriam O'Donoghue, Gregor Torkar, Helen Maguire, Victoria W. Thoresen, Nuno Melo, Lenka Muzickova Μορφή:.pdf
0
Δημιουργός:Cristina Mihaela Cujba Μορφή:.doc / .docx
0
Δημιουργός:Europol, CyberCrime Bulgaria Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Online video about money mulin Video aiming to educate about the dangers money muling. It provide information about money mule transactions, 90% of which are linked to cybercrime. It warns on the dangers that illegally obtained money bring, as they often comes from phishing, malware attacks, on-line shopping/e-commerce fraud, payment card fraud (pcf), business e-mail compromise (bec) and on-line fraud, and others.
0
Δημιουργός:Junta de Andalucía Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Este recurso es un plan de lecciones entre las que se incluye el consumo ético y sostenible. En esta lección plantea una serie de actividades a realizar por los alumnos, así como enlaces web a otros recursos para facilitar su desarrollo. Asimismo, ofrece indicaciones didácticas a los profesores para su utilización. El profesorado, con la realización de este módulo, debe adquirir una competencia que le permite orientar su proceso de enseñanza y aprendizaje hacia un consumo saludable, responsbale, ético y justo, que haga que su alumnado actúe de forma crítica y responsable en la sociedad.
0
Δημιουργός:SM Conectados Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
.Este recurso propone un taller en el que incluyen tres actividades con arreglo a los siguintes objetivos: análisis de algunas plataformas de consumo colaborativo; reflexiones y conclusiones sobre el consumo colaborativo; generación de ideas posibles basadas en el consumo colaborativo. La metodología utilizada facilita la implicación de los alumnos así como la orientación conceptual y metodológica por parte de los profesores.
0
Δημιουργός:Ministry of Economics of Republic of Latvia Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Fast loan is one of the service offered by non-bank consumer credit providers. However, tempting offers can be very costly and leave a very serious effect on consumer financial situation because short-term loan obligations have a higher loan interest rates. The resource integrates video and guidelines for consumers regarding consumer right protection when using fast loan. The material provide tips that consumers must observe before deciding to take a fast loan. Fast loans can particularly rise negative impact on young audience of consumers.
0
Δημιουργός:Taina Mäntylä (KKV) Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
0
Δημιουργός:Board of online editors of Bundesverband Verbraucherzentralen Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου,DVD,.pdf
The German Resources Compass on Consumer Education provides a huge amount of educational resources from Germany and Austria. Thes can be searched by subjec, theme or age group and are all described and rated by experts on consumer education. It comprises also a lot of commercial offers (books, multimedia tools, ...)
0
Δημιουργός:Peter Daub Μορφή:.pdf
5
Δημιουργός:Kari Hillesland Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
0
Δημιουργός:Ministry of Economics of Republic of Latvia Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Ātrie kredīti ir viens no pakalpojumiem, ko piedāvā nebanku patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji. Tomēr šiem kārdinošajiem pakalpojumiem var būt ļoti augsta cena un tie var būtiski ietekmēt patērētāja finanšu stāvokli, jo īstermiņa kredītsaistībām ir augstāka procentu likme. Šajā resursā ir ietverts patērētājiem paredzēts video un vadlīnijas attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzību, izmantojot ātrās kreditēšanas pakalpojumus. Materiālā ir sniegti padomi, kas patērētājam ir jāņem vērā, pirms viņš izlemj ņemt ātro kredītu. Ātrie kredīti var atstāt īpaši negatīvu ietekmi uz patērētāju jaunāko paaudzi
0
Δημιουργός:Irina Chitu Μορφή:.pdf
0
Περισσότερες πληροφορίες για τις εικόνες δίπλα σε κάθε πόρο θα βρείτε στον οδηγό εικόνων των πόρων
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred