Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Miks Eesti õpilased ei oska rahaga ümber käia?

0 σχόλια

2012. aasta rahvusvahelise PISA uuringu tulemusel on Eesti põhikooliõpilastel teiste OECD riikide eakaaslastega võrreldes väga head finantsalased oskused ning vähemalt teoreetiliselt orienteeruvad Eesti noored raha teemas väga hästi, ent praktika näitab midagi muud. Miks see nii on?

Probleemi alge näib olevat üldises raha väärtuse hindamises. Teoreetiliselt ollakse küll kursis erinevate finantsteenuste ohtudega, kuid päriselus näib kehtivat arusaam, et raha saab iga kell juurde trükkida. Eriti just väiksemate laste puhul on puudulik teavitustöö, kui palju peavad vanemad töötama, et seda või teist lubada.

Probleemi üks põhjus  võib olla ka asjaolus, et lapsed saavad raha ebaregulaarselt vastavalt vajadusele. Kui neil oleks kindel summa, mida saavad kuus kulutada, peaksid nad rohkem oma ostud läbi mõtlema ja planeerima. Paljud aga arvavad, et väikestele lastele ei peaks üldse tõsistest teemadest rääkima. Tõsi, me ei pea ju oma väikelastele selgitama võlgade, krediitkaartide, laenude, lepingute olemust, kuid samas saab mänguliselt õpetada jagamist, raha kontseptsiooni ja raha kasutamist.

Mida parem on vundament, seda suurem on võimalus, et tulevikus on Eesti noored ka päriselus vastutustundlikumad.  

Anne-Mai Helemäe 0
expert
I am working as an executive specialist of consumer education in Estonian Consumer Protection Board. My main interests are how to improve financial literacy and how to reach young people in order to learn more about the rights and obligations as consumers.
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Χρειάζεστε βοήθεια; Ανατρέξτε στηνενότητα βοήθεια