EU-kommisjonen

Finansiering av prosjektet

Consumer Classroom er en EU-finansiert portal for lærere i hele EU som gir dem ressurser til å undervise i forbrukerutdanningLes mer

EU-kommisjonens generaldirektorat (DG)

DG for rettferdighet og forbrukere
DG for utdannelse og kultur
DG for forskning og innovasjon
DG for kommunikasjonsnettverk, -innhold og -teknologi
 

EU-kommisjonen
se merlukk


Consumer Classrom-konkurranse for skoler 2016–2017

Please note that only votes accompanied by a valid email address will be counted. All votes submitted with an auto-generated email address are invalid and will be removed.
Konkurransen er åpen for skoleklasser på ungdomsskoler og videregående skoler (elever mellom 12–18 år) i EU fra 10. oktober 2016 til 17. mars 2017, midnatt (sentraleuropeisk tid)
 
Delta i skolekonkurransen som avholdes for fjerde gang og som handler om:
Smarte energiforbrukere
 
Elever nå for tiden har god kjennskap til den globale kampen mot klimaendringer for å få et mer bærekraftig samfunn. I denne verdensdekkende kampen har mange av dem blitt smarte forbrukere. De har lært hvordan de kan redusere avfall og spare vann. Men er de klar over hvilken innvirkning de har som energiforbrukere?
 
Energi finnes overalt. I dagens verden vil ikke ungdommen kunne bli smarte forbrukere med mindre de lærer hvordan de kan forbedre energiforbruket. Dette omfatter en rekke valg vi tar hver dag, for eksempel transportmåtene vi bruker (bil, tog, sykkel, motorsykkel), hvordan vi velger å bekjempe kulde eller varme når vi er hjemme, om vi slår på lyset på skolen, eller til og med i ferien når vi dusjer eller tar lange bad. Energieffektivitet avhenger også av hvilke husholdningsprodukter vi bruker, og, spesielt for unge mennesker, bruken av elektrisk utstyr (deriblant mobiltelefoner, hodetelefoner, nettbrett og datamaskiner).  
 
Energiunionen og klimapolitikken er en av Europakommisjonens topprioriteter. I februar 2015 la Europakommisjonen frem en rammeverksstrategi for en robust energiunion med en fremtidsrettet klimapolitikk. Når det gjelder forbrukere, omfatter denne strategien tydelig og effektiv lovgivning for beskyttelse av forbrukerrettigheter samt en revidering av energimerkingsdirektivet, en ny handlingsplan for sirkulær økonomi for å få enkel og fri tilgang til sanntidsdata og historiske data om energiforbruk. På lengre sikt er målet for energistrategien i 2050 å endre på energisystemet (ved å redusere utslipp av drivhusgasser med 80 til 95 %). 
 
Forbrukere skal også få mer makt ved at energiregningen skal bli lettere å kontrollere og bli mer forutsigbar (noe som hjelper miljøet og sparer penger), og ved å øke energisikkerheten for husholdninger.
 
Innenfor dette rammeverket bør tenåringer lære at deres dagligliv har en innvirkning på energiforbruket og i videre utstrekning på det globale bærekraftige forbruket og kampen mot klimaendringer.   
 
Consumer Classroom har utarbeidet det beste læringssettet om energi for å hjelpe deg med å introdusere dette temaet overfor elevene dine. Klikk HER for å få tilgang og velge ditt foretrukne språk.
 

Konkurranseoppgaven

Dette prosjektet går utenfor klasserommets grenser – du må samarbeide med en annen europeisk skole. Ved å bruke verktøyene på Consumer Classrooms hjemmeside kan du komme i kontakt med en partnerskole i Europa. Sammen kan dere skape og ta del i en tverrkulturell læringsopplevelse. 
Dra fordel av Consumer Classrooms nettsamfunn for lærere for å bygge opp et sterkt og entusiastisk team. "Én for alle og alle for én!" 
 

Oppgaven vil bestå av tre faser:

Med din hjelp skal elevene definere hvilken rolle energiforbruk har i kampen mot klimaendringer for å skape mer bærekraftige samfunn.
 
Deretter vil elever fra begge klasser inviteres til å dele og konfrontere sin daglige atferd som energiforbrukere når det gjelder transport (f.eks. foreldrenes bilbruk), oppvarming og avkjøling, varmeisolasjon, lys, vannforbruk (bading, vasking og hagearbeid), energieffektiviteten til husholdningsapparater og elektriske apparater (deriblant mobiltelefoner, hodetelefoner, nettbrett og datamaskiner), osv.
 
Når elevene har fått oversikt over sitt eget energiforbruk, skal elever fra begge klasser dele arbeidet sitt og samarbeide om å skape et felles nettbasert energiforbruksverktøysett for tenåringer. Dette nettverktøysettet skal lages av elevene og være rettet mot dine elevers egne problemstillinger for å hjelpe dem med å måle og forbedre energiforbruket sitt. Dette er en unik mulighet til å være kreativ.
 • Forventninger til det nettbaserte verktøysettet:
  • Det skal inneholde en energiforbrukskalkulator for tenåringer.
  • Det skal tilby konkrete tips og tiltak for å forbedre tenåringers energiforbruk.
 • Forventninger til det nettbaserte verktøysettets format:
  • Det forventes at det nettbaserte verktøysettet er en nettside.
  • Denne nettsiden skal inneholde minst tre av følgende formater:
   • Kort video (maks. 3 minutter), inkludert filmet rollespill
   • Infografikk
   • Fotopresentasjon
   • Animasjon
   • Lyd
   • Nettquiz
Siden elevene skal samarbeide med elever i et annet land, oppmuntres de til å sammenligne kulturelle særegenheter og legge spesielt merke til kostnadsbesparelser og sikkerhet i hjemmet, og ta med det de finner ut / konklusjonen som prosjektkontekst.                
                                       
Vi inviterer deg til å bli med i konkurransen og la elevene presentere sine ideer for hvordan de kan bli smarte energiforbrukere, motvirke klimaendringene og jobbe for en mer bærekraftig verden. 
 

Hva er premiene?

 

Førstepremie:

En 2 dagers tur til Brussel for at prosjektteamet skal kunne besøke Europas hovedstad og spesielt: de viktigste EU-bygningene. Vinnerprosjektet vil presenteres på Consumer Classrooms nettsider.
 

Prosjekter på kortlisten

Et valgt utstyrselement til klassen/skolen.
 

Premier til 2. plass:

Hedersbevis fra Europakommisjonen for deltagelse i konkurransen. 
 

Hvilke datoer bør vi merke oss for skolekonkurransen?

Registrering av prosjektteam og levering av prosjekter: 10. oktober 2016 til 17. mars 2017
Ekspertjuryens kortlisteover forslag:  21. mars til 7. april 2017
Avstemning over det beste prosjektet skoler imellom på kortlisten: 17. april til 26. april 2017
Kunngjøring av konkurransevinner og resultater: 12. mai 2017
 

Kom i gang nå!

Gå til http://www.consumerclassroom.eu/nb/content/prosjekt-skoler-imellom og bli med på skolekonkurransen! 
 

Consumer Classroom-teamet ønsker dere lykke til!

Opprett en leksjon

Gå til foraene ...

TILBAKE TIL TOPPEN
Informasjon
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred