Europos Komisija

Projekto finansavimas

„Consumer Classroom“ yra ES finansuojamas portalas, skirtas ES valstybių mokytojams ir teikiantis jiems mokymo vartotojų švietimo klausimais išteklių. Skaityti daugiau

Padaliniai (generaliniai direktoratai)

Teisingumo ir vartotojų reikalų GD
Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas
Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas
Ryšių tinklai, turinys ir technologijos

Europos Komisija
Žiūrėti daugiauUžverti


Защо е толкова важно да сме финансово грамотни?

0 komentarai

 

„Образованието е най-добрата инвестиция“ – е казал Бенджамин Франклин. Тези думи са особено  актуални в наши дни, когато житейската ни реализация зависи в много голяма степен от образованието – не само полученото в училище и университета, но и от „ученето през целия ни живот“.

Успешното навигиране в съвременния свят изисква да притежаваме както  професионални знания и умения, с които „да си вадим хляба“, така  и редица други, без които съвременният човек е „изгубен“. Финансовата грамотност е сред  тези  „задължителни“ компетентности.

Причините са много, но на вашето внимание предлагаме 4-те най-важни. Ето кои са те:

  • Трансфер на отговорност или „Вашето благосъстояние – ваша лична отговорност“!

„Държавата (трябва да) се грижи за нас, за нашето здраве, пенсия, благосъстояние?!?“ –  звучи добре, но е твърде далече от реалността. Затова помислете още веднъж, ако споделяте подобно убеждение.

Държавата – това сме всички ние! А в България, демографската ситуация е тежка - населението застрашително застарява. Това означава, че все по-малкото работещи поемат бремето да „издържат“ нарастващата икономически неактивната част от населението. Към демографския фактор може да добавим и други – високо ниво на безработица, ниски заплати, т.е. ниски осигуровки, значителен дял на сивата икономика, имиграция и т.н. Тази ситуация води до логичен изход – държавата е в състояние да осигури „минимално“ ниво на финансово обезпечение на гражданите. А те, от своя страна, се налага  поемат все по-високо ниво на отговорност за собственото си финансово благополучие.

С други думи – не разчитайте, например,  че „държавната“ пенсия ще ви осигури комфортна „златна есен“. За това ще трябва да се погрижите вие, като започнете да спестявате и инвестирате на възможно най-ранен етап от трудовата си кариера. И трябва да сте достатъчно финансово грамотен, за да знаете как да го правите!

  • „Турбулентни“ времена – несигурни доходи

Времената, когато беше обичайно да се пенсионираш там, където си работил цял живот, са безвъзвратно отминали. Подгответе се за несигурност, продължаваща цял живот! А това означава несигурни доходи. Как да се справите с проблема? Преди всичко не преставайте да се квалифицирате и да учите – така по-лесно ще си намирате работа, дори и в периоди на икономически застой. Не по-малко важно е да сте подготвен финансово – създайте си и поддържайте фонд „Авариен“, който да покрива разходите ви за живот за поне 6 месеца.

  • Многообразие и сложност на финансовите продукти или „Дали знам какво ползвам?“

Трудно ви е да се ориентирате сред разнообразието от финансови продукти и услуги? Не сте единствени!

 Работата е там, че за да можете да изберете подходящ за вас финансов продукт, трябва да сте наясно със същността му, с потенциалните ползи и присъщи рискове, т.е. да сте достатъчно финансово грамотен, за да задавате правилните въпроси и да разбирате правилно отговорите.

Липсата на финансови знания и умения може да ви доведе до лош избор или до отказ от ползване на даден продукт или услуга. Така, в най-добрия случай, може да изпуснете благоприятни възможности, а в най-лошия – да се „дестабилизирате“ финансово.

  • „Мечтите ни са скъпи“

Всеки от нас има житейски цели – да построи дом, да осигури добро образование на децата, да е осигурен за старини и т.н. Общото между тях е, че те изискват значителни средства за реализирането им.  Освен ако нямате чичо-милионер или не спечелите на тото, ще трябва в продължителен период да заделяте средства и разумно да ги управлявате, така че след време да  натрупате достатъчно, за да осъществите целите си.

Финансовата грамотност е сред основните предпоставки за осигуряване на по-ефективна защита на потребителите на финансови услуги. Водеща в това отношение е добрата регулация, най-общо имаща за цел осигуряване на  добро и справедливо третиране на потребителите, подобряване  качеството, достъпността и полезността на финансовата информация и създаване на ефективни механизми за решаване на потребителски спорове.

Допълнителна информация за финансовата грамотност може да откриете тук: http://www.finansovogramoten.bg/ и http://www.financialiteracy.eu/

Maya Gocheva 0
expert
NTL expert in Bulgaria
Į VIRŠŲ
Informacija
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Reikia pagalbos? Žr. mūsųžinyno skyrių