Eiropas Komisija

Projekta finansējums

Consumer Classroom ir ES finansēta vietne, kas paredzēta visas ES skolotājiem, nodrošinot resursus patērētāju izglītības pasniegšanai. Lasīt vairāk

Struktūrvienības (ģenerāldirektorāti)

Tiesiskuma un patērētāju ĢD
Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts
Pētniecības un inovāciju ģenerāldirektorāts
Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģija

Eiropas Komisija
Skatīt vairākAizvērt


Единен Цифров Пазар

0 komentāri

Формирането на единния цифров пазар

Единния цифров пазар е стратегия на Европейската комисия да гарантира достъп до онлайн дейности на физическите лица и бизнеса в условията на лоялна конкуренция, защита на правата и данните на  потребителите, премахване на гео блокиране и защита на авторско право.

 

 

Единен цифров пазар (ЕЦП) е този пазар, в който е осигурено свободното движение на хора, услуги и капитали и където физическите лица и бизнесът могат безпроблемно да имат достъп до и да упражвяват свободно онлайн дейности при условия на лоялна конкуренция, както и високо ниво на защита на правата и данните на  потребителите, независимо от тяхната националност или място на пребиваване.

На 10 май 2017 г. Комисията публикува междинен преглед на стратегията за единния цифров пазар. Той оценява и представя напредъка в изпълнението на стратегията от 2015 г. и където  са необходими по-нататъшни действия.

Европейската комисия определи въвеждането на единния цифров пазар като един от своите 10 политически приоритети. Вицепрезидентът Андрус Ансип ръководи екипа по проекта "Свързан единен цифров пазар".

 

Стълбовете на Единния Цифров Пазар

Стратегията на Единния цифров пазар се основава на три стълба:

1.Достъп: по-добър достъп за потребителите и бизнеса до цифрови стоки и услуги в Европа;

2.Среда: създаване на подходящи условия и равнопоставеност на цифровите мрежи, както и възможности за развитие на иновативните услуги;

3. Икономика и общество: максимизиране на потенциала за растеж на цифровата икономика.

 

Постиженията на Единния цифров пазар

 

Стратегията на единния цифров пазар разглежда основните приоритетни законодателни предложения и по-конкретно в областите на: електронната търговия, защита на авторските права, аудиовизуални и медийни услуги, телекоми, защита на личните данни онлайн, хармонизиране на цифровите права, достъпни услуги за доставка на пратки, хармонизирани правила за ДДС.

 За да осигури справедлива, отворена и сигурна цифрова среда, Комисията е определила три основни нововъзникващи предизвикателства:

1. да се гарантира, че онлайн платформи могат да продължат да донесат ползи за нашата икономика и общество,

2. да се развива европейската икономика данни до пълния си потенциал, и

3. да се защитят активите на Европа чрез преодоляване на предизвикателствата, произтичащи от киберсигурността.

 

Наред с това, са определени редица няколко важни области за развитие, които да доведат до реализиране на потенциала на цифровата икономика:

• развитие на цифровите умения,

• цифровизиране на промишлеността и услугите (например connected cars, FinTech),

• Високо производителни изчислителни технологии,

• изкуствен интелект,

• модернизиране на публичните услуги и е-правителства,

• здраве и грижи.

 

Съществено внимание се обръща и върху инвестициите, необходими в цифровите инфраструктури и услуги, за да се вземе под внимание глобалното измерение на единния европейски цифров пазар.

Допълнителна информация относно политиките на Европейския съюз за развитие на Еднния Цифров Пазар, можете да откриете във видеото:

https://youtu.be/w5OjBg_HP04

Maya Gocheva 0
expert
NTL expert in Bulgaria
UZ AUGšU
Informācija
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Vajadzīga palīdzība? Lūdzu, skatiet mūsu palīdzības sadaļupalīdzības sadaļu