Európai Bizottság

A projekt finanszírozása

A Consumer Classroom egy EU által finanszírozott portál a tanárok számára az EU-ban, amely felvértezi őket aBővebben

Főigazgatóságok

Egészségügy és Fogyasztóvédelem Főigazgatóság
Oktatás és Kultúra Főigazgatóság
Kutatás és Innováció Főigazgatóság
Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóság

Európai Bizottság
BővebbenBezár

Tárgy :

Állampolgárság

Eredmények 1-12 -től 213 -ig
Fordítás
Rendezés ... Szerint
Legfrisebb
  • Legjobb értékelés
  • Legfrisebb
Mutat
12 eredmények
  • 12 eredmények
  • 24 eredmények
  • 45 eredmények
  • Az összes listázása
Megtekintés
Frissített eredmények ...
Szerző:skolnidiar.cz Formátum:Weblink
Short but concise article on the educational portal skolnidiar.cz, which explains the basic concepts related to the theme of sharing. It also contains additional tools for teaching, such as video or quiz. // Krátký, ale výstižný článek na vzdělávacím portálu skolnidiar.cz, který vysvětluje základní pojmy týkající se tématu sdílení. Obsahuje i další nástroje pro vedení hodiny, jako video nebo kvíz. The educational portal skolnidiar.cz contains a range of tools for consumer education. Among other things, short and concise articles on selected themes of consumer education. The article about the shared economy "What we can share," contains explanations of some basic concepts of sharing and further an external video that gives a practical example of sharing and a quiz to test knowledge. // Vzdělávací portál skolnidiar.cz obsahuje řadu nástrojů pro spotřebitelské vzdělávání. Mimo jiné také krátké a výstižné články k vybraným tématům spotřebitelského vzdělávání. Článek o sdílené ekonomice "Co všechno se dá sdílet", obsahuje vysvětlení několika základních pojmů sdílení a dále odkaz na externí video, které dává praktický příklad, a kvíz k ověření znalostí.
0
Szerző: Formátum:Weblink
This website supports a network of member organisations who participate in the UK's sharing economy Background information on the sharing economy in the UK, including news and details of member organisations.
0
Szerző:Lauren Davidson Formátum:Weblink
Led by Uber and Airbnb, the sharing economy is changing the way people buy goods and services. But which countries and cities are driving the phenomenon? This online newspaper article explores which countries and cities are leading the way globally in the sharing and collaborative economy
0
Szerző:Kathleen Stokes and Emma Clarence Formátum:Weblink
This report examines what the collaborative economy is, who is operating and participating in it, and looks at how it can be supported and managed. This report provides teachers with useful background information about the collaborative economy. It identifies five defining traits, and four pillars of activity, in the collaborative economy. Drawing on a UK surveys, it explores who is participating in the collaborative economy and how they are doing so.
0
Szerző:Debbie Moriarty Formátum:Weblink
Presenting an on-line dress-rental hub business in a sharing and collaborative economy Teachers can use this website to investigate the concept of a sharing and collaborative economy. The students will explore an on-line dress rental hub which offers consumers an opportunity to rent a dress and accessories using a peer to peer model.
0
Szerző:Junta de Andalucía Formátum:Weblink
Throughout this module we will know the consequences of our current consumption and the different alternatives that are emerging in society that promote a fair, solidary and sustainable use of existing resources. This resource is a lesson plan that includes ethical and sustainable consumption. In this lesson you will find a series of activities to be carried out by the students, as well as web links to other resources to facilitate their development. It also offers didactic instructions to teachers for their use. Teachers with the achievement of this module must acquire a competence that allows them to orient their teaching and learning process towards a healthy, responsible, ethical and fair consumption that makes their students act in a critical and responsible manner in society. Este recurso es un plan de lecciones entre las que se incluye el consumo ético y sostenible. En esta lección plantea una serie de actividades a realizar por los alumnos, así como enlaces web a otros recursos para facilitar su desarrollo. Asimismo, ofrece indicaciones didácticas a los profesores para su utilización. El profesorado, con la realización de este módulo, debe adquirir una competencia que le permite orientar su proceso de enseñanza y aprendizaje hacia un consumo saludable, responsbale, ético y justo, que haga que su alumnado actúe de forma crítica y responsable en la sociedad.
0
Szerző:SM Conectados Formátum:Weblink
