Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο

Μάθημα :

Βιολογία

Προβολή 1-12 από 142 αποτελέσματα
Μετάφραση
Ταξινόμηση κατά
Πιο πρόσφατο
  • Με υψηλότερη βαθμολογία
  • Πιο πρόσφατο
Προβολή
12 αποτελέσματα
  • 12 αποτελέσματα
  • 24 αποτελέσματα
  • 45 αποτελέσματα
  • Απαρίθμηση όλων
Προβολή
τα αποτελέσματα ανανεώνονται ...
Δημιουργός:Kiemquest Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
In Nederlandse huishoudens verdwijnt jaarlijks per persoon 50 kilo goed voedsel in de afvalbak. In de hele keten, van producent tot consument (inclusief horeca) is dat 80-150 kg per jaar. Dit is niet goed voor onze portemonnee, niet voor het milieu en niet voor de beschikbaarheid van voedsel op wereldschaal. Het bewustzijn dat iedereen zijn steentje kan bijdragen om voedselverspilling terug te dringen groeit. Op landelijk en Europees niveau worden afspraken gemaakt. Bovendien zijn er talloze initiatieven in het onderwijs en de maatschappij. Groen Kennisnet zet de belangrijkste bronnen op een rij. Online les over voedselverspilling met een inleiding, een opdracht waarin achtergrondinformatie en video's, en een kwis. Leerlingen kunnen de les zelfstandig of in groepjes uitvoeren. Tijdsbeslag 1 à2 lesuren.
0
Δημιουργός:Groen Kennisnet Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
In Nederlandse huishoudens verdwijnt jaarlijks per persoon 50 kilo goed voedsel in de afvalbak. In de hele keten, van producent tot consument (inclusief horeca) is dat 80-150 kg per jaar. Dit is niet goed voor onze portemonnee, niet voor het milieu en niet voor de beschikbaarheid van voedsel op wereldschaal. Het bewustzijn dat iedereen zijn steentje kan bijdragen om voedselverspilling terug te dringen groeit. Op landelijk en Europees niveau worden afspraken gemaakt. Bovendien zijn er talloze initiatieven in het onderwijs en de maatschappij. Groen Kennisnet zet de belangrijkste bronnen op een rij. Voedselverspilling gaat veel verder dan de restjes die thuis in de afvalbak verdwijnen. In de hele keten verdwijnt voedsel door verlies of verspilling. Wereldwijd gaat het om 1,3 miljard ton per jaar, dit is een derde deel van al het geproduceerde voedsel. Met een groeiende wereldbevolking, klimaatverandering en toenemende schaarste aan grondstoffen en energie, neemt het bewustzijn rondom voedselverlies en –verspilling toe. Groen Kennisnet presenteert in dit dossier feiten, initiatieven, bronnen en leermaterialen.
0
Δημιουργός:Voedingscentrum Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
In de onderbouw van het voortgezet onderwijs leren jongeren over eigen balans in gezonde eet- en drinkgewoonten en gezonde activiteiten. Ze leren hoe voedselkeuzes de wereld om hen heen beïnvloedt. De jongeren oefenen op de eigen school en thuis. In de bovenbouw zijn de lessen gericht op de toepassing van kennis en vaardigheden bij de keuze van voeding in relatie tot gezond en duurzaam leven. De uitbreiding naar de zorg voor anderen, thuis of in een beroep, is een belangrijk leerdoel. Gezondheidseducatie is leerlingen kennis en vaardigheden rondom een gezonde leefstijl aanleren. Voor het voortgezet onderwijs biedt het Voedingscentrum een online lespakket en een doorlopende leerlijn aan. De lessen van Weet wat je eet sluiten aan op de kerndoelen van vmbo, havo  en  vwo  en is ook geschikt voor het mbo. Het pakket omvat onder meer 9 online lessen over gezond, veilig en duurzaam eten, een praktijkles over voedselverleiding. Docenten kunnen zelf kiezen welke lessen leerlingen maken. Er is een optionele eindtoets op niveau vmbo en op havo/vwo. Leerlingen kunnen zelfstandig thuis of in de klas aan de slag. De lessen zijn online te bestellen.
0
Δημιουργός:Consumer Classroom Μορφή:.pdf
This Lesson Kit made by Consumer Classroom develops the theme of Consumer Choice. It will give you the opportunity to teach your students to be more aware of their consumer choices. The Kit contains background information on the theme, Consumer Choice, and other resources such as lesson plans. Several classroom activities based on this topic are suggested in all the languages. Get ready for the new school year with Consumer Classroom!
5
