Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο

Μάθημα :

Εξυπηρέτηση Πελατών

Προβολή 1-12 από 110 αποτελέσματα
Μετάφραση
Ταξινόμηση κατά
Πιο πρόσφατο
  • Με υψηλότερη βαθμολογία
  • Πιο πρόσφατο
Προβολή
12 αποτελέσματα
  • 12 αποτελέσματα
  • 24 αποτελέσματα
  • 45 αποτελέσματα
  • Απαρίθμηση όλων
Προβολή
τα αποτελέσματα ανανεώνονται ...
Δημιουργός:ANPC, InfoCons Μορφή:
5 videoclipuri realizate sub forma interviurilor intre tineri referitoare la teme precum: preparate din carne, ape minerale, produse financiar-bancare, produse lactate etc care dureaza intre 40 de secunde si 1 minut.
0
Δημιουργός:Consumer Classroom Μορφή:.pdf
The Travel Kit is a ready to use resource designed to provide students and teachers with key information to prepare their holidays this summer and better understand their consumer rights abroad. When travelling to a different country, it is very important to understand your consumer rights abroad. Consumer Classroom have prepared this short pack of useful resources that you can teach or print out for your students before school ends for this summer season.
0
Δημιουργός: Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Zloženka ozavešča in informira mladostnike o ukrepih, ki zmanjšujejo zlorabo osebnih podatkov na socialnih omrežjih. Kratko, a izčrpno predstavi ključne nasvete, ki jih moramo upoštevati pri tovrstnih aktivnostih. Zloženka ozavešča in informira mladostnike o ukrepih, ki zmanjšujejo nevarnost zlorabe osebnih podatkov v socialnih omrežjih. Kratko, a izčrpno predstavi vse ključne nasvete, ki jih moramo upoštevati, kadar aktivno sodelujemo v internetnih socialnih omrežjih in ko prijavljamo morebitne zlorabe . Učni vir je odlična iztočnica za diskusije in izmenjavo osebnih izkušenj. Lahko ga nadgradimo s študijem primera.
0
Δημιουργός:Information Commissioner Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Brošura na jasen in konkreten način predstavi zakonodajo v zvezi z varovanjem osebnih podatkov v šolah in podaja odgovore na najbolj pogosta vprašanja učiteljev, staršev, dijakov in učencev. Odličen učni vir za odprte diskusije in preverjanje predznanja o varovanju osebnih podatkov. Brochure in a clear and concise manner explains the legislation relating to the protection of the personal data in schools and provides answers to the frequently asked questions of the teachers, parents, and pupils. Excellent learning resource for open discussions and testing pre -knowledge on data protection. Brošura na jasen in konkreten način predstavi zakonodajo v zvezi z varovanjem osebnih podatkov v šolah in podaja odgovore na najbolj pogosta vprašanja učiteljev, staršev, dijakov in učencev kot so npr : Katere sezname lahko objavljajo in kje; kaj so javni in zasebni podatki; katere podatke o starših in učencih lahko šola zahteva; kdo ima lahko vpogled v ocene v redovalnici; kako je s seznami sveta staršev; kakšne podatke lahko zahtevajo centri za socialno delo itd…Brošura je odličen učni vir za odprte diskusije in preverjanje predznanja o varovanju osebnih podatkov na konkretnem primeru šol. Brochure in a clear and concise manner explains the legislation relating to the protection of the personal data in schools and provides answers to the most frequently asked questions from the teachers, parents and pupils, such as: What information can the school administration ask from you, what information can be publicly displayed, who is entitled to see the grades, what kind of information can the Social centers demand… Brochure is an excellent learning resource for the open discussion and testing of the students pre-knowledge in a case study.
0
Δημιουργός:Consumer Classroom Μορφή:.pdf
5
Δημιουργός:Consumer Classroom Μορφή:.pdf
The Energy Resource Kit is designed to help students and teachers with projects based on the theme of Energy and provides all the information needed to participate in the Inter-School Competition 2016-2017. The Kit is available in all languages and contains key informations on the link between Energy and consumption, teaching resources such as lesson plans, activities, videos and quizzes based on this topic. In addition, examples of outdoor activities or educational trips are presented. All these resources can be useful for teachers to implement with their class the team project: rules and prizes of the Inter-School Competition are presented.
5
Δημιουργός:Federconsumatori nazionale Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Project "Salva Famiglie" information and assistance to consumers to help them manage their family budget
0
Δημιουργός:Anne-Mai Helemäe Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
0
Δημιουργός:Board of online editors of Bundesverband Verbraucherzentralen Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου,DVD,.pdf
The German Resources Compass on Consumer Education provides a huge amount of educational resources from Germany and Austria. Thes can be searched by subjec, theme or age group and are all described and rated by experts on consumer education. It comprises also a lot of commercial offers (books, multimedia tools, ...)
0
Δημιουργός:Nuori Yrittäjyys ry Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
0
Δημιουργός:Institut National de la Consommation / Education et Numérique Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
This resource will enable you to teach your students to know more about counterfeiting and be aware that they can buy easily by Internet counterfeited products without knowing it was. The resource will give you tools to test them about this parallel economy. This resource is ready-to-use with very well-organized sections easy to follow by the teacher, including a final test in order to check if the students have understood the lesson. The whole resource can be downloaded in pdf.
0
Δημιουργός:Medietilsynet Μορφή:.pdf
Ministerial website with learning resoruces for smaller children on digital single market, customer care. Presentation of different resources on children's safe surfing on the internet - to use in the classroom, based on Donald Duck cartoon
0
Περισσότερες πληροφορίες για τις εικόνες δίπλα σε κάθε πόρο θα βρείτε στον οδηγό εικόνων των πόρων
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred