Europska komisija

Generalni Direktorati Europske Komisije

GU za pravosuđe i zaštitu potrošača
Generalni Direktorat  za Obrazovanje i Kulturu
Generalni Direktorat  za Istraživanja i inovacije
Generalni Direktorat za Komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologiju

Financiranje projekta

Učionica za Potrošače je portal financiran od strane Europske Unije,  namjenjen osposobljavanju nastavnika u području  obrazovanja  potrošačaopširnije
Europska komisija
Vidi višezatvori


Somettaminen osana kaupallista vaikuttamista

broj komentara

Yksi suosituimmista nuorten käyttämistä sosiaalisen median palveluista YouTube. YouTubea käyttää 85%  13–29-vuotiaista. Tämä koskee erityisesti kaikista nuorimpia ikäryhmiä YouTubessa.

Tubettajat ovat mediavaikuttajia ja nuorten fanittamia tähtiä. Tubetuksen vetovoima perustuu siihen, että he tuntuvat aidoilta, joten heihin on helppo samaistua. Yksi opettajan haasteista on oppia tuntemaan sometusmaailma ja auttaa oppilasta arvioimaan esimerkiksi YouTubesta saamansa tiedon luotettavuutta.

YouTubessa on videoita monenlaisia. Yksi tapa tubettaa on julkaista YouTubessa vlogeja. Vlogi kertoo tubettajan arjesta, joko kuvaten koko päivän kronologisesti aamusta iltaan tai vain osan päivästä.

Vlogeissa tubettaja kuvaa arkeaan ja usein mukana on kuluttaminen ja ostoksista kertominen. Erilaiset nuorta kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat mukana kuvassa, kun somettaja esittelee elämäänsä, käy ostoksilla, valitsee vaatteita tai laittaa ruokaa. Joskus tuotteiden esittelyssä on kyse kaupallisesta yhteistyöstä, mutta ei aina.

Eri kaupallisia lähteitä käytettäessä, opettaja on vastuussa siitä, ettei opetus tue yritysten markkinointia. Kuluttaja-asiamies neuvotteli blogimarkkinoinnin yhteiset pelisäännöt vuonna 2013 ja linjaus koulujen ja yritysten välisestä yhteistyöstä syntyi vuotta myöhemmin, mutta YouTube-markkinointi odottaa vielä omaa ohjeistustaan.

– Mainonnan tunnistettavuus blogeissa

– Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi

Vaikuttaa siltä, että tubettajat haluavat olla toiminnassaan mahdollisimman läpinäkyviä ja sponsoroitujen videoiden alussa asiasta yleensä ilmoitetaankin. On arvioitu, että yläkouluun siirtyvien nuorten on vielä vaikea hahmottaa internetin mainoksia, joissa viihde sekoittuu markkinointiin. Tässä kohtaa nuori tarvitsee aikuisen ohjausta, mikä on myös tärkeä osa koulun opetus- ja kasvatustyötä.

Oppilaiden uudet kiinnostuksen kohteet muuttavat myös opetusta. Tiedonhallintataitojen tavoitteena on kannustaa oppilasta arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata oppilasta käyttämään luotettavaa tietoa valintojensa perustana.

Koska internetin ja sosiaalisen median on todettu motivoivan lapsia ja nuoria oppimaan, parantavan koulusuorituksia ja tekevän oppimisprosessista hauskempaa. Ella Airolan Pro Gradu – tutkielmassaan syventyi aiheeseen tarkemmin nimenomaan vlogien osalta.

Hän tiivistää, että nuoria kiinnostavat videot joissa on näkyvissä halun tyydyttämisen kautta saavutettava mielihyvä.

Tutkimuksesta selvisi, että kuluttaminen nuorten YouTube-videoissa voidaan katsoa olevan enimmäkseen hedonistista ja egoistista. Airolan mukaan kuva, jonka videot antavat elintarvikkeiden kulutuksesta vastaa tosielämän tilannetta: ihmiset nähdään egoistisina ja kuluttaminen muuttuu koko ajan hedonistisemmaksi. Nuoret määrittävät minäkuvaansa median avulla. On siis tärkeää, että kuluttajakasvatuksessa käsitellään somettamista ja sen yhteyttä omaan käyttäytymiseen kuluttajana.

Taina Mäntylä (KKV) 0
expert
http://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/opettajalle/julkaisut/tn2009588-web.pdf http://www.kkv.fi/globalassets/kkv-english/consumer-education/consumercompetences_objectives-for-teaching_approved.pdf
POVRATAK NA VRH
informacije
Žao nam je , ali ne možemo izvršiti ​​vaš zahtjev . Stranica nije pronađena .
Žao nam je , ali u ovom trenutku nemate pristup za izvršenje zahtjeva ?
Žao nam je , ali ne mogu izvršiti vaš zahtjev . Došlo je do interne pogreške poslužitelja
komentirajte izvjesce
trebate pomoc? Molim pogledajte dio za pomoc