Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Трето издание на програмата „Киберскаут“ в България

Източник: safenet.bg

За трета поредна година Националният център за безопасен интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникация" с подкрепата на Теленор България и организационното съдействие на Министерството на вътрешните работи, в България се проведе обучителната програма „Киберскаут“, която използва метода „връстници обучават връстници“ за ефективно популяризиране на основните рискове в интернет пространството и съответните начини за справяне с тях сред българчетата между 9 и 15-годишна възраст. По програмата бяха обучени и сертифицирани като киберскаути 242 петокласника от 13 училища в 12 населени места из цялата страна:  Пазарджик, София, Оряхово, Дългопол, Свищов, Раковски, Радомир, Белозем и с. Чалъкови, Пловдив, Кюстендил и Елена.

Новите киберскаути бяха подготвени да бъдат пример за безопасно и отговорно ползване на интернет, след като получиха знания за основните рискове в мрежата и за начините за предпазване и реакция, а също така и как да съветват връстници при проблеми онлайн и как в екип да организират и провеждат публични дейности, с които да информират по-голям брой деца относно безопасността в мрежата. 

След обученията всички сертифицирани киберскаути получиха правото да се сформират киберскаутски отряди и да се включат със своите дейности в национално състезание. Класираните от журито на първите три места отряди ще бъдат поканени в София, където на тържествена церемония на Международния ден за безопасен интернет, 6 февруари 2018 г. ще получат своите грамоти и награди. 

Успоредно с обученията на децата се проведоха и обучения на учителите, като през 2017 г. бяха обучени общо 116 преподаватели. Те бяха запознати с основните рискове за децата в интернет, а също и с важни данни от изследвания, включително от Националното представително изследване за онлайн поведението на децата в България, проведено от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и социологическата агенция Маркет Линкс през 2016 г. Също така преподавателите им бяха подробно разяснени целите, задачите и методите на обучителната програма „Киберскаут“. Учителите от тези училища бяха запознати и с начините, по които биха могли да подкрепят работата на децата, след сертифицирането им като киберскаути и по които биха могли да подпомогнат дейността на киберскаутските отряди, които ще се включат в националното състезание.

Обучителната програма „Киберскаут“ се провежда успешно от 2015 г., като по нея за три години са обучени над 500 деца.  

Мисията на програма „Киберскаут“ е да създаде общност от деца и младежи киберскаути из цяла България, които демонстрират развиващо, отговорно и безопасно поведение в интернет и го популяризират сред своите връстници. Сертифицираният киберскаут е обучен ученик, който:

1) Дава пример за безопасно и отговорно поведение онлайн на своите връстници.

2) Съветва своите връстници при проблем в интернет.

3) Организира и провежда публични дейности, насочени към своите връстници.

Методиката на обучението е изградена върху принципите на автономност, учене чрез преживяване и учене чрез съпреживяване. През първия ден на обучението, посредством подкрепяща среда и интерактивни методи, участниците поетапно се сблъскват с предизвикателства, свързани с основните рискове в онлайн пространството и с начините за справяне с тях, рефлектират върху преживяването си и прилагат наученото във всеки следващ етап на обучението. През втория ден, участниците използват натрупаните знания за да влязат в ролята на киберскаути като дават съвети на връстници и организират публични дейности, насочени към връстници, в симулирани ситуации. Методиката развива както тези  практични умения, така и уменията за работа в екип и критичното мислене на участниците.

Успешно преминалите през обучението киберскаути получават сертификат и имат възможност да участват в състезание с обучените ученици от други населени места и училища в подготвяне и провеждане на дейности, насочени към връстници. Киберскаутите могат да се разделят по желание на отряди, които да проведат своя инициатива. Състезанието е между всички отряди, като е възможно да има няколко такива в едно и също училище, при което те се състезават не само с отрядите от другите градове и училища, но и помежду си. Специално жури излъчва трите най-добри дейности и участвалите в тях ученици се награждават на тържествена церемония в София в Деня за безопасен интернет през февруари следващата година. Паралелно със състезанието, отрядите получават възможност да участват в месечни мисии, чрез които да развиват уменията си на киберскаути.

 

 

Ετικέτες:

Εγγραφή τώρα!

  • Δημιουργία διαδικτυακού μαθήματος
  • Εκτέλεση δια-σχολικών έργων
  • Εξατομικευμένος χώρος σύνδεσης
  • Βαθμολόγηση και αξιολόγηση πηγών

Δημιουργία μαθήματος

Επιστροφή στην αρχή

Μετάβαση στα φόρα...

Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred