Europese Commissie

Projectfinanciering

Consumer Classroom is een door de EU gefinancierde portaalsite, bestemd voor docenten overal in de EU om hen van educatief materiaal te voorzien voor het geven van consumentenvoorlichting.Meer informatie

Europese Commissie Directoraten-generaal

DG Justitie en Consumentenzakenvan
DG Onderwijs en cultuur
DG Onderzoek en innovatie
DG Communicatienetwerken, inhoud en technologie

Europese Commissie
Zie meerSluiten


Consumer Classroom Schoolcompetitie 2016 - 2017

Competitie geopend voor middelbare scholen (leerlingen van 12-18 jaar) in de Europese Unie van 10 oktober 2016 tot en met 17 maart 2017 om 0.00 uur (Central European Time)
 
Doe mee met de vierde Schoolcompetitie, met als onderwerp:
Slimme energieconsumenten
 
Uw leerlingen weten tegenwoordig alles over de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering voor een duurzame wereld. Veel van hen zijn slimme consumenten in de strijd tegen deze wereldwijde uitdaging; ze hebben geleerd hoe ze minder afval produceren en waterverspilling kunnen tegengaan. Maar weten ze welke impact ze als energieconsument hebben?
 
Energie is overal! Ook jonge mensen kunnen slimme consumenten worden, maar dan moet ze wel leren hoe ze hun energieverbruik kunnen verlagen. Dit kan via de het vervoersmiddel dat we gebruiken (auto, trein, fiets, motor), hoe thuis de verwarming wordt gebruikt, hoe we omgaan met de verlichting op school  en zelfs in hoe lang we tijdens vakanties douchen of in bad gaan. Energiezuinig zijn is ook afhankelijk van de huishoudelijke apparaten die we kiezen en, vooral voor jonge mensen, het gebruik van elektrische apparaten (zoals mobiele telefoons, koptelefoons, tablets en computers).
 
De Energie-unie en het beleid voor klimaatverandering zijn topprioriteiten van de Europese Commissie. In februari 2015 heeft de Europese Commissie een kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering gepresenteerd. Voor consumenten betekent deze strategie een duidelijke en efficiënte wetgeving voor de bescherming van consumentenrechten, maar ook een revisie van de richtlijn Energielabel, een nieuw werkplan Ecodesign voor eenvoudige toegang tot gegevens over realtime en historisch energieverbruik. Op de lange termijn betekent dit dat het energiesysteem met de Energiestrategie 2050 gaat veranderen (door verlaging van de broeikasgassen van 80 naar 95 %). 
 
Het wil ook consumenten meer controle geven door hen te helpen om hun energierekening beter onder controle te houden en voorspelbaar te maken (goed voor het milieu en de portemonnee) en de veiligheid van de energielevering te verhogen door nationale energievoorziening.
 
In dit kader zouden tieners moeten leren dat hun eigen dagelijkse gedrag impact heeft op het energieverbruik en in het algemeen op een duurzaam energieverbruik over de hele wereld en op de strijd tegen klimaatverandering.  
 
Consumer Classroom heeft de beste leerkit over energie gecreëerd om dit thema bij uw leerlingen te introduceren. Klik HIER voor meer informatie over deze kit en kies uw voorkeurstaal.
 

De opdracht voor de competitie

Dit project neemt u mee buiten uw leslokaal - u zult moeten samenwerken met een andere Europese school! Op de website van Consumer Classroom staan tools waarmee u contact kunt leggen met een partnerschool in Europa, zodat het voor de leerlingen een interculturele leerervaring wordt. 
Profiteer van de online community van de docenten van Consumer Classroom om een sterk en enthousiast team te creëren! Samen kunnen we het!"
 

De opdracht zal uit drie fasen bestaan:

De leerlingen gaan met uw hulp de rol van het energieverbruik in de strijd tegen klimaatverandering voor een duurzame maatschappij definiëren.
 
Daarna worden de leerlingen uit beide klassen gevraagd om hun dagelijkse gedrag als energieconsument te delen en te bespreken, onder meer op het gebied van mobiliteit (bijvoorbeeld het autogebruik van hun ouders), verwarming en koeling, thermische isolatie, verlichting, gebruik van water (douchen/in bad gaan, wassen en tuinieren) en energie-efficiëntie van huishoudelijke en elektrische apparaten (zoals mobiele telefoons, koptelefoons, tablets en computers).
 
