European Commission

Project Funding

The Consumer Classroom is an EU funded portal site for teachers across the EU to equip them with resources for teaching consumer educationRead more

European Commission Directorate Generals

DG Justice and Consumers
DG Education and Culture
DG for Research & Innovation
DG Communications Networks, Content and Technology
 

European Commission
see moreclose


Kako kupovati hrano

Information
0
add
1
5
Subject: Biology, Catering, Home Economics
Language: Slovenščina
Theme: Health and Nutritional Education
Age: 15, 16, 17, 18
Format: Weblink
Created: 03/2011
Type: Lesson Plan
Updated: 03/2011
Origin:
Slovenia
Cost: Free

Do you need this resource translated?

Use Google translate:
Translate
Or get a human to translate it! 1 Requests - 9 more required!
Request Translation

This material is about food advertising and the role of nutrition and health. Students will understand information on food packaging, distinguish the informations of food advertising.

Rate This:
5
Average: 5 (1 vote)
Review This:
write a review

Comments

Razvoj kritičnega pristopa k izbiri živil

Učni vir Kako kupovati hrano je sestavljen iz ustrezno strukturiranega načrta učne enote, ki učitelja vodi pri pripravi in izvedbi učne ure, ter dveh delovnih listov (vprašalnika in navodila za izvedbo učnih centrov), ki dijakom omogočajo aktivno sodelovanje med poukom.

Srednješolci pogosto izbirajo in kupujejo hrano zase, zato je pomembno, da se čim prej naučijo prepoznavati in kritično sprejemati različne razsežnosti oglaševanja hrane. Z aktivnim delom in pod učiteljevim vodstvom med poukom dijaki tako obravnavajo označevanje živil, prehranske in zdravstvene trditve ter razne oblike zavajajočega oglaševanja.

Čeprav je gradivo namenjeno mladim med 15. in 19. letom, je povsem primerno tudi za starejše osnovnošolce.

0
28/11/2014 - 11:01
0 likes
see more
Use this resource to create your own lesson.
About the Author
European Commission funded material
Favourite author
view resources

Author Type
European
Teacher`s Favourite
0 teacher(s) favorite this
Write a review
Subject*
@maxim characters remain
Comment*
@maxim characters remain
Need help ? Please see our help section
Success
Review was succesfuly submited.
You are about to delete the topic.
Would you like to...
You are about to delete the review.
Would you like to...
Request Human Translation

Please select the language for which you need the translation
Language
Request Human Translate
Your request for translation has been saved
Error
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request
We are sorry but i cannot execute your request. Unknown error occurred
Confirm action
Are you sure you want to approve the resource?
Are you sure you want to reject the resource?
Are you sure you want to delete the review?
BACK TO TOP
Information
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Need help ? Please see our help section