Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Ειδήσεις

Σε αυτήν την ενότητα, οι συναφείς πληροφορίες για την αγωγή του καταναλωτή (ειδήσεις, συμβάντα, δημοσιεύσεις, εκστρατείες) θα εμφανίζονται με συνδέσεις για πρόσβαση στις πληροφορίες. Είναι μια τροφοδοσία από διάφορους καταναλωτικές πηγές: ειδήσεις για αγωγή του καταναλωτή, πληροφορίες και συνδέσεις προς άλλες συναφείς εκστρατείες και εκδηλώσεις που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και καταναλωτικές οργανώσεις παγκοσμίως.

Consumer Classroom Team & National Team Partners are working for you!

Last Friday the Consumer Classroom Team and National Team Partners were in Bologna (Italy) for an inspiring meeting.

Experts from all over Europe discussed together about Consumer Education and how to improve the website.

We are working for you!