Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο

Μάθημα :

Βιολογία

Προβολή 1-12 από 140 αποτελέσματα
Μετάφραση
Ταξινόμηση κατά
Πιο πρόσφατο
  • Με υψηλότερη βαθμολογία
  • Πιο πρόσφατο
Προβολή
12 αποτελέσματα
  • 12 αποτελέσματα
  • 24 αποτελέσματα
  • 45 αποτελέσματα
  • Απαρίθμηση όλων
Προβολή
τα αποτελέσματα ανανεώνονται ...
Δημιουργός:Zelemenjava Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Urban gardening explained in this resource, is as an excellent example of the the sustainable consumption, sharing and collaboration. Urbano vrtnarjenje, kot ga pojasnijo v tem učnem viru, je zelo dober primer odgovornega potrošništva, delitve dobrin in sodelovanja. "“Na sposojeni zemlji” je takoj uporaben internetni učni vir, za dvig ozaveščenosti o trajnostnem razvoju na področju ekologije in urbanega vrtnarjenja.Ponuja praktične napotke za delovanje, še posebej za začetnike. Vir je izvrstna iztočnica, da teoretično znanje prenesete v prakso. Blog je del internetne strani Zelemenjava (Crops2swap). Najbolj priljubljena in vidna dejavnost na tej platformi je izmenjava semen, sadik, sezonskih pridelkov, zelišč, knjig... itd in temelji na povsem prostovoljni osnovi brez stroškov.“Sharing the land” is a ready to use teaching resource to raise awareness about sustainable development in the ecology and urban gardening. It also offers practical advice on activities, especially for the beginners and it is a great start to apply theoretical knowledge into practice. The blog “Sharing the land” is part of the internet community Zelemenjava (Crops2swap). Most popular and visible activity of this community is exchanging seeds, seedlings, seasonal crops, dried and preserved herbs, gardening books etc. on voluntary and cost-free basis."
0
Δημιουργός:AssociationSvet za vse Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
E – knjiga v pdf obliki podaja celovit pregled ekonomije delitve iz različnih zornih kotov. E - book is a comprehensive review of the sharing economy from various points of view. "E – knjiga v pdf obliki je celovit pregled ekonomije delitve. Lingvistične definicije v slovenskem in angleškem jeziku pojasnijo pomen termina. V učnem viru nato sledi jasna razlaga o potrebah in ciljih ekonomije delitve dobrin in odgovornega potrošništva, na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Izpostavi probleme potrošniške družbe in 25-ega člena iz Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki se nanaša na temeljne, “ekonomske” pravice vseh ljudi. V zadnjem delu so primeri dobrih praks v Sloveniji in širše. Link do peticije je interaktivno orodje in poziv za vzpodbujanje tovrstne ekonomije na globalni ravni. Učni vir ponuja veliko iztočnic za debato in poglabljanje že pridobljenih znanj. Je bogat z raznovrstnimi informacijami, ki jih lahko uporabite pri različnih temah in predmetih. Pridobljeno znanje in informacije lahko takoj preverite v vsakodnevnem življenju. V ta namen lahko učitelji pripravijo vrsto konkretnih nalog. E - book in pdf is a comprehensive review of the sharing economy. Linguistic definitions in Slovenian and English provide the understanding of the terms. The teaching resource clearly explains the need and goals of the sharing economy and responsible consumerism, at the local, national, and global level. The e-book highlights the problem of the consumer society and the need to take into account Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, on the ""economic"" rights. The last part gives examples of good practices in Slovenia and internationally. The resource is interactive and there is a link to the petition to a call for the promotion of such economies on a global scale. Resource covers several subjects and themes and tests students pre-knowledge. It is rich with the information that can be divided into several parts and in various subjects. The teachers can prepare a series of specific tasks based on the information from this resource. New acquired knowledge and information can be immediately tested in everyday life."
0
Δημιουργός:Afrodita Lupse Μορφή:.ppt
0
Δημιουργός:Koshina Switil Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