With this educational resource, students are helped to understand what the collaborative economy is, to analyze different platforms based in this movement and to generate ideas that could also be carried in this economic framework of consumption of goods and services. This resource proposes a workshop which includes three activities according to the following objectives: analisys of some platforms of collaborative consumption; reflections and conclusions regarding the collaborative consumption; generating possible ideas based on collaborative consumption. The methodology used facilitates the involvement of the students as well as the conceptual and methodological orientation by the teachers.Este recurso propone un taller en el que incluyen tres actividades con arreglo a los siguintes objetivos: análisis de algunas plataformas de consumo colaborativo; reflexiones y conclusiones sobre el consumo colaborativo; generación de ideas posibles basadas en el consumo colaborativo. La metodología utilizada facilita la implicación de los alumnos así como la orientación conceptual y metodológica por parte de los profesores.
0
Szerző:ERT3 Formátum:Weblink
"The TV Show ""Antidrastirio"" is presenting a documentary on collaborative economy. Η εκπομπή ""Αντιδραστήριο"" δημιουργεί ένα ντοκυμαντέρ για την αλληλέγγυα οικονομία." "This resource will help young consumers to understand what is collaborative economy through the presentation of some existing examples in Greece. This resource is ready-to-use by the teacher and can help to begin a fruitful conversation on collaborative economy. Αυτός ο πόρος θα βοηθήσει τους νέους καταναλωτές να καταλάβουν τι είναι η αλληλέγγυα οικονομία μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα ανάλογων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Ο πόρος είναι έτοιμος προς χρήση από τον εκπαιδευτικό και θα βοηθήσει να ξεκινήσει μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση για την σημασία της αλληλέγγυας οικονομίας"
0
Szerző:UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH Formátum:Weblink
Posiadamy coraz więcej rzeczy, z których wiele nie wykorzystujemy na co dzień. Jak można je efektywnie wykorzystać? Celem niniejszego artykułu jest dyskusja na temat alternatywnych form dostępu do dóbr, wśród których główna uwaga skupiona jest na konsumpcji współdzielonej Biblio share è una nuova iniziativa che permette agli utenti di scambiare libri con persone che abitano nella loro città. Si tratta di un sito web il cui obiettivo principale è quello di poter condividere con altri i libri che ognuno può avere a disposizione e non utilizza più. Si tratta di un progetto che i ragazzi potrebbero replicare nella loro classe o nella loro scuola o prendere come spunto per discussione o progetti sulla condivisione. Biblio share is a startup that allows people to share books in the town they're living. The aim of this website is to share books that people have at disposal and that they don't use anymore. This is a project that the students could reply in theri class or in their school or take as cause of reflection and discussion about “sharing resources”.
0
Szerző:CENTRUM CYFROWE Formátum:Weblink
Ekonomia współdzielenia się to nowe zjawisko społeczno-ekonomiczne, które rozwija się we współczesnych społeczeństwach. Tworzymy i dzielimy się posiadanymi zasobami z innymi, wymieniając się na inne dobra, których potrzebujemy. Zjawisko to obecne jest także w świecie edukacji, czego dowodem jest szybki rozwój otwartych zasobów edukacyjnych. "Otwarta lekcja to uniwersalny scenariusz zajęć, podczas których uczymy się korzystania z zasobów cyfrowych dostępnych w sieci, ale także i tworzenia takich zasobów oraz dzielenia się nimi. Jest to zatem scenariusz (PDF), który na przykładzie materiałów edukacyjnych dobrze opisuje ideę ekonomii współdzielenia się i pokazuje, jakie znaczenie może mieć takie dzielenie się zasobami dla rozwoju społeczeństwa. Ćwiczenia zawarte w scenariuszu pozwalają włączyć uczniów w proces tworzenia zasobów. Scenariusz może być wykorzystany na większości zajęć w szkole średniej. An Open Lesson is an universal lesson scenario that could be used to teach learners how to use open educational resources available in the Internet, but also how to create new and then share such resources with others. In that sense the scenario (PDF) clearly presents the idea of sharing and collaborative economy and shows how it impacts the development of the society. Excercises in the scenario activate students to create and share new resources they invent. The scenario could be used at most of teaching subjects in middle school."
0
Szerző:Consumer Classroom Formátum:
Välkommen till detta resurspaket om näthandel, färdigt att använda. Syftet med detta paket är att tillhandahålla pedagogiska resurser och interaktiva verktyg att använda när du lär dina elever om detta ämne. Paketet täcker många områden inom näthandel. Vi hoppas att du finner detta paket användbart och att du gillar att utbilda dina elever om hur man håller sig skyddad på nätet!
0
Szerző:Consumer Classroom Formátum:
Tere tulemast kasutama Consumer Classroomi veebiostude teemalist kasutusvalmis õppekomplekti! Õppekomplekti eesmärk on pakkuda teile pedagoogilisi ressursse ja interaktiivseid tööriistu, mille abil saate õpilasi sel teemal õpetada. Õppekomplekt hõlmab mitmesugused veebiostudega seotud. Loodame, et see õppekomplekt on teile abiks, kui jagate õpilastele teadmisi veebiohutusest.
0
További információkért a források melletti ikonokról kérjük, tekintse meg az útmutatónkat a források ikonjairól
VISSZA A TETEJéRE
Információ
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred