Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Que alterações a nova legislação de proteção de dados traz a Portugal?

A partir de 25 de maio de 2018 as instituições portuguesas são obrigadas a implementar o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), à semelhança de todos os países da União Europeia e também no Espaço Económico Europeu (Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça).

Até lá em Portugal vigora a lei de proteção de dados pessoais nº 67/98 de 26 de Outubro e que já confere vários direitos como o Direito de informação, Direito de acesso, Direito de retificação e eliminação e Direito de oposição - entre outros direitos.

Com a nova legislação estão implícitas mudanças que assumem uma enorme importância dado que implicam alterações de vulto no domínio do tratamento de dados pessoais e da livre circulação desses dados.

Trata-se de um novo quadro legal europeu que traz não só mudanças relevantes para a vida das organizações como impacta a vida dos cidadãos a nível nacional e pessoal, trazendo consequências na área da formação, nomeadamente que Competências e literacia digitais (e-skills) o cidadão deve possuir para lidar adequadamente com as alterações.

Registe-se a sua pertinência nos domínios da Formação Cívica, TIC - Tecnologias da informação e comunicação e do Direito. Registe-se ainda as implicações em áreas como o Ciberbullying, Proteção do Consumidor, Práticas de Publicidade e Marketing – em particular no que diz respeito ao marketing direto -, Media Sociais e Segurança na Internet.

As mudanças estão vinculadas à Cibersegurança e conteúdos ilegais na Internet, o Mercado digital e formas de proteção do consumidor, acesso, gestão e eliminação de Megadados (ou big data) e computação em nuvem (ou cloudcomputing).

Apesar de se tratar de uma mudança a ser implementada a nível europeu, as implicações não podem ser ignoradas, dado que introduzem alterações a que os portugueses não estão habituados.

Por exemplo, os dados de localização – através de GPS por exemplo - e identificadores por via eletrónica passam a ser considerados como informação abrangida pela nova legislação. Outro aspeto relevante diz respeito ao tratamento de Dados Pessoais dos Menores que nunca deve envolver jovens com idades inferiores a 13 anos e sempre com autorização dos seus responsáveis legais. Destaque ainda para uma nova profissão, o Encarregado da Proteção de Dados ou Data Protection Officer.

Destaque ainda para o Direito ao Apagamento dos Dados, comumente designado como o "direito a ser esquecido", o que significa que o individuo que é titular dos dados tem todo o direito de exigir que o responsável pelo seu tratamento apague os seus dados pessoais.

Assim, devem os cidadãos - seja como consumidores, utilizadores, trabalhadores ou pacientes utentes de serviços públicos de saúde – estar atentos para a importância da temática da protecção dos dados pessoais num mundo à escala global.

Do ponto de vista das organizações, independentemente da sua natureza, área de atividade, dimensão e tipo de tratamentos de dados pessoais que realizam, devem proceder às alterações necessárias para a implementação da nova legislação.

Mais informações disponíveis aqui e aqui

Ετικέτες:

Εγγραφή τώρα!

  • Δημιουργία διαδικτυακού μαθήματος
  • Εκτέλεση δια-σχολικών έργων
  • Εξατομικευμένος χώρος σύνδεσης
  • Βαθμολόγηση και αξιολόγηση πηγών

Δημιουργία μαθήματος

Επιστροφή στην αρχή

Μετάβαση στα φόρα...

Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred