Comissão Europeia

Financiamento do projeto

Consumer Classroom é um portal financiado pela UE concebido para providenciar a professores em toda a UE recursos para ensinar educação do consumidor.Ler mais

Direcções-Gerais (DG)

DG Justiça e Consumidores
Direção-Geral da Educação e Cultura
Direção-Geral de Investigação e Inovação
Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias

Comissão Europeia
Ver maisFechar


Dabasgāzes tirgus atvērts majsaimniecībām!

Saistībā ar dabasgāzes tirgus atvēršanu beidzas „Latvijas gāze” monopoltiesības tirgū. Izpildot likuma prasības, gāzes tirgus monopoluzņēmums "Latvijas gāze" tika sadalīts, no tā nodalot dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas aktīvus (tostarp Inčukalna pazemes krātuvi), ko nododot neatkarīgam gāzes pārvades uzņēmumam "Conexus Baltic Grid". "Latvijas gāze" pēc tirgus liberalizācijas saglabā gāzes sadali un tirdzniecību.

Ar šo soli tiek saistītas cerības saņemt lētāku dabasgāzi. Lielākās izmaiņas skārušas juridiskajās personas, kurām līdz 15.jūnijam ir jāizvēlas vai nu turpināt sadarbību, pārslēdzot līgumu ar „Latvijas gāze”, vai slēgt vienošanos ar citiem piegādātājiem. Latvijā šobrīd reģistrēti 15 tirgotāji , tomēr ir skaidrs, ka ne visiem piegādātājiem ir interese par mājsaimniecību segmentu.

Kā apliecināja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) vadītājs Rolands Irklis „ šobrīd ir reģistrējušies 15 jauni lietotāji, kuri visdrīzāk, vispirms mēģinās apgūt juridisko personu segmentu, kur apjomi ir daudz lielāki un attiecīgi ienesīgāki un tikai tad skatīties mājsaimniecību segmentā ".

Mājsaimniecībām paredzēts pārejas periods līdz 2019.gadam , un šobrīd tām saglabājas regulētā cena, tāpēc tirgotājiem visticamāk, nav intereses strādāt ar mājsaimniecībām. Vēlāk tās mājsaimniecības, kuras nevēlēsies mainīt piegādātāju varēs dabasgāzi saņemt no esošā tirgotāja. Savukārt tās mājsaimniecības, kuras vēlas izmantot brīvā tirgus piedāvājumus varēs pieteikt jauno tirgotāju līdz iepriekšējā mēneša 15 datumam.

LR Ekonomikas ministrija norāda, ka dabasgāzes tirgus cena būs atkarīga no globālā enerģijas tirgus. Savukārt pārdales, sadales un uzglabāšanas tarifus noteiks Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) . SPRK patērētāju iesniegumus izskata dažādos veidos - strīda izskatīšanas kārtībā un sūdzību izskatīšanas kārtībā – atkarībā no tā, kādu lūgumu patērētājs ir izteicis:

Pirmajā gadījumā , SPRK, līdzīgi tiesai, pieņem lēmumu ar kuru izšķir strīdu.

Otrajā gadījumā , SPRK sniedz patērētājam atbildi uz sūdzību. Vēršoties SPRK, patērētājiem ir jāņem vērā šī atšķirība un jāsagatavo savs iesniegums atbilstoši.

Nozīmīgi, ka SPRK, atšķirībā no Patērētāju strīdu risināšanas komisijas (vairāk informācija par komisiju pieejama www.pateretajs.lv ), darbojas tikai enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs. Tās ir jomas, kurās patērētāji ir tiesīgi vērsties SPRK.

Etiquetas:

Registe-se agora!

  • Criar lições online
  • Fazer projetos inter-escolas
  • Área de início de sessão personalizada
  • Classificar e analisar recursos

Criar uma lição

REGRESSAR AO INíCIO

Ir para os fóruns…

Informação
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred