Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Naujos garantijos perkantiems internetu

0 σχόλια

Copyright www.choice.com Šių metų birželio mėnuo atneša naujovių vartotojams. Jaunieji vartotojai, jau seniai pamėgę pirkti internetu, telefonu, paštu ir kitose, ne prekybai skirtose vietose (pavyzdžiui, parodose), turi būti supažindinami su birželio 13 d. įsigaliosiančios Vartotojų teisių direktyvos reikalavimais, kuriuos jau įtvirtina ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Trumpai apie 5 aktualiausias naujoves, kurias turėtų žinoti visi vartotojai:

  1. Griežtesni vartotojų teisių apsaugos reikalavimai bus taikomi sutartims, kurių vertė yra didesnė nei 100 litų. Paslaugos teikėjai ir prekybininkai turės atskleisti visas galimas produkto ar paslaugos pirkimo išlaidas. Vartotojai, negavę informacijos apie papildomus mokesčius, galės atsisakyti juos mokėti. Svarbi naujovė – vartotojo sutikimas telefonu nebebus laikomas tinkamu sutarties sudarymu. Jeigu vartotojas sutinka sudaryti sutartį telefonu, jis turės išsiųsti rašytinį sutikimą. Tokiu būdu išvengsime girdimų sukčiavimo atvejų apie prieš vartotojo valią siunčiamas prekes už kurias vartotojai yra prašomi susimokėti.
  2. Pirkdami internetu vartotojai nebebus įviliojami į „nemokamų“ paslaugų ar prekių „spąstus“. Visas paslaugas ar prekes, kurias norėsite įsigyti, turėsite pažymėti varnele. Šiuo metu dažna praktika rodo, kad vartotojas, pirkdamas internetu turi „atžymėti“ nepageidaujamas prekes, kaip pavyzdžiui, kelionės draudimas, kai perkami pigių skydžių bendrovių lėktuvų bilietai. Naujasis reguliavimas draudžia „slėpti“ pažymėtus langelius.
  3. Nuo šių metų birželio 13 d. vartotojai turės daugiau laiko pagalvoti apie paslaugos ar prekės, užsakytos internetu ar ryšio priemonėmis, atsisakymą. 7 dienų terminas pratęsiamas iki 14 dienų, per kurias vartotojai galės apsispręsti, ar nori atsisakyti gautų prekių ar paslaugų sutarties ir neprivalės nurodyti priežasčių. Šis laikotarpis bus skaičiuojamas nuo prekių gavimo dienos, o atsisakant užsakytų paslaugų, bus privalu sumokėti už jau atliktą užsakymo dalį, tačiau nebus galima atsisakyti vartotojui visiškai suteiktų paslaugų. Jeigu vartotojas nebus informuotas apie galimą sutarties atsisakymo terminą, šia teise jis galės pasinaudoti per vienerius metus. Nepatikusias prekes turės pardavėjui grąžinti ir pristatyti pats vartotojas.
  4. Vartotojui užsakytos prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 30 dienų, tačiau pirkėjas ir pardavėjas galės susitarti ir dėl termino pratęsimo. Jeigu prekės nebus pristatomos per susitartą terminą, kuris nebus mažesnis nei 30 dienų, vartotojas turės teisę susigrąžinti sumokėtus pinigus.
  5. Mokėdami kredito kortelėmis vartotojai neturės mokėti didesnių mokesčių, nei kainuoja pati prekė ir su ja susijusios ir jau aptartos išlaidos. Verslininkai neturės teisės reikalauti papildomų mokesčių už tai, kad vartotojas nusprendė mokėti kredito kortele ar kitais mokėjimo būdais. Taip pat bus draudžiama taikyti didesnius kainų tarifus skambučiams aptarnavimo telefono linijomis.

Jaunieji vartotojai, labiausiai pamėgę patogų pirkimą internetu, galės jaustis drąsiau ir saugiau, nes turės daugiau prekių pirkimo, grąžinimo garantijų. Jau visi žinome, kad nepatikusį drabužį ar batus galime nešti atgal į parduotuvę ir atgauti sumokėtus pinigus. Dabar šiomis garantijos galės naudotis ir mėgstantys pirkti internetinėse parduotuvėse ir ne prekybai skirtose vietose.

Edita Sinkevičė 0
expert
Su vartotojų teisėmis susiduriame kiekvienas kasdieniame gyvenime. Vartotojų teisių apsaugos, taip pat ir vartotojų švietimo srityje dirbu nuo 2008 metų. Mano kompetencijos ir ekspertinė patirtis vartotojų teisių srityje: vartotojų atstovavimas, vartotojų teisių teisinės konsultacijos vartotojams, verslininkams, mokymai valstybės institucijų ir verslo atstovams, atstovavimas ir narystė tarptautinėse organizacijose ir institucijose, pasiūlymų teisės aktų projektams rengimas, tarptautinių ir nacionalinių projektų valdymas.
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Χρειάζεστε βοήθεια; Ανατρέξτε στηνενότητα βοήθεια