Europska komisija

Generalni Direktorati Europske Komisije

GU za pravosuđe i zaštitu potrošača
Generalni Direktorat  za Obrazovanje i Kulturu
Generalni Direktorat  za Istraživanja i inovacije
Generalni Direktorat za Komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologiju

Financiranje projekta

Učionica za Potrošače je portal financiran od strane Europske Unije,  namjenjen osposobljavanju nastavnika u području  obrazovanja  potrošačaopširnije
Europska komisija
Vidi višezatvori


Zavajujoče novice/Fake news

broj komentara

Internet in še posebej socialna omrežja postajajo vedno bolj vir različnih informacij. Žal, pa se na njih pojavlja vse več lažnih novic, ki jih poznamo tudi pod angleškim izrazom “fake news”. Širjenje lažnih novic po medmrežju je precej enostavno, zato moramo biti pri branju novic in sprejemanju različnih informacij kritični. Viri lažnih novic so zelo različni, družabna omrežja pa so najpogostejša platforma za njihovo širjenje. O družabnih omrežjih, kot so Facebook , Twitter , Snapchat ipd. ne smemo razmišljati zgolj kot o straneh, namenjenih komunikaciji, ampak tudi kot o komunikacijskih kanalih, preko katerih se širijo različna mnenja. Socialna omrežja pripomoreju h demokratizaciji medijskega prostora, po drugi strani pa lahko hitro postanemo orodje za širjenje lažnih  ali zavajujočih novic. Eden izmed glavnih razlogov za objavo in širjenje lažnih novic je ekonomski, s prikazovanjem oglasov. Z namenom, da se prepreči ali vsaj zameji širjenje lažnih novic, odgovorni na družabnih omrežij uporabljajo različna orodja. Uporabniki pa naj bi pri prepoznavanju zavajujočih novic upoštevali nekaj vodil :  

 • Poiščite informacije iz drugih virov. Preberite proti argumente, preverite, ali gre morda za starejšo sliko ali video, ki so ga preuredili in ga izvzeli iz konteksta.
 • Preverite vire. Poskušajte ugotoviti izvor informacij, ki jih berete in se prepričajte, da gre za zanesljive vire. Kadar berete članke, si oglejte njihove izvorne povezave. Gre za enega izmed najpreprostejših korakov, a si zanj le malo ljudi vzame čas. Spletni dnevniki (blogi) in novice so običajno povezani z drugimi spletnimi stranmi. Preklikajte skoznje in sami preberite izvorne informacije.
 • Razlikujte med mnenjem in dejstvom.
 • Eden izmed najpomembnejših načinov za zaščito pred lažnimi novicami je kritično mišljenje.  Postavljajte veliko vprašanj, raziskujte in bodite pozorni, če se stvari ne ujemajo.
 • Pazite se domnevno resničnih zgodb, ki so se zgodile »prijatelju prijatelja.«  Ne domnevajte, da sklicevanje na nekoga zagotavlja legitimnost – lahko je del prevare!
 • Ne oblikujte mnenj na podlagi čustev – počakajte nekaj časa. Lažne novice so ustvarjene z namenom, da pri bralcih vzbudijo ekstremno reakcijo.

Lažne novice ali fake news so lahko za avtorje odličen vir zaslužka, zato sumljivim novicam ne verjemite in ne klikajte nanje. Če se zdi predobro, da bi bilo res, verjetno tudi je. Uporaba zdrave pameti je najboljša zaščita pred prevaro.

Vir: https://safe.si/nasveti/neprimerne-in-nezakonite-vsebine/zavajajoce-vsebine

EN - The Internet and especially social networks are becoming increasing sources of various information. Unfortunately, the presence of “fake news” is on the rise as well. It is quite easy to spread the false news over the Internet is, so when reading the news and receiving various information, we need to be critical. Sources of false news are very different but the social networks are the most common platform for sharing them. Thou the social networks help to democratize media space, we can quickly become the tools for spreading the fake or misleading news. One of the main reasons for publishing and spreading the fake news is economic, to generate income with the ads. Users should consider some guidelines when identifying fake news:

 • Find information from other sources and check the dates.
 • Try to identify the source of the information and make sure that it is reliable.
 • Reading articles, check out their original links.
 • Distinguish between opinion and fact.  One of the most important ways to protect against fake news is critical thinking. Ask a lot of questions, explore, and watch if things do not match.
 • Beware of the supposedly true stories that happened to "a friend of a friend." Do not assume that referencing someone guarantees legitimacy - it can be part of a scam!
 • Do not make emotional opinions - wait a while. Fake news is created with the intention of causing an extreme reaction to the readers.

Fake news can be a great source of income for the fake news' authors, so do not trust them or click on. If it seems too good to be true, it probably is. Using common sense is the best protection against deception.

Vir/Source: https://safe.si/nasveti/neprimerne-in-nezakonite-vsebine/zavajajoce-vsebine

irena zagajsek 0
expert
Journalist and educator.
POVRATAK NA VRH
informacije
Žao nam je , ali ne možemo izvršiti ​​vaš zahtjev . Stranica nije pronađena .
Žao nam je , ali u ovom trenutku nemate pristup za izvršenje zahtjeva ?
Žao nam je , ali ne mogu izvršiti vaš zahtjev . Došlo je do interne pogreške poslužitelja
komentirajte izvjesce
trebate pomoc? Molim pogledajte dio za pomoc