Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Inter-school Competition 2018

The Ultimate School Trip
Create a video guide about the ultimate European school trip with your class and teach your students all about budget planning. 
 
Nowadays teenagers may have to deal with money for different reasons: mobile phone rates, food and transport when going to school, expenses for study or for leisure. But how do young people really plan to spend or save their money?

Organising a school trip would be an excellent way for young people to get familiar with budget planning and understanding the value of money. For this edition of the Consumer Classroom Inter-school competition, we invite teachers and students to develop a video guide for organising a school trip abroad on a cost effective budget. This video guide should provide a set of best practices for planning the budget and suggesting the best options in terms of price and sustainability when booking a school trip, focusing on the different aspects that this activity may involve.

Do you want to win an equipment for your school? This year, the Inter-School Competition will award the 10 shortlisted projects:
- The 1st place winning Project will be awarded with school equipment valued up to 6,000 EUR to be shared equally between the 2 winning schools (3,000 EUR per school);
- The 2nd place winning project will be awarded with school equipment valued up to 4,000 EUR to be shared equally  between the 2 winning schools (2,000 EUR per school);
- From the 3rd to the 10th shortlisted projects will be awarded with school equipment valued up to 1,000 EUR per school.

Partner with another European school and enter the Consumer Classroom Inter-school competition 2018!
You have until 8th June 2018 to submit your entry.
 

Rules

1) Form a project team with another European school / class. The project team must consist of two classes/groups of pupils from different EU countries. Without at least one partner school from a European Union Member State you will not be entitled to participate. If you need help in finding a project partner you can:
a. Post your interest on the Inter-school Competition 2018 Topic on the Consumer Classroom Forum
b. View and contact other teachers through the Consumer Classroom Teachers Directory
c. Use our Inter-school project tool for proposing your project idea to other teachers

2) Once your project team is formed, the 2 schools/classes should work together to develop and submit one video guide for organising a school trip abroad on a cost effective budget. Videos can be submitted in all EU official languages. The students from both classes, with the help of their teachers, will have to:
a. Decide a destination for a school trip abroad
b. Reflect on the different aspects related to organising a sustainable school trip, choosing cost-effective and environmental friendly ways to organize the logistics pertaining to your trip such as: travel options and costs for reaching the destination, accommodation options and costs, expenses for food and activities, travel insurance, payment methods to be used, impact in terms of sustainability (ecological footprint).
c. According to the information found, make a budget plan as tight as possible in order to organise the best cost-effective school trip.
d. Collaborate to develop one video guide for teachers and students describing your budget plan and giving useful tips for having a low-cost and sustainable school trip abroad. The video should preferably have the following technical specification:
Length: about 10-15 minutes;
Screen format: HD 720p (1280x720p);
Export format: .mp4

3) Your video project should be submitted by 8th June 2018 at midnight (Central European Time).

4) Please keep the original video in its primary format. The shortlisted projects will be asked to send the original video to the Consumer Classroom team.


Jury Evaluation

Each project will be published on the Consumer Classroom website and evaluated by a jury composed of 8 European experts in education, financial education and/or consumer policy from 14th to 27th of June 2018. The jury will have a balanced geographical and gender representation. Each jury member will evaluate the submitted video according to the following criteria:

1) How well the video addresses the theme of the competition? (from 0 to 10 points)
2) How the budget developed for the school trip is cost-effective? (from 0 to 10 points)
3) Does the video guide take into consideration the sustainability impact of the school trip? (from 0 to 10 points)
4) Does the video guide provide useful tips for teachers and students? (from 0 to 10 points)
5) Creativity of the video (from 0 to 10 points)
Therefore each project could achieve a score from 0 to 50. The project with the highest score will win.


Award and Prize

After the jury evaluation the winning team will be announced at the end of June. The winning team will be awarded with an equipment for each participating schools composed by:
- The 1st place winning Project will be awarded with school equipment valued up to 6,000 EUR to be shared equally between the 2 winning schools (3,000 EUR per school);
- The 2nd place winning project will be awarded with school equipment valued up to 4,000 EUR to be shared equally  between the 2 winning schools (2,000 EUR per school);
- From the 3rd to the 10th shortlisted projects will be awarded with school equipment valued up to 1,000 EUR per school.
 

How to enter the competition?

Submit your project by completing the online entry form. The entry form will be available from the 1st of May 2018 until the 8th of June 2018. Just one entry form should be submitted for each project with information included for both the participating schools/classes. Each project entry must contain:
• a list with the project team members of both classes (teachers and students), certified by the school principal;
• a short description of the video and the collaboration that took place between the 2 schools (in English);
• the video guide. In order to submit your video, first upload it on Youtube or Vimeo. Then insert the public Youtube or Vimeo link of the video in the entry form.
If you need help in finding partner or submitting your project, just contact us at ISC@consumerclassroom.eu. Our national experts will be available for you!
 

Δημιουργία μαθήματος

Επιστροφή στην αρχή

Μετάβαση στα φόρα...

Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred