Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο

Μάθημα :

Οικονομικά

Προβολή 1-12 από 322 αποτελέσματα
Μετάφραση
Ταξινόμηση κατά
Πιο πρόσφατο
  • Με υψηλότερη βαθμολογία
  • Πιο πρόσφατο
Προβολή
12 αποτελέσματα
  • 12 αποτελέσματα
  • 24 αποτελέσματα
  • 45 αποτελέσματα
  • Απαρίθμηση όλων
Προβολή
τα αποτελέσματα ανανεώνονται ...
Δημιουργός:Consumer Classroom Μορφή:.pdf
5
Δημιουργός:Consumer Classroom Μορφή:.pdf
The Energy Resource Kit is designed to help students and teachers with projects based on the theme of Energy and provides all the information needed to participate in the Inter-School Competition 2016-2017. The Kit is available in all languages and contains key informations on the link between Energy and consumption, teaching resources such as lesson plans, activities, videos and quizzes based on this topic. In addition, examples of outdoor activities or educational trips are presented. All these resources can be useful for teachers to implement with their class the team project: rules and prizes of the Inter-School Competition are presented.
5
Δημιουργός:INC Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Activité pédagogique numérique prête à l'emploi qui s'inscrit dans leprogramme de sciences économiques de classe de 1ère. Elle peut être réalisée en classe ou à la maison en autonomie. This digital and pedagogical resource will enable you to teach your students to know more about energy and circular economy. This ready-to-use resource will give you tools in very well-organized sections easy to follow by the teacher, including a final test in order to check if the students have understood the lesson. The whole resource can be downloaded in pdf. This digital resource is designed to last 20 minutes to be completed in classroom. The module includes for the student, a presentation of the activity followed by courses and interactive exercises as well as an evaluation exercise. For the teacher, it is indicated anchoring the curriculum and skills used in the activity. Additional resources are available (videos, documents, websites) to go further, and one or two downloadable documents with an exercise (the teacher may propose in class or at home) and / or a practical activity (experiment, photo gallery, workshop ...). This digital and pedagogical resource is available freely, in open source and licensed under Creative Commons.
0
Δημιουργός:Wirtschaftsuniversität Wien, Deloitte, Wien Energie Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
A report about renewable resources in Austria This is a report about energy and renewable resources in Austria. It delivers newest statistics about the specifics in Austria. As a special feature, the focus is on households and consumers’ attitudes towards energy consumption and renewable resources and the respective technologies. This allows students to easily identify with the results and compare it with their own experiences and attitudes as part of the households. Dies ist ein aktueller Bericht über Energie und besonders erneuerbare Energie in Österreich. Es enthält aktuelle Statistiken über die Besonderheiten zu diesem Thema in Österreich. Besonders ist der Fokus auf Haushalte und die Erfassung der Einstellungen der Verbraucher zum Thema Energie und der Technologien verbunden mit erneuerbaren Energien. Daher können die Schüler sich mit den Ergebnissen identifizieren und vergleichen, welche Erfahrungen und Einstellungen in ihrem eigenen Haushalt zu dem Thema herrschen.
0
Δημιουργός:oesterreichs energie Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
An interactive and animated quiz about energy in Austria This website is an interactive and animated quiz about energy and its production in Austria for students of different age groups (classes 3 and 4; classes 5 to 8). Do students know what a smart meter is? They can learn about these questions and many more with this quiz. Moreover, it allows students an online tour into a powerhouse with 360° picture ball. Very engaging! Diese Website präsentiert ein interaktives und animiertes Quiz über Energie und Energieerzeugung in Österreich. Es ist dabei konzipiert für Schüler verschiedenen Alters- und Klassenstufen (Schulstufe 3.-4. sowie Schulstufe 5.-8.). Wissen die Schüler, was ein Smart Meter ist? Die Antwort auf diese und viele weitere Fragen gibt es in diesem Quiz. Zusätzlich können die Schüler eine online Tour in ein Kraftwerk unternehmen mit selbst zu navigierenden 360° Fotokugeln. Das ganze Quiz ist sehr einnehmend aufbereitet!
0
Δημιουργός:BMWi Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
This is an interesting infotainment about climate change and modernisation of buildings This site delivers interesting information about climate change and modernisation of buildings. The special feature of this resource is the way it is presented. It is designed as an infotainment site which should be fun for your students to learn on the one hand about energy topics and on the other hand to learn about infotainment topics. Auf dieser Seite werden interessante Informationen über den Klimawandel und die Gebäudesanierung bereitgestellt. Die Besonderheit dieser Website ist die Art und Weise der Informationsdarstellung. Es handelt sich um ein Infotainment-Element und sollte den Studenten daher aus zweierlei Gründen Spaß machen: zum einen lernen sie etwas über Energie, zum anderen können sie diese moderne Art der Informationspräsentation entdecken.
0
Δημιουργός:Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου,.pdf
"Oszczędzanie i inwestowanie" is a comprehensive lesson plan that helps young people to understand issues of savings and investments
0
Δημιουργός:Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Bochni Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου,.pdf
Materials for teachers on the topic of consumer rights in the interet (focus on legal issues)
0
Δημιουργός:SchoolTV Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
"This short video give in 3 minutes an overview on consumersrights in the Netherlands. Usable as a short introduction in the theme. Deze video geeft in 3 minuten een kort overzicht over hoe consumentenrechten in Nederland zijn geborgd. Goed als eerste introductie met het onderwerp."
0
Δημιουργός:Ministry of Economics of Republic of Latvia Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Fast loan is one of the service offered by non-bank consumer credit providers. However, tempting offers can be very costly and leave a very serious effect on consumer financial situation because short-term loan obligations have a higher loan interest rates. The resource integrates video and guidelines for consumers regarding consumer right protection when using fast loan. The material provide tips that consumers must observe before deciding to take a fast loan. Fast loans can particularly rise negative impact on young audience of consumers.
0
Δημιουργός:Vartotojų teisių gynimo centras Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
"Šis vadovas yra vienas iš darbų, remiamų Europos projekto “ Mobilumas – europinės pilietybės paradigma”, kuris aprėpia 8 šalių piliečius (Bulgarija, Italija, Lietuva, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovakija ir Ispanija), dėl iššūkių , kuriuos piliečių mobilumas kelia Europos ateičiai: transporto prieinamumas, aplinkos tvarumas ir piliečių/keleivių teisės. Mobilumo problema – tai kasdienis daugelio Europos pilečių interesas bei europinės pilietybės paradigma, kadangi ji liečia daug jos aspektų (bendrą tapatybę transnacionalinio mobilumo dėka, Europos piliečių/keleivių teises ir tt...)"
0
Δημιουργός:Taina Mäntylä (KKV) Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
0
Περισσότερες πληροφορίες για τις εικόνες δίπλα σε κάθε πόρο θα βρείτε στον οδηγό εικόνων των πόρων
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred