Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Устойчив начин на живот

0 σχόλια

Устойчивият начин живот е начин на живот, който се опитва да намали индивидуалното или колективно използване на природните ресурси на земята и личните ни ресурси. Хората, които практикуват на устойчив начин на живот често се опитват да намалят своите въглеродни емисии чрез промяна на методи на транспорт, потреблението на енергия и начини на хранене. Привържениците на устойчивия начин на живот имат за цел да провеждат живота си по начини, които са съвместими с устойчивото развитие, в естествения баланс и уважение на човечеството, симбиотични отношения с естествената екологията на земята и нейните цикли.   Практиката и общата философия на екологичния живот са силно взаимосвързани с общите принципи на устойчивото развитие.

Учени описват устойчивия живот в ХХІ век като  „изместване към възобновяема енергийно базирана, използваща повторна употреба/рециклиране икономика с диверсифицирана транспортна система." В допълнение към тази философия, строителите на практически екоселища поддържат тезата, че преминаването към възобновяеми енергийни технологии ще бъде успешна само, ако получената архитектурната среда е привлекателна за местната култура и може да се поддържа и адаптира при необходимост през поколенията.

Устойчивият начин живот е предимно прилагането на устойчивостта като начин на живот, основан на избор и решения. Една концепция за устойчивия начин живот го определя като обединение на екологичните, социалните и икономическите потребности на обществото, без да се нарушават тези фактори за бъдещите поколения. Друга по-широка концепция описва устойчивия начин на живот в условията на четири взаимосвързани социални области: икономика, екология, политика и култура. В първата концепция устойчивият начин на живот може да бъде описан като живот в рамките на вродена обвързаност, определена от тези 3 фактора. Във втората концепция устойчивият начин на живот може да бъде описан като договарянето на отношенията на потребности в граници на всички взаимосвързани области на социалния живот, включително последствия за бъдещи поколения на човешкия род и нечовешките видове.

Устойчивият дизайн и устойчивото развитие са критични фактори за устойчив начин на живот. Устойчивият дизайн обхваща разработването на подходяща технология, която е модел на практики за устойчиво живот. Устойчивото развитие на свой ред е използването на тези технологии в инфраструктурата. Устойчивата архитектура и селското стопанство са най-честите примери на тази практика.

Maya Gocheva 0
expert
NTL expert in Bulgaria
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Χρειάζεστε βοήθεια; Ανατρέξτε στηνενότητα βοήθεια