Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Lapsed kui haavatavad tarbijad

0 σχόλια

Viimastel aastatel on hakatud ettevõtluses järjest suuremat rõhku pöörama digitaalsele turundusele, sest arvestades konkurentsi, traditsioonilisest reklaamist enam ei piisa. Ent ka digitaalne turundus on lühikese aja jooksul läbinud suure arengu, keskendudes järjest enam usaldusele, suhtearendusele ning lugude jutustamisele. Vaadates 2016. aasta trende, siis kõige ees on videokanalid, sotsiaalmeedia ja sotsiaalne turundus. Nii pole ka imestada, et tihtipeale on reklaam esitatud sellisel kujul, et tarbija ei saa aru, et talle müüakse mingit toodet.

Praegusel ajal veedavad lapsed järjest rohkem aega nutimaailmas, telekas kui informatsiooni allikas ja vabaaja meelelahutus on asendunud internetiga. Seepärast on lapsed ka hea sihtgrupp digitaalsele turundusele. Sestap pole ime, et ka reklaami maailmas pööratakse järjest vähem tähelepanu telereklaamidele.

Eelnevat arvestades on väga tore, et Euroopa Komisjon on rahastanud projekti, mis uuris digitaalse turunduse mõju lastele . Lühidalt, uuring käsitleb lastele suunatud turunduse tunnuseid, kuidas see mõjutab laste käitumist ja kuidas on digitaalne turundus Euroopa siseselt reguleeritud. Kahjuks ei anna tulemused põhjust rõõmustamiseks – lapsed ei saa tihti aru, mis on reklaam ja turundus ning see mõjutab neid ilma, et nad ise sellest aru saaksid.

Pole mõtet arvata, et tarbimiskeskkonna ning reklaamimaailma areng ei mõjuta inimeste, sh haavatavate gruppide (nt laste) igapäevaelu. Samuti ei saa neid muutusi ja arenguid peatada. Küll aga peaksid nii lastevanemad kui ka õpetajad nendele teemadele rohkem tähelepanu pöörama. Lastele tuleb rääkida reklaamide eesmärgist ja ohtudest ning tuua võimalikult palju näiteid nö nende maailmast.

Anne-Mai Helemäe 0
expert
I am working as an executive specialist of consumer education in Estonian Consumer Protection Board. My main interests are how to improve financial literacy and how to reach young people in order to learn more about the rights and obligations as consumers.
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Χρειάζεστε βοήθεια; Ανατρέξτε στηνενότητα βοήθεια