Comissão Europeia

Financiamento do projeto

Consumer Classroom é um portal financiado pela UE concebido para providenciar a professores em toda a UE recursos para ensinar educação do consumidor.Ler mais

Direcções-Gerais (DG)

DG Justiça e Consumidores
Direção-Geral da Educação e Cultura
Direção-Geral de Investigação e Inovação
Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias

Comissão Europeia
Ver maisFechar


Duurzame voeding op school

0 comentários

De schoolmoestuin

 

Sinds de opkomst van de voedingsindustrie is de bevolking zich op grote schaal gaan ontvreemden van ons voedselproductieproces. Vele mensen weten gewoonweg niet welke weg ons voedsel heeft afgelegd en in welke mate het werd verwerkt vooraleer het in ons bord terechtkomt. Van jongs af aan zien we ons voedsel niet meer groeien en leggen we het verband niet meer tussen wat we eten en wat buiten in de wei staat. De vervreemding, veroorzaakt door een sterk toegenomen industrialisatie, heeft als belangrijk gevolg dat er grote onwetendheid en onduidelijkheid heerst op het gebied van ons voedsel. Het wantrouwen dat daaruit groeit, uit zich in een stemgedrag dat geen weet heeft van de realiteit en bijgevolg een maatschappij creëert die leeft in een cocon zonder realiteitszin. Vervreemding heeft dus verregaande gevolgen met als voorbeeld het aandeel van onze voedselproductie en – distributie in de ecologische crisis.

Zoals het zo vaak gebeurt, is men pas echt wakker geschoten nadat grote voedselcrisissen het wantrouwen dermate de kop hebben doen opsteken dat er een niet onbelangrijke tegenreactie op gang is gekomen. Vandaag de dag is de consument zich steeds meer van zijn absoluut noodzakelijk recht bewust om op een duidelijke manier geïnformeerd te worden over de herkomst, bereiding en distributie van zijn voedsel. De consument hecht met andere woorden meer en meer belang aan een sterkere betrokkenheid tot ons voedsel, de manier hoe het tot stand komt en welke sociale en ecologische impact dit teweegbrengt. Deze betrokkenheid creëert opnieuw vertrouwen en respect, in tegensteling tot het heersende wantrouwen. Mensen willen meer en beter bewust zijn van wat ze eten, hoe gezond en veilig het is en of het sociaal en ecologisch verantwoord is.

Zo kunnen we niet anders dan het belang van consumenteneducatie over dit – letterlijk – levensbelangrijke onderwerp te benadrukken en trachten dit al zo vroeg mogelijk te laten beginnen op de schoolbanken. Immers, de vervreemding van de samenleving ten opzichte van het voedselproductieproces kan wellicht het beste worden bestreden via onderwijs. Leerkrachten spelen echter een erg belangrijke rol, aangezien hun leerlingen de consumenten en stemmen van morgen zijn. In dat opzicht werken zij dus werkelijk aan een (betere) toekomst.

Concreet kan voedseleducatie op veel verschillende manieren, maar een allesomvattend en sterk educatief middel is wellicht de schoolmoestuin.

Door leerlingen zelfstandig hun eigen voedsel te laten kweken en te verwerken, leren ze niet alleen over een langere periode veel over planten en dieren, maar ook over onze wel erg intieme relatie met hen. Ze worden door eigen ervaring meer bewust van hoe de voedselketen werkt en welke (on)gunstige interacties er allemaal mogelijk zijn met de natuur. Op die manier worden ze gestimuleerd een gezonde kritische geest en realiteitszin te ontwikkelen voor een gezonde en duurzame (sociaal en ecologische) voeding. Een volledige leercurve van A tot Z wordt gegarandeerd daar ze de theorie van in de les onmiddellijk zelf in de praktijk kunnen uitvoeren in de moestuin.

Praktisch zijn er een aantal zeer interessante websites die hulp kunnen bieden met de realisatie van een schoolmoestuin:

www.schoolmoestuin.be --> Op deze website vind je heel wat tips om met jouw leerlingen aan de slag te gaan. Van lesideeën en een les over seizoengroenten tot seizoensgebonden recepten en een stappenplan voor de schoolmoestuin.

www.degroenelach.nl --> Een kleinschalig en toegepast natuureducatief bureau dat praktijkonderwijs geeft aan zowel basis als voortgezet onderwijs. Schooltuinbegeleiding en natuurgastlessen vormen de groene kern van het werk, maar uitjes, workshops lesmateriaal op maat worden ook aangeboden.

www.ping.be/~pin29174/hoe.htm
www.landelijkegilden.be/Schooltuin
www.onzeschooltuin.nl
etc.

Verder vind je nog enorm veel info op google, succes!

Gil Gram 0
expert
REGRESSAR AO INíCIO
Informação
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Precisa de ajuda? Consulte a nossasecção de ajuda