Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Financijska pismenost i mladi

0 σχόλια

Financijska pismenost i mladi

U eri digitalnog i virtualnog novca ranjivost je mladih sve veća te lako upadnu u zamku kompleksnosti financijskih pitanja bez da imaju osnovna znanja i vještine  upravljanja novcem. Bez obzira na zemljopisni položaj i razvijenost gospodarstva, financijsko planiranje i budžetiranje, financijsko računovodstvo, kao i tzv. meke vještine potrebne su svim mladima koji tek počinju ili su već počeli svoj radni vijek.

Postoji veliki jaz između financijskih znanja i vještina mladih i onih koje poslodavci trebaju, pokazalo je najnovije istraživanje JA Europe i Visa Europe o financijskom obrazovanju mladih u Europi.

Financijsko planiranje i budžetiranje najvažnija su financijska znanja i vještine potrebne mladima prije njihova zaposlenja ili pokretanja vlastitog posla, zaključak je najnovijeg europskog istraživanja o financijskom obazovanju JA Europe i Vise Europe.

Cilj istraživanja u kojem je sudjelovalo 500 ispitanika iz poslovnih zajednica diljem Europe bio je utvrditi koje su financijske vještine i kompetencije mladih potrebne poslovnoj zajednici 21. stoljeća, neovisno o tome pokreću li mladi vlastiti posao ili će se zaposliti u nekom poduzeću.

Glavni nalaz istraživanja je da postoji veliki jaz između financijskih znanja i vještina (što se zove financijska pismenost) koje mladi imaju i onih koje poslodavci trebaju. Osim finacijskog planiranja i budžetiranja, budući zaposlenici i poduzetnici moraju imati i druge financijske i poduzetničke vještine, od kojih su za zaposlenike naročito važni analitika i matematika, a za buduće poduzetnike poslovna administracija i upravljanje.

Izvor : Štedopis, URL : https://www.stedopis.hr/financijska-pismenost-je-vazna-za-poduzetnistvo-i-zaposljivost-mladih/

 

Istraživanje"Mjerenje financijske pismenosti i financijske uključenosti u RH"

Prema istraživanju Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u suradnji s Ministarstvom financija RH financijsko znanje, 45% građana Republike Hrvatske ocijenjeno je s ocjenom 6 ili 7, koja se prema OECD-u smatra dobrom financijskom pismenosti. Najnižu razinu financijskog znanja imaju građani koji su mlađi od 19 godina (3,6%) i oni stariji od 70 godina (3,6%). Čak 74% građana svjesno je utjecaja inflacije na život, odnosno razumije da visoka inflacija znači i brz rast troškova života. Također, postotak od 80% građana ukazuje na visoko financijsko znanje kada je u pitanju shvaćanje koncepta kamate na zajam.

Izvor : Ministarstvo gospodarstva , URL : http://potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/clanak.php?id=12711

 

Obrazovanje za financijsku pismenost

Važno je spomenuti da su u Hrvatskoj pokrenute vrijedne incijative i projekti vezani uz obrazovanje za financijsku pismenost.

Institut za razvoj obrazovanja provodio  je projekt "Financijska pismenost za nastavak obrazovanja" pokrenut je u svrhu povećanja financijske pismenosti srednjoškolaca, posebno onih nepovoljnog socio-ekonomskog statusa, te učenika strukovnih programa.Vodič izrađen u sklopu projekta možete pronaći na : http://iro.hr/userdocs/File/financ%20pism_brosura_za%20web2.pdf

Štedopis , institut za financijsko obrazovanje izdao je Udžbenik financijske pismenosti za srednje škole “Moj novac, moja budućnost” koji možete pronaći ovdje : http://www.stedopis.hr/preuzimanje-moj-novac-moja-buducnost/

Niz pedagoških izvora i alata za izradu vaših predavanja o financijskoj pismenosti možete pronaći na platformi Consumer Classroom , URL : https://www.consumerclassroom.eu/hr

Želimo Vam uspješan rad !

 

 

 

Tanja Popović Filipović 0
expert
Priprema i izvedba projekata usmjerenih na promicanje prava pacijenata i potrošača; vođenje i koordinacija projekata financiranih od strane EK i Državnog proračuna, komunikacija sa svim dionicima u projektu, priprema izvještaja, sudjelovanje u radu Povjerenstava, članica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Χρειάζεστε βοήθεια; Ανατρέξτε στηνενότητα βοήθεια