Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο

Μάθημα :

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Προβολή 1-12 από 174 αποτελέσματα
Μετάφραση
Ταξινόμηση κατά
Πιο πρόσφατο
  • Με υψηλότερη βαθμολογία
  • Πιο πρόσφατο
Προβολή
12 αποτελέσματα
  • 12 αποτελέσματα
  • 24 αποτελέσματα
  • 45 αποτελέσματα
  • Απαρίθμηση όλων
Προβολή
τα αποτελέσματα ανανεώνονται ...
Δημιουργός:SIA MUDIA Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Pievienotais resurss ir tirgošanās platforma digitalā vidē, kuru skolotāji var izmantot kā piemēru raksturojot dalīšanās ekonomikas jēdzienu. Resurss piedāvā iespēju iegādāties dažādas preces (galvenokārt apģērbu un kurpes) par salīdzinoši nelieliem naudas līdzekļiem.
0
Δημιουργός:Government of Malta - National Cyber Security Committee Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
This is a list of frequently asked questions about cyber security which also includes questions related to to data protection issues This list of FAQs covers multiple data protection related topics, such as strong passwords, online personal photos sharing, email hacking, identity theft and spyware. The various questions and answers are useful for learners to obtain simple definitions and descriptions of technical terminology which is becoming more common, as well as to prompt them to reflect on and adopt strategies for avoiding risky behaviours regarding data protection.The FAQs could also be used to create educational materials for peer-teaching tasks.
0
Δημιουργός:Government of Malta - National Cyber Security Committee Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
This is a series of informative posters on cyber security, a number of whch specifially address data protection issues. This series of cyber security posters includes practical information on topics such as Safeguarding your data; Identity theft; PINs, passwords and pass phrases; Clearing your screen and desk. These posters could be used in webquests where students source information for peer teaching, or to find solutions to case studies about everyday scenarios where data protection could be compromised.
0
Δημιουργός: Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Zloženka ozavešča in informira mladostnike o ukrepih, ki zmanjšujejo zlorabo osebnih podatkov na socialnih omrežjih. Kratko, a izčrpno predstavi ključne nasvete, ki jih moramo upoštevati pri tovrstnih aktivnostih. Zloženka ozavešča in informira mladostnike o ukrepih, ki zmanjšujejo nevarnost zlorabe osebnih podatkov v socialnih omrežjih. Kratko, a izčrpno predstavi vse ključne nasvete, ki jih moramo upoštevati, kadar aktivno sodelujemo v internetnih socialnih omrežjih in ko prijavljamo morebitne zlorabe . Učni vir je odlična iztočnica za diskusije in izmenjavo osebnih izkušenj. Lahko ga nadgradimo s študijem primera.
0
Δημιουργός:Information Commissioner Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Brošura na jasen in konkreten način predstavi zakonodajo v zvezi z varovanjem osebnih podatkov v šolah in podaja odgovore na najbolj pogosta vprašanja učiteljev, staršev, dijakov in učencev. Odličen učni vir za odprte diskusije in preverjanje predznanja o varovanju osebnih podatkov. Brochure in a clear and concise manner explains the legislation relating to the protection of the personal data in schools and provides answers to the frequently asked questions of the teachers, parents, and pupils. Excellent learning resource for open discussions and testing pre -knowledge on data protection. Brošura na jasen in konkreten način predstavi zakonodajo v zvezi z varovanjem osebnih podatkov v šolah in podaja odgovore na najbolj pogosta vprašanja učiteljev, staršev, dijakov in učencev kot so npr : Katere sezname lahko objavljajo in kje; kaj so javni in zasebni podatki; katere podatke o starših in učencih lahko šola zahteva; kdo ima lahko vpogled v ocene v redovalnici; kako je s seznami sveta staršev; kakšne podatke lahko zahtevajo centri za socialno delo itd…Brošura je odličen učni vir za odprte diskusije in preverjanje predznanja o varovanju osebnih podatkov na konkretnem primeru šol. Brochure in a clear and concise manner explains the legislation relating to the protection of the personal data in schools and provides answers to the most frequently asked questions from the teachers, parents and pupils, such as: What information can the school administration ask from you, what information can be publicly displayed, who is entitled to see the grades, what kind of information can the Social centers demand… Brochure is an excellent learning resource for the open discussion and testing of the students pre-knowledge in a case study.
0
Δημιουργός:Information Commissioner Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Brošura na jasen in konkreten način predstavi zakonodajo v zvezi z varovanjem osebnih podatkov v šolah in podaja odgovore na najbolj pogosta vprašanja učiteljev, staršev, dijakov in učencev. Odličen učni vir za odprte diskusije in preverjanje predznanja o varovanju osebnih podatkov. Brošura na jasen in konkreten način predstavi zakonodajo v zvezi z varovanjem osebnih podatkov v šolah in podaja odgovore na najbolj pogosta vprašanja učiteljev, staršev, dijakov in učencev kot so npr : Katere sezname lahko objavljajo in kje; kaj so javni in zasebni podatki; katere podatke o starših in učencih lahko šola zahteva; kdo ima lahko vpogled v ocene v redovalnici; kako je s seznami sveta staršev; kakšne podatke lahko zahtevajo centri za socialno delo itd…Brošura je odličen učni vir za odprte diskusije in preverjanje predznanja o varovanju osebnih podatkov na konkretnem primeru šol.
0
Δημιουργός:Europol, CyberCrime Bulgaria Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Online video about money mulin Video aiming to educate about the dangers money muling. It provide information about money mule transactions, 90% of which are linked to cybercrime. It warns on the dangers that illegally obtained money bring, as they often comes from phishing, malware attacks, on-line shopping/e-commerce fraud, payment card fraud (pcf), business e-mail compromise (bec) and on-line fraud, and others.
0
Δημιουργός:Recycle Malta - Maroushka Zammit Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
This is a voluntary facebook group for those wishing to reduce waste by recycling or upcycling items. This not-for-profit facebook group implements a prewaste recycling/upcycling initiative where items available or required are listed free of charge and no buying or selling is involved.
0
Δημιουργός:Voluntary organisation Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
This short video describes the process of textile recycling as implemented by a Maltese voluntary association The ReFab Textile recycling video is useful as a tool to introduce the value of textiles recycling and the step-by-step process of its implementation by a Maltese voluntary organisation.
0
Δημιουργός:Autolevi OÜ Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Pievienotais resurss ir automašīnu dalīšanās platforma digitālā vidē, kuru skolotāji var izmantot kā piemēru raksturojot dalīšanās ekonomikas jēdzienu. Platforma tika veidota, lai cilvēkus motivētu mazāk lietot automašīnas, samazinātu satiksmes sastrēgumus un mazinātu piesārņojumu pasaulē.
0
Δημιουργός:Debbie Moriarty Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Presenting an on-line dress-rental hub business in a sharing and collaborative economy Teachers can use this website to investigate the concept of a sharing and collaborative economy. The students will explore an on-line dress rental hub which offers consumers an opportunity to rent a dress and accessories using a peer to peer model.
0
Δημιουργός:Niamh Kirwan Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Presenting a social enterprise in a sharing and collaborative economy Teachers can use this weblink to introduce students to the concept of a sharing and collaborative economy.The students will discover how a not-for-profit social enterprise operates through a cloud based platform and mobile application.
0
Περισσότερες πληροφορίες για τις εικόνες δίπλα σε κάθε πόρο θα βρείτε στον οδηγό εικόνων των πόρων
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred