Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο

Θεματική ενότητα :

Χρηματοοικονομικές Γνώσεις

Προβολή 1-12 από 275 αποτελέσματα
Μετάφραση
Ταξινόμηση κατά
Πιο πρόσφατο
  • Με υψηλότερη βαθμολογία
  • Πιο πρόσφατο
Προβολή
12 αποτελέσματα
  • 12 αποτελέσματα
  • 24 αποτελέσματα
  • 45 αποτελέσματα
  • Απαρίθμηση όλων
Προβολή
τα αποτελέσματα ανανεώνονται ...
Δημιουργός:Luca Piacentini Μορφή:.pdf
0
Δημιουργός:Luca Piacentini Μορφή:.pdf
0
Δημιουργός:Luca Piacentini Μορφή:.pdf
0
Δημιουργός:Luca Piacentini Μορφή:.pdf
0
Δημιουργός:VO-content Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Het thema consumeren past bij het vak economie. Je leert onder andere dat er verschillende vormen van inkomsten en uitgaven zijn. Je gaat budgetteren. Je onderzoekt welke factoren je koopgedrag beïnvloeden. Je leert over de verschillende functies van geld. En je kijkt naar de invloed van consumeren op het milieu. Dit lesmateriaal voor VMBO B, K, G en T klas 2 is onderdeel van de Stercollecties van VO-content. Onder dit thema volgt een reeks van lesmaterialen over verschillende subthema's, zoals Budgetteren, Koopgedrag en Milieu. De reeks beslaat 15 lesuren, die alleen of in kleine groepen online worden uitgevoerd. Het materiaal is kant-en-klaar, online uit te voeren, met zeer goed georganiseerde delen die gemakkelijk door de docent kunnen worden gevolgd, inclusief een slottest om te controleren of leerlingen de stof hebben begrepen. Lesmateriaal uit de Stercollecties van VO-content is onder meer vakoverstijgend, omvat opdrachten en toetsen en dekt kerndoelen en eindtermen.
0
Δημιουργός:VO-content Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Je wilt op vakantie maar je hebt niet zoveel geld. Wat kost een vakantie eigenlijk? Waaraan moet je geld uitgeven? En hoe kun je je vakantie zo leuk en goedkoop mogelijk maken? Dat leer je in deze opdracht. Dit lesmateriaal voor VMBO B, K, G en T klas 1 en 2 is onderdeel van de Stercollecties van VO-content. Leerlingen leren omgaan met geld door binnen een bepaald budget een vakantie te plannen. De opdracht wordt in tweetallen in 2 lesuren online uitgevoerd. Het materiaal is kant-en-klaar, met zeer goed georganiseerde delen die gemakkelijk door de docent kunnen worden gevolgd, inclusief een slottest om te controleren of leerlingen de lessen hebben begrepen. Lesmateriaal uit de Stercollecties van VO-content is onder meer vakoverstijgend, omvat opdrachten en toetsen en dekt kerndoelen en eindtermen.
0
Δημιουργός:Miriam O'Donoghue, Gregor Torkar, Helen Maguire, Victoria W. Thoresen, Nuno Melo, Lenka Muzickova Μορφή:.pdf
0
Δημιουργός:Cristina Mihaela Cujba Μορφή:.doc / .docx
0
Δημιουργός:Europol, CyberCrime Bulgaria Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Online video about money mulin Video aiming to educate about the dangers money muling. It provide information about money mule transactions, 90% of which are linked to cybercrime. It warns on the dangers that illegally obtained money bring, as they often comes from phishing, malware attacks, on-line shopping/e-commerce fraud, payment card fraud (pcf), business e-mail compromise (bec) and on-line fraud, and others.
0
Δημιουργός:Junta de Andalucía Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Este recurso es un plan de lecciones entre las que se incluye el consumo ético y sostenible. En esta lección plantea una serie de actividades a realizar por los alumnos, así como enlaces web a otros recursos para facilitar su desarrollo. Asimismo, ofrece indicaciones didácticas a los profesores para su utilización. El profesorado, con la realización de este módulo, debe adquirir una competencia que le permite orientar su proceso de enseñanza y aprendizaje hacia un consumo saludable, responsbale, ético y justo, que haga que su alumnado actúe de forma crítica y responsable en la sociedad.
0
Δημιουργός:SM Conectados Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
.Este recurso propone un taller en el que incluyen tres actividades con arreglo a los siguintes objetivos: análisis de algunas plataformas de consumo colaborativo; reflexiones y conclusiones sobre el consumo colaborativo; generación de ideas posibles basadas en el consumo colaborativo. La metodología utilizada facilita la implicación de los alumnos así como la orientación conceptual y metodológica por parte de los profesores.
0
Δημιουργός:Ministry of Economics of Republic of Latvia Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Fast loan is one of the service offered by non-bank consumer credit providers. However, tempting offers can be very costly and leave a very serious effect on consumer financial situation because short-term loan obligations have a higher loan interest rates. The resource integrates video and guidelines for consumers regarding consumer right protection when using fast loan. The material provide tips that consumers must observe before deciding to take a fast loan. Fast loans can particularly rise negative impact on young audience of consumers.
0
Περισσότερες πληροφορίες για τις εικόνες δίπλα σε κάθε πόρο θα βρείτε στον οδηγό εικόνων των πόρων
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred