Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Dabasgāzes tirgus atvērts majsaimniecībām!

Saistībā ar dabasgāzes tirgus atvēršanu beidzas „Latvijas gāze” monopoltiesības tirgū. Izpildot likuma prasības, gāzes tirgus monopoluzņēmums "Latvijas gāze" tika sadalīts, no tā nodalot dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas aktīvus (tostarp Inčukalna pazemes krātuvi), ko nododot neatkarīgam gāzes pārvades uzņēmumam "Conexus Baltic Grid". "Latvijas gāze" pēc tirgus liberalizācijas saglabā gāzes sadali un tirdzniecību.

Ar šo soli tiek saistītas cerības saņemt lētāku dabasgāzi. Lielākās izmaiņas skārušas juridiskajās personas, kurām līdz 15.jūnijam ir jāizvēlas vai nu turpināt sadarbību, pārslēdzot līgumu ar „Latvijas gāze”, vai slēgt vienošanos ar citiem piegādātājiem. Latvijā šobrīd reģistrēti 15 tirgotāji , tomēr ir skaidrs, ka ne visiem piegādātājiem ir interese par mājsaimniecību segmentu.

Kā apliecināja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) vadītājs Rolands Irklis „ šobrīd ir reģistrējušies 15 jauni lietotāji, kuri visdrīzāk, vispirms mēģinās apgūt juridisko personu segmentu, kur apjomi ir daudz lielāki un attiecīgi ienesīgāki un tikai tad skatīties mājsaimniecību segmentā ".

Mājsaimniecībām paredzēts pārejas periods līdz 2019.gadam , un šobrīd tām saglabājas regulētā cena, tāpēc tirgotājiem visticamāk, nav intereses strādāt ar mājsaimniecībām. Vēlāk tās mājsaimniecības, kuras nevēlēsies mainīt piegādātāju varēs dabasgāzi saņemt no esošā tirgotāja. Savukārt tās mājsaimniecības, kuras vēlas izmantot brīvā tirgus piedāvājumus varēs pieteikt jauno tirgotāju līdz iepriekšējā mēneša 15 datumam.

LR Ekonomikas ministrija norāda, ka dabasgāzes tirgus cena būs atkarīga no globālā enerģijas tirgus. Savukārt pārdales, sadales un uzglabāšanas tarifus noteiks Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) . SPRK patērētāju iesniegumus izskata dažādos veidos - strīda izskatīšanas kārtībā un sūdzību izskatīšanas kārtībā – atkarībā no tā, kādu lūgumu patērētājs ir izteicis:

Pirmajā gadījumā , SPRK, līdzīgi tiesai, pieņem lēmumu ar kuru izšķir strīdu.

Otrajā gadījumā , SPRK sniedz patērētājam atbildi uz sūdzību. Vēršoties SPRK, patērētājiem ir jāņem vērā šī atšķirība un jāsagatavo savs iesniegums atbilstoši.

Nozīmīgi, ka SPRK, atšķirībā no Patērētāju strīdu risināšanas komisijas (vairāk informācija par komisiju pieejama www.pateretajs.lv ), darbojas tikai enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs. Tās ir jomas, kurās patērētāji ir tiesīgi vērsties SPRK.

Ετικέτες:

Εγγραφή τώρα!

  • Δημιουργία διαδικτυακού μαθήματος
  • Εκτέλεση δια-σχολικών έργων
  • Εξατομικευμένος χώρος σύνδεσης
  • Βαθμολόγηση και αξιολόγηση πηγών

Δημιουργία μαθήματος

Επιστροφή στην αρχή

Μετάβαση στα φόρα...

Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred