Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Igiene alimentare e prevenzione dentaria

0 σχόλια

Per anni ho controllato come gli studenti si comportano nel bar della scuola durante il coffe-time: acquist ano merendine, pizzette salate e dolciumi vari. Mi sono interessato al problema sulla possibile prolificazione della flora bartterica e del cangiamento del pH buccale, il quale  favorisce per l'appunto in maniera esponenziale la crescita e la produzione di metaboliti acidi. 

Ho creduto opportuno, in collaborazione con un laboratorio di analisi (di cui sono consulente microbiologo) di redigere un piano di controllo buccale  (volontario)  per verificare la validità delle mie osservazioni metodiche. Dalla letteratura di microbiologia ho esaminato differenti protocolli sull'aumento di acidità e crescita microbica nel cavo orale. Ho estrapolato un test che mi è sembrato confacente al nostro scopo. Abbiamo chiesto a studenti volontari di partecipare, lasciandoli la libertà di mangiare nella pausa didattica per poi sottoporli al test. Dal test è risultato che l'acidità buccale era aumentata ed anche la flora batterica. In base a questo test, circa il 90 % dei partecipanti ha evidenziato una predisposizione alle carie (lavoro in fase di pubblicazione sul magazine Ordine dei Biologi ).

Sulla base di questi risultati abbiamo deciso di elaboarare un piano alimentare che possa evitare i consumi di cibarie conservate acquistate nei negozi o quantomeno predisporre un'educazione alimentare che tenga conto dei rischi a cui vanno incontro coloro che si nutrono fuori pasto. Abbiamo indicato anche un serie di azioni igienico alimentari: spazzolarsi i denti e utilizzare un mouthwasher dopo il consumo di merendine a scuola.

antonino la manna 0
expert
docente presso MIUR-Italia. Consulente microbiologo presso laboartorio di analisi.Consulente aziendale.refernte delle tecnologie a scuola e formatore sulla didattica digitale.
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Χρειάζεστε βοήθεια; Ανατρέξτε στηνενότητα βοήθεια