Nadat de leerlingen uit beide klassen hun energievoetafdruk in de gaten hebben gehouden, gaan ze hun werk delen en maken ze samen een Online toolkit over energieverbruik voor tieners. Deze Online toolkit moet door uw leerlingen worden gemaakt en moet zijn gericht op de zorgen die bij de leerlingen leven, zodat ze hun eigen energievoetafdruk kunnen meten en verbeteren. Dit is een unieke kans om creatief bezig te zijn!
 • Verwachte kenmerken van de Online toolkit:
  • De kit moet een rekenmachine voor energieverbruik voor tieners bevatten;
  • De kit moet concrete tips en maatregelen bieden om de energievoetafdruk van tieners te verbeteren.
 • Verwachte indelingen van de Online toolkit:
  • De Online toolkit moet een online website worden;
  • Deze website moet minstens 3 van de volgende items bevatten:
   • Korte video (maximaal 3 minuten), inclusief opgenomen rollenspel
   • Infographic
   • Fotopresentatie
   • Animatie
   • Audio
   • Online quiz
De leerlingen gaan samenwerken met een ander land, dus ze worden gestimuleerd om specifieke culturele verschillen te vergelijken. Daarnaast ligt de nadruk bij dit project op kostenbesparing en veiligheid in huis, en de leerlingen moeten hun bevindingen als context voor het project gebruiken.     
                                       
We willen u vragen om mee te doen aan de competitie en uw leerlingen ideeën te laten presenteren over hoe ze slimme energieconsumenten kunnen worden en hoe ze kunnen bijdragen aan klimaatverandering en de wereld een stukje duurzamer maken.
 

Wat zijn de prijzen?

 

Eerste prijs:

Een 2-daagse reis naar Brussel voor het projectteam, waarbij ze een bezoek brengen aan de Europese hoofdstad en vooral de belangrijkste Europese instellingen. Het winnende project wordt gepresenteerd op de website van Consumer Classroom.
 

Geselecteerde projecten

De keuze voor één item voor gebruik in hun leslokaal/op school.
 

Volgende prijzen:

Certificaat van de Europese Unie voor deelname in de competitie. 
 

Wat zijn de belangrijkste data voor de schoolcompetitie?

Registratie van de projectteams en indienen van projecten: 10 oktober 2016 t/m 17 maart 2017
Selectie van voorstellen door een jury van experts:  21 maart t/m 7 april 2017
Stemmen voor het beste schoolproject: 17 april t/m met 26 april 2017
Bekendmaking van de winnaar van de competitie en de resultaten:  12 mei 2017
 

Begin nu!

Ga naar  http://www.consumerclassroom.eu/nl/onderlinge-schoolprojecten.html en schrijf u in voor de Schoolcompetitie! 
 

Het team van Consumer Classroom wenst u veel succes!

Hoe schrijft u zich in voor de wedstrijd?

Stel een projectteam samen

Stel eerst een projectteam samen, met een andere Europese school of klas die u op de website van Consumer Classroom hebt gevonden. Het projectteam moet uit ten minste twee klassen of groepen leerlingen uit verschillende EU-landen bestaan. Het team moet voor 17 maart 2017 zijn geregistreerd voor deelname. U moet met minstens één partnerschool uit een lidstaat van de Europese Unie samenwerken, anders kunt u niet deelnemen, dus begin nu met zoeken.

Consumer Classroom heeft een lijst van scholen die willen deelnemen op het Forum en op de pagina voor schoolprojecten geplaatst om u te helpen bij het vinden van een school in een ander land. U kunt deze raadplegen of uw eigen school toevoegen zodat andere scholen uw klas kunnen vinden:

Kies uw hulpbronnen over energie

Als u uw team hebt samengesteld, begint het samenwerkingsgedeelte! Bekijk samen met uw klas en partner(s) onze database en kies welke hulpbronnen u wilt gebruiken en leer meer over onderwerpen die interessant voor uw project zijn op basis van het thema. Als u dat hebt gedaan, kunt u alles in uw eigen perspectief gaan noteren. 

Consumer Classroom biedt diverse tools om u te helpen, zoals:

 • Leerkit over energie;
 • "Mijn collecties", waar u de middelen die u wilt gebruiken kunt groeperen en opslaan;
 • “Advanced Lesson Builder”, waarmee u multimedia-lessen kunt maken met veel visuele kenmerken, en:
 • "Mijn klas", dat u kunt gebruiken om middelen en lessen te delen met uw hele groep leerlingen, om ze op de hoogte te houden van het project door berichten te publiceren op hun online berichtenbord.   
 
Deze tools zullen bijzonder handig zijn bij het coördineren van uw werk met de andere Europese school.

Samenwerken

Uw leerlingen en de partnerklas(sen) weten nu waarom het belangrijk is om het project interessant en compleet te maken en welke middelen ze daarbij kunnen gebruiken. Moedig uw leerlingen aan om vaak te praten, samen te werken en contact te houden met de partnerschool uit het andere land. Nauw samenwerken met uw partnerschool kan vele nieuwe perspectieven en ideeën over het onderwerp opleveren, omdat de leerlingen van de andere school uit een andere omgeving en cultuur komen. De voorstellen kunnen in alle officiële EU-talen worden ingediend. De projecttaal moet in overleg door het projectteam worden bepaald. Als u een partnerschool zoekt op onze website, geef dan uw voorkeurstaal of -talen aan, zodat andere scholen u eenvoudig kunnen vinden.

Bereid uw projectvoorstel voor

De projecten moeten voor 17 mei 2017 via de website van Consumer Classroom worden ingediend.
 
Elk project moet het volgende bevatten:  
 • een lijst met de leden van het projectteam van beide klassen (leraren en leerlingen);
 • een korte omschrijving van het project (in het Engels); 
 • een korte omschrijving van de samenwerking en de pedagogische middelen van Consumer Classroom die zijn gebruikt (in het Engels); 
 • een Online toolkit (in de vorm van een website), met daarop een rekenmachine voor energieverbruik voor tieners en tips/maatregelen in minimaal 3 indelingen uit de volgende lijst: een korte video (maximaal 3 minuten), inclusief een opgenomen rollenspel, een infographic, een fotopresentatie, een animatie, audio en een online quiz;
 • een korte samenvatting van geplande promotieactiviteiten om uw project te promoten (bijvoorbeeld via eigen accounts op social media, contacten met lokale media of promotieactiviteiten op de scholen). (in uw voorkeurstaal)
 
Projecten die worden ingediend door een team dat niet met minimaal één Europese partnerklas heeft samengewerkt en/of die na de deadline zijn geüpload in de projectgalerij op de website van Consumer Classroom, komen niet in aanmerking voor een prijs. 
 

 

Geaccepteerde indelingen

 • De video's mogen maximaal 3 minuten lang en maximaal 80 MB zijn. Elk type video wordt geaccepteerd, zoals animatie en beeldmontage, en kan naar de Consumer Classroom-website worden geüpload. De volgende bestandsindelingen worden geaccepteerd: avi, wmv, mov, flv, ppt, webpagina.
 • De multimedialessen kunnen worden aangevuld met de op de website beschikbare tool Advanced Lesson Builder. Alle indelingen worden aanvaard: Word, PowerPoint, Prezi, Powtoon enz.
 • Afbeeldingen moeten samen met het project online worden ingediend in A5- tot A0-formaat in een .jpg-bestand.

Hoe worden de projecten geëvalueerd?

Elk project wordt geëvalueerd:

1)  Eerst door een jury, bestaande uit Europese experts op het gebied van onderwijs en consumentenbeleid.  De jury zal een evenwichtige geografische vertegenwoordiging vormen. 

De evaluatie vindt plaats op basis van de volgende 5 hoofdcriteria:

1. Hoe goed wordt het thema van de competitie in uw project uitgewerkt? Is het thema geschikt voor de beoogde leeftijdsgroep?
5 punten
2.  Is de pedagogische aanpak duidelijk, creatief en gevarieerd? (duidelijke les geleerd, gebruik van minimaal 3 indelingen uit de lijst) 
punten
3. Type samenwerking met de partnerklas (voorbeelden, strategieën)
punten
4. Gebruik van de website als hulpmiddel voor research bij de ontwikkeling van het project (een partnerschool vinden, pedagogische hulpmiddelen of tools vinden)?
punten
5.  Bruikbaarheid van de voorgestelde oplossing voor invoering op scholen / dagelijks gezinsleven / sociale gemeenschap
punten

Er worden 20 projecten geselecteerd. Dit aantal kan worden uitgebreid als er projecten zijn met een gelijk aantal punten.
Op de website van Consumer Classroom wordt een lijst met de beste projecten gepubliceerd voordat de stemronde begint.
 

2)  De geselecteerde projecten worden gedurende een week op de website van Consumer Classroom gepubliceerd, zodat er online op de website van Consumer Classroom kan worden gestemd. Iedereen die uw project de moeite waard vindt, kan in de projectgalerij op de website van Consumer Classroom op uw project stemmen.  

De voornaamste criteria voor stemmers om een project te kiezen, zullen zijn:
 • pertinentie met het thema van de wedstrijd;
 • duidelijkheid van de boodschap;
 • originaliteit/innovatie in de uitwerking van het onderwerp.
 
Zorg dat iedereen uit uw projectteam over het project vertelt - dus aan familie, vrienden en schoolgenoten. Elke stem telt! 
 

Een les opstellen

Ga naar de forums...

TERUG NAAR BOVENKANT SCHERM
Ter informatie
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred