Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Dieselgate, ammessa la class action contro Volkswagen

Il Tribunale di Venezia ha ammesso la class action contro Volkswagen. Lo scandalo Dieselgate in Italia ha visto protagoniste 650 mila auto, non solo a marchio Volkswagen, ma anche Audi, Skoda e Seat. Sei in possesso di una delle auto coinvolte? Chi ha comprato un'auto con motore 2.0 Tdi EA 189 dal 2009 in poi, probabilmente si starà ponendo alcune domande. Cerchiamo di rispondere alle sette più ricorrenti.

1) Quali sono le auto coinvolte?

Le auto "infettate" dal software incriminato sono quelle con motore 2.0 Tdi EA 189 acquistate dal 2009 in poi e, probabilmente, anche quelle con motore 1.6 Tdi. I modelli sarebbero in tutto 20:

  • otto con il marchio  Audi  (A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 e Q5); 
  • tre con il marchio  Seat  (Leon, Altea e Alhambra); 
  • tre con il marchio  Skoda  (Yeti, Octavia e Superb);
  • sei per  Volkswagen  (Golf, Passat, Maggiolino, Sharan, Tiguan e Touran);
  • potenzialmente coinvolti anche i  veicoli commerciali  come Caddy e il Multivan Volkswagen.

2) Come capire se la mia auto è interessata?

Volkswagen ha comunicato che i possessori di un'auto con motore EA 189 saranno contattati singolarmente. In teoria, perciò, se hai un modello interessato al problema dovresti essere contattato direttamente dalla casa.

3) Quali rischi potrei correre?

Le auto con la centralina "truccata" sono perfettamente legali e omologate: nessuno, perciò, può multare chi le guida. Non c'è neanche il rischio di non passare la revisione: il livello del NOx (l'ossido di azoto che Volkswagen ha ammesso di aver ridotto artificalmente), infatti, non viene rilevato. L'esito della revisione, perciò, non dipende in nessun modo dal Nox.

4) Quanto mi costa rimettere in regola l'auto?

Chi possiede un'auto con la centralina modificata per falsare i risultati sui rilevamenti delle emissioni non dovrà sostenere alcuna spesa per adeguarla alle normative. Gli interventi, dei quali non si conosce ancora l'entità, saranno interamente a carico di Volkswagen.

5) È meglio rivendere subito l'auto?

No. Prima di tutto, non è detto che l'operazione vada a buon fine, visto che lo scandalo Volkswagen è ormai di dominio pubblico, a maggior ragione dopo che il collosso automobilistico ha bloccato la commercializzazione delle Euro 5 in stock. Qualora ci si dovesse riuscire, probabilmente dall'altra parte troverebbe qualcuno disposto a trattare con ferocia sul prezzo, forte della problematica del prodotto (che verrebbe comunque messo in regola). Insomma: se possiedi una Volkswagen 2.0 TDI Euro 5, aspetta la comunicazione di Volkswagen prima di prendere qualsiasi decisione

6) Posso ancora acquistare un'auto "infetta"?

Nei concessionari multi marca o tra privati al momento non c'è nessun divieto di vendere auto usate o immatricolate prima del 1° settembre (per esempio i modelli a km 0). Noi non incoraggiamo l'acquisto di queste auto, anche se c'è da aspettarsi un forte deprezzamento nei prossimi mesi. Chi, invece, vuole approfittare dell'occasione (per esempio un forte sconto) deve essere consapevole del potenziale rischio.

7) Quali misure sta adottando Volkswagen?

Volkswagen Italia ha sospeso la vendita, l'immatricolazione e la consegna di tutti i veicoli con il motore diesel Euro 5. Ha informato anche i concessionari Audi, Seat, Skoda e veicoli commerciali di sospendere la vendita e l'immatricolazione dei soli veicoli equipaggiati con motori diesel Euro 5 tipo EA 189. Con l'introduzione dell'Euro 6, che non è coinvolto nello scandalo, al momento non è possibile acquistare una nuova vettura equipaggiata con motore Euro 5.

 

 

Ετικέτες:

Εγγραφή τώρα!

  • Δημιουργία διαδικτυακού μαθήματος
  • Εκτέλεση δια-σχολικών έργων
  • Εξατομικευμένος χώρος σύνδεσης
  • Βαθμολόγηση και αξιολόγηση πηγών

Δημιουργία μαθήματος

Επιστροφή στην αρχή

Μετάβαση στα φόρα...

Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred