European Commission

Project Funding

The Consumer Classroom is an EU funded portal site for teachers across the EU to equip them with resources for teaching consumer educationRead more

European Commission Directorate Generals

DG Justice and Consumers
DG Education and Culture
DG for Research & Innovation
DG Communications Networks, Content and Technology
 

European Commission
see moreclose


Да възпитаваме дигитални граждани

Information
0
add
0
Subject: Citizenship, ICT, Other
Language: English
Theme: Social Media and Internet Safety, Media Literacy
Age: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Format: .pdf
Created: 03/2016
Type: eLearning platform
Updated: 03/2016
Origin:
European Union
Cost: Free

Do you need this resource translated?

Use Google translate:
Translate
Or get a human to translate it! 0 Requests - 10 more required!
Request Translation

Какво е "дигитално гражданство"? Как участието в eTwinning е помогнало на участниците, независимо дали са учители или ученици, да развият това чувство за това кои са всъщност в този дигитален свят? Наръчникът на eTwinning "Да възпитаваме на дигитални граждани" засилва въздействието на проектите на eTwinning върху развитието на активното дигитално гражданство.Както Ан Гилеран, педагогически мениджър на eTwinning, пише в наръчника "ние вече не можем да разделяме събитията от цифровия и физическия свят, защото те са свързани помежду си на всяко ниво и това, което се случва в едното пространсто, има огромно въздействие в другото". Ето защо се нуждаем от дигитално  грамотни и отговорни граждани. Наръчникът определя  дигиталното гражданство чрез три основни стълба: принадлежност, ангажираност и защита. Днес терминът "дигиталти  граждани" не се използва за описание на обикновените потребители на технологии, а като термин за тези, които активно се ангажират с технологиите по безопасен и отговорен начин. Това се подчертава и чрез събирането на споменатите в наръчник ресурси и проекти, които са свързани с темата на eTwinning за 2016 - "Дигитално гражданство". Те дават идеи и обясняват как учителите и учениците могат да развития новите дигитални умения и способности за учене през 21-ви век.

Rate This:
0
No votes yet
Review This:
write a review
Use this resource to create your own lesson.
About the Author
e-Twinning
Favourite author
view resources

Author Type
Teachers
Teacher`s Favourite
0 teacher(s) favorite this
Write a review
Subject*
@maxim characters remain
Comment*
@maxim characters remain
Need help ? Please see our help section
Success
Review was succesfuly submited.
You are about to delete the topic.
Would you like to...
You are about to delete the review.
Would you like to...
Request Human Translation

Please select the language for which you need the translation
Language
Request Human Translate
Your request for translation has been saved
Error
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request
We are sorry but i cannot execute your request. Unknown error occurred
Confirm action
Are you sure you want to approve the resource?
Are you sure you want to reject the resource?
Are you sure you want to delete the review?
BACK TO TOP
Information
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Need help ? Please see our help section