Europska komisija

Generalni Direktorati Europske Komisije

GU za pravosuđe i zaštitu potrošača
Generalni Direktorat  za Obrazovanje i Kulturu
Generalni Direktorat  za Istraživanja i inovacije
Generalni Direktorat za Komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologiju

Financiranje projekta

Učionica za Potrošače je portal financiran od strane Europske Unije,  namjenjen osposobljavanju nastavnika u području  obrazovanja  potrošačaopširnije
Europska komisija
Vidi višezatvori


Трето издание на програмата „Киберскаут“ в България

Източник: safenet.bg

За трета поредна година Националният център за безопасен интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникация" с подкрепата на Теленор България и организационното съдействие на Министерството на вътрешните работи, в България се проведе обучителната програма „Киберскаут“, която използва метода „връстници обучават връстници“ за ефективно популяризиране на основните рискове в интернет пространството и съответните начини за справяне с тях сред българчетата между 9 и 15-годишна възраст. По програмата бяха обучени и сертифицирани като киберскаути 242 петокласника от 13 училища в 12 населени места из цялата страна:  Пазарджик, София, Оряхово, Дългопол, Свищов, Раковски, Радомир, Белозем и с. Чалъкови, Пловдив, Кюстендил и Елена.

Новите киберскаути бяха подготвени да бъдат пример за безопасно и отговорно ползване на интернет, след като получиха знания за основните рискове в мрежата и за начините за предпазване и реакция, а също така и как да съветват връстници при проблеми онлайн и как в екип да организират и провеждат публични дейности, с които да информират по-голям брой деца относно безопасността в мрежата. 

След обученията всички сертифицирани киберскаути получиха правото да се сформират киберскаутски отряди и да се включат със своите дейности в национално състезание. Класираните от журито на първите три места отряди ще бъдат поканени в София, където на тържествена церемония на Международния ден за безопасен интернет, 6 февруари 2018 г. ще получат своите грамоти и награди. 

Успоредно с обученията на децата се проведоха и обучения на учителите, като през 2017 г. бяха обучени общо 116 преподаватели. Те бяха запознати с основните рискове за децата в интернет, а също и с важни данни от изследвания, включително от Националното представително изследване за онлайн поведението на децата в България, проведено от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и социологическата агенция Маркет Линкс през 2016 г. Също така преподавателите им бяха подробно разяснени целите, задачите и методите на обучителната програма „Киберскаут“. Учителите от тези училища бяха запознати и с начините, по които биха могли да подкрепят работата на децата, след сертифицирането им като киберскаути и по които биха могли да подпомогнат дейността на киберскаутските отряди, които ще се включат в националното състезание.

Обучителната програма „Киберскаут“ се провежда успешно от 2015 г., като по нея за три години са обучени над 500 деца.  

Мисията на програма „Киберскаут“ е да създаде общност от деца и младежи киберскаути из цяла България, които демонстрират развиващо, отговорно и безопасно поведение в интернет и го популяризират сред своите връстници. Сертифицираният киберскаут е обучен ученик, който:

1) Дава пример за безопасно и отговорно поведение онлайн на своите връстници.

2) Съветва своите връстници при проблем в интернет.

3) Организира и провежда публични дейности, насочени към своите връстници.

Методиката на обучението е изградена върху принципите на автономност, учене чрез преживяване и учене чрез съпреживяване. През първия ден на обучението, посредством подкрепяща среда и интерактивни методи, участниците поетапно се сблъскват с предизвикателства, свързани с основните рискове в онлайн пространството и с начините за справяне с тях, рефлектират върху преживяването си и прилагат наученото във всеки следващ етап на обучението. През втория ден, участниците използват натрупаните знания за да влязат в ролята на киберскаути като дават съвети на връстници и организират публични дейности, насочени към връстници, в симулирани ситуации. Методиката развива както тези  практични умения, така и уменията за работа в екип и критичното мислене на участниците.

Успешно преминалите през обучението киберскаути получават сертификат и имат възможност да участват в състезание с обучените ученици от други населени места и училища в подготвяне и провеждане на дейности, насочени към връстници. Киберскаутите могат да се разделят по желание на отряди, които да проведат своя инициатива. Състезанието е между всички отряди, като е възможно да има няколко такива в едно и също училище, при което те се състезават не само с отрядите от другите градове и училища, но и помежду си. Специално жури излъчва трите най-добри дейности и участвалите в тях ученици се награждават на тържествена церемония в София в Деня за безопасен интернет през февруари следващата година. Паралелно със състезанието, отрядите получават възможност да участват в месечни мисии, чрез които да развиват уменията си на киберскаути.

 

 

Tagovi:

Prijavi se odmah!

  • Kreator Predavanja online
  • Napravite među -školski projekt
  • Personalizirano područje za prijavu
  • Ocijenite i pogledajte izvore

Kreiraj Predavanje

POVRATAK NA VRH

Idi na forum…

informacije
Žao nam je , ali ne možemo izvršiti ​​vaš zahtjev . Stranica nije pronađena .
Žao nam je , ali u ovom trenutku nemate pristup za izvršenje zahtjeva ?
Žao nam je , ali ne mogu izvršiti vaš zahtjev . Došlo je do interne pogreške poslužitelja