Eiropas Komisija

Projekta finansējums

Consumer Classroom ir ES finansēta vietne, kas paredzēta visas ES skolotājiem, nodrošinot resursus patērētāju izglītības pasniegšanai. Lasīt vairāk

Struktūrvienības (ģenerāldirektorāti)

Tiesiskuma un patērētāju ĢD
Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts
Pētniecības un inovāciju ģenerāldirektorāts
Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģija

Eiropas Komisija
Skatīt vairākAizvērt


Zavajujoče novice/Fake news

0 komentāri

Internet in še posebej socialna omrežja postajajo vedno bolj vir različnih informacij. Žal, pa se na njih pojavlja vse več lažnih novic, ki jih poznamo tudi pod angleškim izrazom “fake news”. Širjenje lažnih novic po medmrežju je precej enostavno, zato moramo biti pri branju novic in sprejemanju različnih informacij kritični. Viri lažnih novic so zelo različni, družabna omrežja pa so najpogostejša platforma za njihovo širjenje. O družabnih omrežjih, kot so Facebook , Twitter , Snapchat ipd. ne smemo razmišljati zgolj kot o straneh, namenjenih komunikaciji, ampak tudi kot o komunikacijskih kanalih, preko katerih se širijo različna mnenja. Socialna omrežja pripomoreju h demokratizaciji medijskega prostora, po drugi strani pa lahko hitro postanemo orodje za širjenje lažnih  ali zavajujočih novic. Eden izmed glavnih razlogov za objavo in širjenje lažnih novic je ekonomski, s prikazovanjem oglasov. Z namenom, da se prepreči ali vsaj zameji širjenje lažnih novic, odgovorni na družabnih omrežij uporabljajo različna orodja. Uporabniki pa naj bi pri prepoznavanju zavajujočih novic upoštevali nekaj vodil :  

 • Poiščite informacije iz drugih virov. Preberite proti argumente, preverite, ali gre morda za starejšo sliko ali video, ki so ga preuredili in ga izvzeli iz konteksta.
 • Preverite vire. Poskušajte ugotoviti izvor informacij, ki jih berete in se prepričajte, da gre za zanesljive vire. Kadar berete članke, si oglejte njihove izvorne povezave. Gre za enega izmed najpreprostejših korakov, a si zanj le malo ljudi vzame čas. Spletni dnevniki (blogi) in novice so običajno povezani z drugimi spletnimi stranmi. Preklikajte skoznje in sami preberite izvorne informacije.
 • Razlikujte med mnenjem in dejstvom.
 • Eden izmed najpomembnejših načinov za zaščito pred lažnimi novicami je kritično mišljenje.  Postavljajte veliko vprašanj, raziskujte in bodite pozorni, če se stvari ne ujemajo.
 • Pazite se domnevno resničnih zgodb, ki so se zgodile »prijatelju prijatelja.«  Ne domnevajte, da sklicevanje na nekoga zagotavlja legitimnost – lahko je del prevare!
 • Ne oblikujte mnenj na podlagi čustev – počakajte nekaj časa. Lažne novice so ustvarjene z namenom, da pri bralcih vzbudijo ekstremno reakcijo.

Lažne novice ali fake news so lahko za avtorje odličen vir zaslužka, zato sumljivim novicam ne verjemite in ne klikajte nanje. Če se zdi predobro, da bi bilo res, verjetno tudi je. Uporaba zdrave pameti je najboljša zaščita pred prevaro.

Vir: https://safe.si/nasveti/neprimerne-in-nezakonite-vsebine/zavajajoce-vsebine

EN - The Internet and especially social networks are becoming increasing sources of various information. Unfortunately, the presence of “fake news” is on the rise as well. It is quite easy to spread the false news over the Internet is, so when reading the news and receiving various information, we need to be critical. Sources of false news are very different but the social networks are the most common platform for sharing them. Thou the social networks help to democratize media space, we can quickly become the tools for spreading the fake or misleading news. One of the main reasons for publishing and spreading the fake news is economic, to generate income with the ads. Users should consider some guidelines when identifying fake news:

 • Find information from other sources and check the dates.
 • Try to identify the source of the information and make sure that it is reliable.
 • Reading articles, check out their original links.
 • Distinguish between opinion and fact.  One of the most important ways to protect against fake news is critical thinking. Ask a lot of questions, explore, and watch if things do not match.
 • Beware of the supposedly true stories that happened to "a friend of a friend." Do not assume that referencing someone guarantees legitimacy - it can be part of a scam!
 • Do not make emotional opinions - wait a while. Fake news is created with the intention of causing an extreme reaction to the readers.

Fake news can be a great source of income for the fake news' authors, so do not trust them or click on. If it seems too good to be true, it probably is. Using common sense is the best protection against deception.

Vir/Source: https://safe.si/nasveti/neprimerne-in-nezakonite-vsebine/zavajajoce-vsebine

irena zagajsek 0
expert
Journalist and educator.
UZ AUGšU
Informācija
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Vajadzīga palīdzība? Lūdzu, skatiet mūsu palīdzības sadaļupalīdzības sadaļu