Europska komisija

Generalni Direktorati Europske Komisije

GU za pravosuđe i zaštitu potrošača
Generalni Direktorat  za Obrazovanje i Kulturu
Generalni Direktorat  za Istraživanja i inovacije
Generalni Direktorat za Komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologiju

Financiranje projekta

Učionica za Potrošače je portal financiran od strane Europske Unije,  namjenjen osposobljavanju nastavnika u području  obrazovanja  potrošačaopširnije
Europska komisija
Vidi višezatvori


Digitaalisuus muuttaa kotia ja sen toimintaa

Digitaalisuus muuttaa kuluttajuutta, ja muutokset liittyvät vahvasti kodissa tehtäviin toimintoihin, kun niissä käytettävät laitteet kytkeytyvät verkkoon.

Digitalisaation ensimmäiset vaikutukset kodeissa näkyivät 1990-luvun kodin kalusteissa . Silloin ATK-laitteille varattiin oma huone, johon sijoitettiin ATK-pöytä.

Kotitalouden perinteisiin toimintoihin on tullut ulottuvuuksia ja käsitteitä kuten etäläsnäolo, etäkäyttö, etätyö, käyttöliittymät ja tietoverkkojen tekniikka. Kotitaloutta hallitaan sisäisesti tietoverkkojen avulla samanaikaisesti, kun asioidaan ulkomaailman kanssa ja ostetaan palveluja.  Tämä älykäs toimintaympäristö on myös kulutusympäristö. Koti on ”mediakoti”, ”älykoti”, ”turvavalvottu koti”. Toisaalta kodin toiminnot perustuvat sen asukkaiden kuluttajan tekemiin palvelusopimuksiin, jotka edellyttävät yhä enemmän tietoturvaa, tietosuojaa, yksityisyyden suojaa sekä tajua kuluttajan oikeuksista ja vastuista.

Älykodissa hoidetaan yhä enemmän asioita, jotka ennen tehtiin kodin ulkopuolella, kuten pankkiasiointi ja sopimusten hallinta sekä ostosten tekeminen ja sosiaalinen yhdessäolo verkon välityksellä. Kotien mediavälineitä käytetään sisällön julkaisuun, sosiaaliseen kanssa käymiseen, kaupankäyntiin ja yhteiskunnassa vaikuttamiseen. Osallistuminen ja reaaliaikaisen median käyttö vaativat kuluttajilta siihen tarvittavien laitteiden omistamista, pääsyä sovelluksiin ja palveluihin sekä niiden teknistä hallitsemista.

Samanaikaisesti kuin kodin toiminnot ovat monimuotoistuneet, tietyt perustehtävät säilyvät. Kodeissa valmistetaan ja kulutetaan ruokaa, pestään pyykkiä ja siivotaan sekä hoidetaan lukuisia muita kotitöitä – aivan kuten ennenkin. Toisaalta perinteisiin kotitalouden toimintoihin syntyy arkea helpottavia palveluita.

Kun digitaalisuus on kaikkialla, kuluttajien on osattava huolehtia kodeissa käytettävistä tuotteista ja palveluista sekä niihin liittyvästä datasta.  Se tarkoittaa kykyä arvioida niitä koskevia tietoja monelta eri näkökulmalta.

Arjen toiminnot digitalisoituvat

Kodin välttämättömät arkitoiminnot voidaan tehdä joko itse tai ostaa palveluina. Näitä toimintoja ovat ruokatalous ja ateriointi, vaatehuolto, siivous, asiointi ja ostokset, kodin laitteiden ylläpito- ja korjaustyöt sekä hoiva. Kodin muita toimintoja ovat nukkuminen ja lepo, vapaa-ajan vietto, median ja sosiaalisen median seuraaminen ja sisällön julkaisu, seurustelu ja harrastukset sekä opiskelu ja ansiotyö.

Kotitalouden hallinta on monen asian summa. Kun esineiden internet tulee koteihin laite laitteelta helpottamaan arjen toimintoja, on se kuluttajalle, joka älykodin laitteita ja palveluja valitsee, haastava tehtävä. Se on jo pelkästään kodinkoneiden kannalta vaikeasti hallittava kokonaisuus. Valmistajat markkinoivat kokonaisratkaisuja. Kuluttajan on vaikea tietää laitteiden yhteensopivuutta ja käytettävyyttä eri laitevalmistajien kesken. Käytännössä kuluttaja on usein yhden valmistajan varassa ja valinnan vapaus ja kilpailun edut jäävät saamatta. Siihen, että koti toimii yhä itsenäisemmin ja yhden järjestelmän kautta, on kuitenkin vielä pitkä matka.

Arkea helpottamaan tarkoitetun laitteen asetustyöt ovat vielä varsin monimutkaisia ja kuluttajalta odotetaan hyvää tietoteknistä osaamista. Käytössä tarvitaan usein käyttötili ja keskuslaite, joka on yhteydessä nettiin ja sisältää bluetooth-yhteyden. Nykyisin suurin osa kodinkoneista toimii kodin wlan-verkossa, mutta myös kahden laitteen välistä bluetooth-yhteyttä käytetään. Käyttötilin luomisen jälkeen on siis asetettava kaikille laitteille yhteydet kunkin laitteen vaatimalla tavalla. Toimenpiteitä varten tarvitaan selkeitä ohjeita ja kuluttaja joutuu muistamaan monia salasanoja.

Onko itsenäisesti toimivan kodin hallinnasta tullut uusi kotitalouden toiminto?

Tagovi:

Prijavi se odmah!

  • Kreator Predavanja online
  • Napravite među -školski projekt
  • Personalizirano područje za prijavu
  • Ocijenite i pogledajte izvore

Kreiraj Predavanje

POVRATAK NA VRH

Idi na forum…

informacije
Žao nam je , ali ne možemo izvršiti ​​vaš zahtjev . Stranica nije pronađena .
Žao nam je , ali u ovom trenutku nemate pristup za izvršenje zahtjeva ?
Žao nam je , ali ne mogu izvršiti vaš zahtjev . Došlo je do interne pogreške poslužitelja