Δημιουργός:Amalia - Sofia ILANTZI Μορφή:.pdf,.ppt
0
Δημιουργός:Greenpeace Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Met de app Questionmark scan je hoe duurzaam producten zijn voor milieu, dierenwelzijn, mensenrechten of (volks)gezondheid. De opdracht met de app Questionmark is onderdeel van de digibordlessen ‘Tijd voor Duurzaam’. Dit lesmateriaal is ontwikkeld voor klas 1 t/m 3 van het vmbo, havo en vwo. Het gebruik van de app stimuleert het onderzoekend leren.
3
Δημιουργός:Zelemenjava Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Urbano vrtnarjenje, kot ga pojasnijo v tem učnem viru, je zelo dober primer odgovornega potrošništva, delitve dobrin in sodelovanja. Na sposojeni zemlji” je takoj uporaben internetni učni vir, za dvig ozaveščenosti o trajnostnem razvoju na področju ekologije in urbanega vrtnarjenja.Ponuja praktične napotke za delovanje, še posebej za začetnike. Vir je izvrstna iztočnica, da teoretično znanje prenesete v prakso. Blog je del internetne strani Zelemenjava (Crops2swap). Najbolj priljubljena in vidna dejavnost na tej platformi je izmenjava semen, sadik, sezonskih pridelkov, zelišč, knjig... itd in temelji na povsem prostovoljni osnovi brez stroškov.
0
Δημιουργός:AssociationSvet za vse Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
E – knjiga v pdf obliki podaja celovit pregled ekonomije delitve iz različnih zornih kotov. E – knjiga v pdf obliki je celovit pregled ekonomije delitve. Lingvistične definicije v slovenskem in angleškem jeziku pojasnijo pomen termina. V učnem viru nato sledi jasna razlaga o potrebah in ciljih ekonomije delitve dobrin in odgovornega potrošništva, na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Izpostavi probleme potrošniške družbe in 25-ega člena iz Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki se nanaša na temeljne, “ekonomske” pravice vseh ljudi. V zadnjem delu so primeri dobrih praks v Sloveniji in širše. Link do peticije je interaktivno orodje in poziv za vzpodbujanje tovrstne ekonomije na globalni ravni. Učni vir ponuja veliko iztočnic za debato in poglabljanje že pridobljenih znanj. Je bogat z raznovrstnimi informacijami, ki jih lahko uporabite pri različnih temah in predmetih. Pridobljeno znanje in informacije lahko takoj preverite v vsakodnevnem življenju. V ta namen lahko učitelji pripravijo vrsto konkretnih nalog.
0
Δημιουργός:Afrodita Lupse Μορφή:.ppt
0
Δημιουργός:Koshina Switil Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
In this module you can find out how big your ecological footprint is. Egy jól felépített oktatási modul regisztrált felhasználók részére, amely érthetően elmagyarázza az ökológiai lábnyom fogalmát és különböző példákon keresztül megmutatja, hogy döntéseinknek a lakóhely, a közlekedés, a fogyasztás és a táplálkozás terén hogyan hatnak a környezetre. Az 5. rész külön foglalkozik az energia kérdésével, bemutatja az egyes energiaforrások előnyeit és hátrányait. / A well structured pedagogical modul for registered users only. It explains in a clear way the concept of the ecological footprint and it shows - by giving real examples - how our decisions concerning housing, transport, consumption and nutrition impact on the environment. Part 5. deals explicitely with energy, presenting the advantages and disadvantages of different energy sources.
5
Δημιουργός:Nestlé Portugal Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου,.swf,.pdf
NESTLÉ institutional portuguese site provides a lot of information and pedagogical activities for teachers about food education issues focused in young people (untill 12 years old) information needs. This site also have pedagogical tools to been use directly by children.
0
Δημιουργός:Institut National de la Consommation / Education et Numérique Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Thanks to this resource your students will learn to understand better the advertising practices and especially to read the labels of the products in order to be more aware while buying.
0
Περισσότερες πληροφορίες για τις εικόνες δίπλα σε κάθε πόρο θα βρείτε στον οδηγό εικόνων των πόρων
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred