Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Výchova k hodnotám v spotrebiteľskom vzdelávaní

0 σχόλια

"Výchova je natoľko hodnotná, nakoľko  je výchovou k zodpovednosti. A byť zodpovedný znamená vedieť rozlíšiť, vedieť si voliť".  

                                                Viktor E.Frankl: Utrpenie z nezmyselného života  

Súčasná spoločnosť nás denne zaplavuje podnetmi z materiálneho sveta. Prináša veľa voľného času, príležitosti na ukutočnenie zmysluplného života, ale v tomto dostatku veľa ľudí nevie prečo žiť.

Výchovu  k zodpovednosti môžeme realizovať v rámci spotrebiteľského vzdelávania. Poskytuje dostatok možností na uvažovanie žiakov o tom, či potrebujeme iba veci materiálneho charakteru, čo nám podsúva marketing alebo či sú pre ná ôležité a potrebujeme  aj hodnoty  nehmotného charakteru. 

Ak sa my a naša rodina sa teší z dostatku jedla,  pohodlného bývania, dostatku priateľov, existuje množstvo  ľudí, ktorí podobné šťastie nemajú. Skúste žiakov zainteresovať na tom, aby vo svojom  okolí zistili, či by vedeli niekomu pomôcť, alebo  nájsť niekoho, kto by mu vedel pomôcť, pretože má väčšie možnosti.       

     

 

 

Božena Stašenková 0
expert
Som učiteľka ekonomických predmetov a špecializujem sa na spotrebiteľské vzdelávanie. Pracujem ako metodik pre vzdelávanie učiteľov na základných a stredných školách.
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Χρειάζεστε βοήθεια; Ανατρέξτε στηνενότητα βοήθεια