Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Modern leren met ondersteunende media

0 σχόλια

Steeds meer scholen tonen interesse in het mozaLearn educatie systeem ter ondersteuning van een ontwikkelingstraject van methodisch naar doelgericht onderwijs. Dat is wel begrijpelijk, want het ondersteunt rechstreeks datgene wat er in de les gebeurt. Met een grote bibliotheek aan 3D en VR media, tools en games, maar ook met vakoverstijgende leerstof en vrij te importeren lessen en projecten. Alles kan geregiseerd worden vanaf je digibord, maar ook vanaf een eigen device. Ongeacht tijd en plaats kunnen leerlingen samenwerlen en een portfolio bijhouden. Het maakt zelfs niet uit of je op een basisschool werkt, in het VO, in een instituut voor volwasseneducatie, of op een bedrijfsopleiding. MozaLearn kan op maat ingericht en gebruikt worden. In meer dan 25 talen, ook in het Nederlands.

Niek Scholts 0
expert
https://www.linkedin.com/in/niek-scholts-589120b/
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Χρειάζεστε βοήθεια; Ανατρέξτε στηνενότητα βοήθεια