Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Personlig økonomi i skolen

0 σχόλια

Personling økonomi er ikke obligatorisk i den norske skolen, og mange unge mangler derfor grunnleggende økonomisk forståelse. Ifølge Finans Norge har 28.000 norske under 26 år en eller flere betalingsanmerkninger. Dette kan blant annet få konsekvenser når de skal ut i boligmarkedet.

 

For at unge skal få en sunn holdning til penger, må de forstår hvor penger kommer fra og lære viktigheten av å spare til det de ønsker seg. Mens sparing gjerne læres best gjennom prøving og feiling, vil teoretisk opplæring også være nyttig. Økonomisk opplæring bør derfor gjøres i samarbeid mellom foreldre og skolen.

 

Her er en liste over de mest sentrale lånebegrepene.

 

Betalingsanmerking:

Hvis du ikke har klart å betale en regning hverken første- eller andregangs purring går regningen til inkasso. Dersom inkassosaken din får fot langt kan du bli registrert med en betalingsanmerkning.

 

Betalingsfrist:

Betalingsfristen er datoen nå minimum terminbeløp skal være innbetalt. Dersom minimum terminbeløp ikke innbetales innen betalingsfristen, vil det medføre purregebyr.

 

Gjeld:

Gjeld er det beløpet en person eller en institusjon skylder en annen institusjon.

 

Lånegiver/utlåner:

En lånegiver er en finansinstitusjon som låner ut penger. Utlånt beløp skal tilbakebetales innen en viss tid, sammen med renter og gebyrer.

 

Lånetaker:

En lånetaker er en person som tar imot lån fra en utlåner.

 

Renter:

Prisen du må betale for å låne penger. Rente oppgis normalt som prosent per år av leiebeløpet.

 

Klikk her for å teste dine kunnskaper om lån.

Kari Hillesland 0
expert
Jeg har en bachelorgrad i Business og Entreprenørskap fra Antioch University Santa Barbara. På vegne as Samlino.no ønsker jeg å bruke min kompetanse til å lære unge om personlig økonomi og budsjettering. Dette mener vi er viktig for å skape en grunnleggende økonomisk forståelse.
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Χρειάζεστε βοήθεια; Ανατρέξτε στηνενότητα βοήθεια