Európai Bizottság

A projekt finanszírozása

A Consumer Classroom egy EU által finanszírozott portál a tanárok számára az EU-ban, amely felvértezi őket aBővebben

Főigazgatóságok

Egészségügy és Fogyasztóvédelem Főigazgatóság
Oktatás és Kultúra Főigazgatóság
Kutatás és Innováció Főigazgatóság
Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóság

Európai Bizottság
BővebbenBezár

Tárgy :

Fogyasztói ismeretek

Eredmények 1-12 -től 413 -ig
Fordítás
Rendezés ... Szerint
Legfrisebb
  • Legjobb értékelés
  • Legfrisebb
Mutat
12 eredmények
  • 12 eredmények
  • 24 eredmények
  • 45 eredmények
  • Az összes listázása
Megtekintés
Frissített eredmények ...
Szerző:SolidarityNYC.org Formátum:Weblink
Video to describe solidary economy and the ways to achieve it "Solidarity is the process of taking active responsibility for our relationship in a way that encourages diversity, autonomy, cooperation, communication and shared power. Solidarity Economy is a set of interconnected and diverse ways of producing our food and promotes cooperation and assistance (mutualism), environmental sustainability, justice and democracy. This economy is opposed to individualism, competition and exploitation. jointly agriculture workers cooperatives credit unions Public land trusts residential teams creation - production - exchange - consumption - redistribution of profits"
0
Szerző:Personnel Consult - G. Popov Formátum:Weblink
Adobe presentation about the basics of sharing economy in tourism under project PLEASE co-financed by the European Union’s COSME Programme (2014-2020). Presentation in pdf format about the basics of sharing economy in tourism under project PLEASE co-financed by the European Union’s COSME Programme (2014-2020).The presentation addresses the new appraoches in the touristic business p in terms of sharing economy, and respecting the customers expectations.
0
Szerző:Bundjungen, ZaZemiata, EcoCentric, National Students Parliament Formátum:Weblink,.pdf
Handbook of trainers to guide lessons on sustainable consumption. Responsible consumption. This tool-kit aims to give the teachers and trainers inspirations and examples on how to design educational activities around the issue of responsible consumption and sustainable lifestyles, e.g. city tours, work-camps, seminars, school partnerships, etc. The methods can be used individually or connected to design a full programme or programme parts. The methods are ordered regarding general phases of group dynamics and programme designing. The last chapter is dedicated to sharing economy as an model for market behaviour of redistribution, exchange and reuse; online tools - as instrument of sharing; Environmental, social and economic benefits of sharing.
0
Szerző:Debbie Moriarty Formátum:Weblink
Presenting an on-line dress-rental hub business in a sharing and collaborative economy Teachers can use this website to investigate the concept of a sharing and collaborative economy. The students will explore an on-line dress rental hub which offers consumers an opportunity to rent a dress and accessories using a peer to peer model.
0
Szerző:Robert Chovanculiak Formátum:Weblink
The resource is weblink to podcast as audiovisual file. The teachers can use the file for a presentation of basic principle and benefits of shared economy. The students can easy downloade this podcast to their computer and use it for self-study. Podcast of Economist Robert Chovanculiak gives pupils an explanation of terms of contemporary shared economy, transaction costs and exaples of successful companies . The resource is weblink to podcast as audiovisual file. The teachers can use the file for a presentation of basic principle and benefits of shared economy. The students can easy downloade this podcast to their computer and use it for self-study.
0
Szerző:Valentin Rozman Formátum:Weblink
V videu je podan pomen deljenja dobrin na preprost in subjektiven način. In video is the importance of shared economy explained in a simple and subjective way. "Learning resource helps in developing critical thinking and checks the pre- knowledge in various subjects. Author (the speaker) in a simple, understandable, and concise way explains why it is important to include sharing in the economy. Subjective approach is rational, but its interpretation is at times naive, or even utopian. Based on their pre- knowledge students should comment on the statements and define, to their own knowledge, the conditions, and present limitations for the establishment of sharing and collaborative economy. Video is very well equipped with a text in which links to examples of good practice, blogs and business sites in Slovenia and abroad. Easy to use tool to liven- up the class. Učni vir razvija kritično mišljenje in preverja predznanje iz različnih predmetov. Avtor (nastopajoči) na preprost, razumljiv in jedernat način razloži zakaj je (zanj) pomembno, da v ekonomijo vključimo delitev dobrin. Subjektivni pristop je sicer racionalen, a so njegove razlage na trenutke naivne ali morda utopične. Učenci in dijaki lahko na osnovi predznanja iz ostalih predmetov, opredelijo pogoje in omejitve za vzpostavitev takšne ekonomije. Video je opremljen s tekstom v katerem so linki do primerov dobrih praks, blogov in poslovnih strani v Sloveniji, in širše. Video je enostaven učni vir, primeren za razgibano učno uro."
0
Szerző:AssociationSvet za vse Formátum:Weblink
E – knjiga v pdf obliki podaja celovit pregled ekonomije delitve iz različnih zornih kotov. E - book is a comprehensive review of the sharing economy from various points of view. "E – knjiga v pdf obliki je celovit pregled ekonomije delitve. Lingvistične definicije v slovenskem in angleškem jeziku pojasnijo pomen termina. V učnem viru nato sledi jasna razlaga o potrebah in ciljih ekonomije delitve dobrin in odgovornega potrošništva, na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Izpostavi probleme potrošniške družbe in 25-ega člena iz Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki se nanaša na temeljne, “ekonomske” pravice vseh ljudi. V zadnjem delu so primeri dobrih praks v Sloveniji in širše. Link do peticije je interaktivno orodje in poziv za vzpodbujanje tovrstne ekonomije na globalni ravni. Učni vir ponuja veliko iztočnic za debato in poglabljanje že pridobljenih znanj. Je bogat z raznovrstnimi informacijami, ki jih lahko uporabite pri različnih temah in predmetih. Pridobljeno znanje in informacije lahko takoj preverite v vsakodnevnem življenju. V ta namen lahko učitelji pripravijo vrsto konkretnih nalog. E - book in pdf is a comprehensive review of the sharing economy. Linguistic definitions in Slovenian and English provide the understanding of the terms. The teaching resource clearly explains the need and goals of the sharing economy and responsible consumerism, at the local, national, and global level. The e-book highlights the problem of the consumer society and the need to take into account Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, on the ""economic"" rights. The last part gives examples of good practices in Slovenia and internationally. The resource is interactive and there is a link to the petition to a call for the promotion of such economies on a global scale. Resource covers several subjects and themes and tests students pre-knowledge. It is rich with the information that can be divided into several parts and in various subjects. The teachers can prepare a series of specific tasks based on the information from this resource. New acquired knowledge and information can be immediately tested in everyday life."
0
Szerző:Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas Formátum:Weblink
Lietuvoje viena labiausiai paplitusių dalijimosi ekonomikos formų yra skolinimo platfomos. Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas atliko tyrimą, kuriame išanalizavo Lietuvoje veikiančių skolinimosi platformų veiklą. Su tyrimo rezultatais galite susipažinti šioje ataskaitoje. EN.: One of the most popular forms of sharing economy in Lithuania is peer to peer lending platforms. Alliance of Lithuanian Consumer Organizations has made a research of main lending platforms in Lithuania and presents it's results in this report. Lietuvoje viena labiausiai paplitusių dalinimosi ekonomikos formų yra pinigų skolinimo platformos. Tyrimas išanalizavo Lietuvoje veikiančių skolinimo platformų veiklą. Tyrimo ataskaitoje taip pat pateikiamos pagrindinės sąvokos. Šio tyrimo rezultatais gali pasinaudoti mokytojai, ypatingai ekonomikos mokytojai savo dalyko pamokose ar vykdant praktines užduotis su mokiniais. Išteklius gali būti išsaugotas dokumento formatu. EN.: One of the most popular forms of sharing economy in Lithuania is peer to peer lending platforms. Research presents results of analysis of main lending platforms in Lithuania. General definitions related to the topic can also be found in the report of the research. Teachers, especially teachers of economics can use the results of the study in their lessons or when preparing practical exercises to students. Resource available in downloadable format.
0
Szerző:Lietuvos laisvosios rinkos institutas Formátum:Weblink
Kas yra dalijimosi ekonomika? Atsakymą į šį ir kitus klausimus rasite šiame trumpame vaizdo įraše, kuriame taip pat pristatomi praktiniai Lietuvos ir pasaulio pavyzdžiai. EN.: What is the sharing economy? The answers to this and other questions can be found in this short video, which also presents practical examples from Lithuania and other countries. Trumpame vaizdo įraše pristatomas dalijimosi ekonomikos reiškinys, pateikiami praktiniai Lietuvos ir pasaulio pavyzdžiai. Šį vaizdo įrašą galite pademonstruoti pamokos metu ir pasinaudoti šia informacija kaip įvadu į įvairias ekonomikos ar vartotojų teisių dalykų temas. EN.: Short video presentation introduces the phenomenon of sharing economy, presents practical international and Lithuanian examples. This video is ready to use during a lesson as an introduction to a variety themes of e.g. Economy or consumer rights.
0
Szerző:Butler, F., Gottschau, J., Gunnlaugsdottir, S. A., Gudmundsdottir, S., Jepson, M., Esel, N. M., O'Donoghue, M., Piscopo, S., Torkar, G. Formátum:.pdf
0
Szerző:Sacha de Raaf Formátum:.pdf
0
További információkért a források melletti ikonokról kérjük, tekintse meg az útmutatónkat a források ikonjairól
VISSZA A TETEJéRE
Információ
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred