Euroopa Komisjon

Projekti rahastamine

Consumer Classroom on Euroopa Liidu rahastatud portaal  liikmesriikide õpetajatele koos tarbijahariduseks vajalike materjalidega.Loe edasi

Osakonnad (peadirektoraadid)

DG õigusküsimuste ja tarbijate
DG haridus ja kultuur
DG uuringud ja innovatsioon
Kommunikatsioonivõrgud, sisu ja tehnoloogia

Euroopa Komisjon
LisateaveSulge


Consumer Classroomi koolidevaheline konkurss 2016 - 2017

Thanks to everyone who voted for your favourite Inter-School Competition project! The online voting session is now closed and we will be announcing the winner towards the end of May.

Please note that during the voting process we recorded a very high number of invalid votes created using automated email generation systems and other methods.

Over the coming days we will clean and validate the votes for each project in order to remove any invalid votes and determine the winner of the competition.

We will be in direct contact with each project owner during this review process with updates and further information.

Konkurss on avatud kõigile Euroopa Liidu keskastmekoolidele (õpilastele vanuses 12–18 aastat) 2016. a. 10. oktoobrist kuni 2017. a. 17. märtsi keskööni (Kesk-Euroopa aja järgi).
 
Võtke osa meie neljandast koolidevahelisest konkursist
„Nutikas energiatarbija“
 
Ülemaailmsed jõupingutused kliimamuutustega võitlemiseks jätkusuutlikuma maailma nimel pole Teie õpilastele enam uudis. Paljud neist panustavad sellesse võitlusesse, püüdes tarbida targalt. Nad teavad, kuidas tekitada vähem jäätmeid ja kasutada vett säästlikumalt. Kuid kas nad teavad, milline on nende jalajälg energiatarbijatena?
 
Energiat vajame täna pea kõikjal. Meie noortest saavad targad tarbijad vaid siis, kui nad õpivad nutikamalt energiat kasutama. See väljendub otsustes, millise transpordivahendi (auto, rong, ratas, mootorratas) valime, mil viisil kodus kuuma ja külma vastu võitleme, kuidas koolis valgust kasutame, kuidas puhkusereisil dušši või vanni võtame. Energiasäästlikkus sõltub samuti sellest, milliseid kodumasinaid me kasutame – noorte puhul eriti just sellest, milliseid elektriseadmeid nad kasutavad (näiteks mobiiltelefonid, kõrvaklapid, tahvel- ja lauaarvutid). 
 
Energia- ja kliimamuutuste poliitika on Euroopa Komisjoni tähtsamaid prioriteete. 2015. a. veebruaris esitles Euroopa Komisjon vastupidava energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika raamstrateegiat. See strateegia sisaldab selgeid ja tõhusaid tarbijate õigusi käsitlevaid õigusakte, samuti korrigeeritud energiamärgistuse direktiivi, uut ökodisaini tööplaani, võimaldamaks hõlpsat ja vaba ligipääsu energiatarbimise andmetele reaalajas ja hiljem. Energiastrateegia pikaajaliseks ehk 2050. a. eesmärgiks on energiasüsteemi ümberkujundamine (läbi kasvuhoonegaaside heitjäätmete vähendamise 80 kuni 95% ulatuses).  
 
Ühtlasi soovitakse anda tarbijatele paremad võimalused oma energiakulutusi juhtida ja prognoosida (keskkonda ja raha säästes) ning suurendada nende energiajulgeolekut riikliku energiatootmise abil.
 
Selle initsiatiivi raames peaks teismelistele saama selgeks, kuidas nende argikäitumine on seotud energiatarbimisega ning millist rolli see mängib laiemas mõttes – globaalse jätkusuutliku tarbimise kontekstis ja kliimamuutuste vastases võitluses.   
 
Et aidata Teil seda teemat õpilastele tutvustada, pani Consumer Classroom kokku korraliku energiatarbimise õppekomplekti. Sellele ligi pääsemiseks ja sobiva keele valimiseks klõpsake SIIA!
 

Konkursi ülesanne

See projekt viib Teid klassiruumist välja – koostööd tuleb teha mõne teise Euroopas asuva kooliga. Consumer Classroomi veebisaidil pakutavaid lahendusi kasutades saate võtta ühendust Euroopas asuva partnerkooliga ning hankida kultuurideüleseid õpikogemusi. 
Kasutage võimalusi, mida pakub Consumer Classroomi õpetajate veebikommuun, ning moodustage tugev ja innukas tiim! „Kõik ühe ja üks kõigi eest!“ 
 

Ülesanne koosneb kolmest osast.

Esmalt tuleb õpilastel Teie abiga määratleda energiatarbimisega seotud otsuste roll kliimamuutuste vastases võitluses ja jätkusuutlikuma ühiskonna poole pürgimisel.
 
Seejärel palutakse kummagi klassi õpilastel jagada ja vastastikku põhjendada oma argikäitumist energiatarbijana: puudutada küsimusi nagu liikumisharjumused (näiteks vanemate auto kasutamine), kütte- ja jahutuslahendused, soojustamine, veekasutus (kümblus, pesu, aiatööd), kodumasinate ja elektriseadmete (sh mobiitelefonid, kõrvaklapid, tahvel- ja lauaarvutid) energiatõhusus.
 
Pärast oma energeetilise jalajälje analüüsimist jagavad kummagi klassi õpilased vastastikku oma töid ja koostavad ühiselt energia tarbimise teemalise veebiõppekomplekti teismelistele. Teie õpilased panevad selle õppekomplekti kokku Teie oma õpilaste jaoks: aitamaks neil hinnata ja vähendada oma energeetilist jalajälge. See on ainulaadne võimalus loovuse rakendamiseks!
 • Ootused veebiõppekomplekti sisu suhtes:
  • see peaks sisaldama teismelistele sobivat energiakulukalkulaatorit;
  • see peaks pakkuma konkreetseid juhtnööre ja meetmeid teismeliste energeetilise jalajälje vähendamiseks.
 • Ootused veebiõppekomplekti formaadi suhtes:
  • Õppekomplekti peaks üles seadma veebisaidina;
  • Veebisait peaks sisaldama vähemalt kolmes eri formaadis materjale järgmistest:
   • lühivideo (maksimaalselt 3 minutit), mis hõlmab filmitud rollimängu;
   • infograafika;
   • fotoesitlus;
   • animatsioon;
   • helisalvestis;
   • veebiküsimustik.
Õpilasi tuleks riigiülese koostöö tegemisel julgustada kõrvutama kultuurilisi eripärasid ja suunata pöörama tähelepanu kulude kokkuhoiu ja kodu turvalisuse aspektile. Tulemused/järeldused tuleks projekti sisuks vormistada.
                                       
Kutsume Teid konkursist osa võtma! Laske oma õpilastel pakkuda ideid, kuidas saada nutikamaks energiatarbijaks! Andke oma panus kliimamuutuste vastasesse võitlusesse ja jätkusuutlikuma maailma kujundamisse! 
 

Millised on auhinnad?

 

Peaauhind

Kahepäevane reis Brüsselisse: projektirühmal on võimalus külastada Euroopa Liidu pealinna ja mis peamine: Euroopa Liidu tähtsamaid institutsioone. Võiduprojekt avaldatakse ka Consumer Classroomi veebisaidil.
 

Edasipääsenud projektid

Vabal valikul töövahend klassi või kooli.
 

Lohutusauhinnad

Euroopa Komisjoni aukiri konkursil osalemise eest. 
 

Millised on koolidevahelise konkursi olulisemad kuupäevad?

Projektirühma registreerimine ja projekti esitamine: 10. oktoober 2016 kuni 17. märts 2017
Ekspertide rühm valib välja järgmisesse vooru pääsevad võistlustööd:  21. märts kuni 7. aprill 2017
Hääletamine edasipääsenud projektide seast parima valimiseks: 17. kuni 26. aprill 2017
Konkursi võitja ja tulemuste väljakuulutamine: 12. mai 2017
 

Alustage kohe!

Minge aadressile http://www.consumerclassroom.eu/et/koolidevahelised-projektid.html ja registreerige end koolidevahelisele konkursile! 
 

Consumer Classroomi meeskond soovib Teile edu!

Koosta õppetund

Mine foorumitesse...

TAGASI ALGUSESSE
Teave
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred