Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Education Education Education - Global Goal SDG 4

0 σχόλια

The year 2016 was full of interesting conferences about consumer education. An overview.

Education in the 21st Century - Consumer Freedom and Responsibility

The year 2016 was full of activities and conferences about education, THE most important Global Goal for making the future we want. Especially the education of the next generations in schools and universities for finding their ways to cope with all the worldwide problems now and in the future. But also of course for the adults of today, and for all organizations in business, government and non-governmental organizations.

On January 10 this year even President Obama gave us in his Farewell Speech the urgent wake-up call to become more and more active citizens to make democracy work! Freedom and responsibility are the two sides of the same coin!

United Nations Partnership Exchange

July 18 we visited the United Nations Partnership Exchange conference in New York for the first year evaluation of the Sustainable Development Goals 2015-2030 and for looking forward for the year(s) to come. About three hundred participants representing partner organizations from around the world reported about their activities and about the plans for the future. Looking toward the little green park outside the building we saw the great bronze statue of the archangel Saint Michael on his horse with a long spear fighting the dragon of evil. This could give us an image of hope that the Global Goals will be reached even if everything looks to be too difficult sometimes.

International Conference on Consumer Research

September 26 we were in Bonn Germany at the International Conference on Consumer Research ICCR for the latest results of researchers from around the world. Bonn is also the residence of the International Federation for Home Economics IFHE the worldwide organization for teachers and researchers in home economics.since 1912, Especially interesting was the closing keynote speech of Frank Trentmann author of the book just launched one month earlier about the complete history of THE consumer. His book The Empire of Things is already a bestseller from day 1 and a masterpiece for reading not only for researchers but for every consumer as well!

International Conference on Financial Education

October 13 the International Conference on Financial Education was held in Auckland New Zealand organized by the OECD / INFE. Especially for research about financial literacy teached in schools. This time a little bit too expensive for us to go but we hope to join a conference in the future. It also triggered us to renew our contacts with editors for an upgraded reprint of our own financial agenda the Consumer360Manager.

TEDxAmsterdamED

At TedxAmsterdmED in March and TEDxNyenrodeUniversity in October we learned a lot about the latest developments in education worldwide not only related to schools and universities but also in lifelong learning and even in learning how to win the Olympic Games by accepting yourself and not only thinking about the top you want to reach!

Club of Rome

And last but not least we were invited for the two day seminar at Nyenrode University organized by the Club of Rome in the Netherlands. A highly inspiring seminar about how we can really change our habits necessary for real change towards a better world. Professor Dennis Meadows who ws co-founder of the Club of Rome and the co-author of the Limits to Growth in 1972 introduced his latest bestseller to be The Climate Change Playbook! He presented all 22 games how to learn to change our habits for real change!
The world in dialogue - the future of marketing

For the years to come education will be highest priority for all of us consumers young and old because WE are the change! And working towards an economy of question and answer we are the ones to ask better questions so that producers can give us better answers in delivering better products and better services. For that we need all kinds of platforms and activities to exchange needs and possibilities. Consumer organizations and inititiatives will be the game changers towards new business models of this new bottom-up marketing.

Consumer360Academy and catalyzing change

In 1980 November 11 our chairman started his research project about new consumer initiatives and consumer organizations and the role of the single consumer and the management information needed to be able to find relevant arguments to take best possible decisions, Working at the newly founded Triodos Bank for sustainable and ethical business finance he had the opportunity to meet many new initiatives in all kinds of projects in agriculture and food, healthcare, education, housing, transport, communication etc etc. After seven years of research and many newsletters he published in 1998 his sixty page book Consumer freedom and responsibility - towards the 21st century. Founding the Free Consumers Association in 2001 was the next step and the website Consumer360Academy in 2004 the final step to inform consumers and organizations worldwide. By ongoing research, following all the news in the world, helping many projects by lobbying and moderating, with brainstorms or a simple email about an interesting article or link, helping where possible in catalyzing change.

For more information, visit the Consumer360Academy website.

Peter Daub 0
expert
Business University Nyenrode. ING Bank, Triodos Bank. 1980-1987 consumer management information research. 1998 publication of the book Consumer freedom and responsibility - towards the 21st century (Dutch). 2001 Founder and chairman Consumer360Academy. Member of the Partnership for Education and Research about Responsible Living PERL. Member of the International Federation for Home Economics IFHE.
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Χρειάζεστε βοήθεια; Ανατρέξτε στηνενότητα βοήθεια