European Commission

Project Funding

The Consumer Classroom is an EU funded portal site for teachers across the EU to equip them with resources for teaching consumer educationRead more

European Commission Directorate Generals

DG Justice and Consumers
DG Education and Culture
DG for Research & Innovation
DG Communications Networks, Content and Technology
 

European Commission
see moreclose


Kako ravnati z denarjem

Information
0
add
1
5
Subject: Economics
Language: Slovenščina
Theme: Financial Literacy
Age: 15, 16, 17, 18
Format: .pdf, .doc / .docx
Created: 01/2000
Type: Lesson Plan
Updated: 03/2011
Origin:
Slovenia
Cost: Free

Do you need this resource translated?

Use Google translate:
Translate
Or get a human to translate it! 0 Requests - 10 more required!
Request Translation

Thanks to this resource, your students will understand better the planning and budget management. They will perfect their skills in planning the effective use of financial resources and develop appropriate attitudes in the area of financial literacy.

Rate This:
5
Average: 5 (1 vote)
Review This:
write a review

Comments

Odločanje o osebnih financah

Učna enota, ki je namenjena predvsem srednješolcem, zajema dva za odraščajočega mladostnika ključna vidika ravnanja z denarjem: načrtovanje osebnega proračuna in zadolževanje.

Podrobna učna priprava omogoča učitelju, da v eni ali dveh šolskih urah obravnava eno od teh dveh področij ali obe. V vsakem primeru poteka usvajanje teh finančnih pojmov z aktivnim sodelovanjem v skupinah. Na voljo so tudi delovni listi za dijake: osebne finance (razčlenitev mesečnih prejemkov in izdatkov s premislekom o osebnem proračunu), navodilo za izvedbo igre vlog in kviz za utrjevanje znanja med poukom ter osmerosmerka (vrsta križanke) za domačo nalogo.

0
28/11/2014 - 10:56
0 likes
see more
Use this resource to create your own lesson.
About the Author
European Commission funded material
Favourite author
view resources

Author Type
European
Teacher`s Favourite
0 teacher(s) favorite this
Write a review
Subject*
@maxim characters remain
Comment*
@maxim characters remain
Need help ? Please see our help section
Success
Review was succesfuly submited.
You are about to delete the topic.
Would you like to...
You are about to delete the review.
Would you like to...
Request Human Translation

Please select the language for which you need the translation
Language
Request Human Translate
Your request for translation has been saved
Error
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request
We are sorry but i cannot execute your request. Unknown error occurred
Confirm action
Are you sure you want to approve the resource?
Are you sure you want to reject the resource?
Are you sure you want to delete the review?
BACK TO TOP
Information
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Need help ? Please see our help section