In this module you can find out how big your ecological footprint is. Egy jól felépített oktatási modul regisztrált felhasználók részére, amely érthetően elmagyarázza az ökológiai lábnyom fogalmát és különböző példákon keresztül megmutatja, hogy döntéseinknek a lakóhely, a közlekedés, a fogyasztás és a táplálkozás terén hogyan hatnak a környezetre. Az 5. rész külön foglalkozik az energia kérdésével, bemutatja az egyes energiaforrások előnyeit és hátrányait. / A well structured pedagogical modul for registered users only. It explains in a clear way the concept of the ecological footprint and it shows - by giving real examples - how our decisions concerning housing, transport, consumption and nutrition impact on the environment. Part 5. deals explicitely with energy, presenting the advantages and disadvantages of different energy sources.
5
Δημιουργός:Nestlé Portugal Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου,.swf,.pdf
NESTLÉ institutional portuguese site provides a lot of information and pedagogical activities for teachers about food education issues focused in young people (untill 12 years old) information needs. This site also have pedagogical tools to been use directly by children.
0
Δημιουργός:Institut National de la Consommation / Education et Numérique Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Thanks to this resource your students will learn to understand better the advertising practices and especially to read the labels of the products in order to be more aware while buying.
0
Δημιουργός:Board of online editors of Bundesverband Verbraucherzentralen Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου,DVD,.pdf
The German Resources Compass on Consumer Education provides a huge amount of educational resources from Germany and Austria. Thes can be searched by subjec, theme or age group and are all described and rated by experts on consumer education. It comprises also a lot of commercial offers (books, multimedia tools, ...)
0
Δημιουργός:voichita covaci Μορφή:.pdf
0
Δημιουργός:U.S. Global Change Research Program Μορφή:.pdf
A climate-oriented approach for learners of all ages - A Guide for Individuals and Communities. The Essential Principles of Climate Science presents information that is deemed important for individuals and communities to know and understand about Earth's climate, impacts of climate change, and approaches to adaptation or mitigation.
0
Δημιουργός:Department of Energy’s National Renewable Energy Laboratory and BP America Inc. Μορφή:.pdf
Biomass Energy - Student handbook and activity book. It is a hanbook and activity book about biomass energy for students. It involves the following topics: the definition of energy, the forms of energy, the transfer of energy, the source of energy, renewable and non-renewable energy, biomass, using energy from biomass and producing energy from biomass.
0
Δημιουργός:Misa AS Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
A regional government agency website on speific measures to introduce renewable energy and climate change locally. "MiSA is a research and consulting company that helps customers reduce their environmental impacts and creating value by developing tools and services for strategic environmental management in private industry, organizations and the public sector. MiSA strongly believes in the power of staying up-to-date on the research front of such a young and quickly developing field as systematic environmental assessment. We use well known methods within environmental systems analysis, such as life cycle assessment (LCA) and input-output analysis (IOA). We also use these tools towards applications such as risk assessment and environmental consequence analysis. MiSA has, with support from Innovation Norway, developed a tool for cost effective environmental footprint calculations of municipalities and businesses. We call this tool klimakost. We are also the Norwegian distributor of SimaPro, the world's most popular LCA software. We use both Simapro and in-house software solutions aimed at various combinations between LCA and IOA in our work. The life cycle perspective is becoming more and more important. This is reflected in development, communication to clients and in new laws and regulations. We offer strategic advice within business- and product development, using methods related to LCA and IOA."
0
Δημιουργός:Universitetet i Bergen Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Teachers' resource website on environmental teaching, renewable energy and climate change, consumer studies. Miljolare.no is a tool for education for sustainable development. The site includes activities that can be implemented in the school vicinity. The observations are shared and can be compared.
0
Περισσότερες πληροφορίες για τις εικόνες δίπλα σε κάθε πόρο θα βρείτε στον οδηγό εικόνων των πόρων
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred