European Commission

Project Funding

The Consumer Classroom is an EU funded portal site for teachers across the EU to equip them with resources for teaching consumer educationRead more

European Commission Directorate Generals

DG Justice and Consumers
DG Education and Culture
DG for Research & Innovation
DG Communications Networks, Content and Technology
 

European Commission
see moreclose


Онлайн решаване на спорове. Бързо. Честно. Удобно.

Information
0
add
0
Subject: Economics, ICT
Language: Български
Theme: Digital Single Market
Age: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Format: Weblink
Created: 03/2016
Type: Video
Updated: 03/2016
Origin:
European Union
Cost: Free

Do you need this resource translated?

Use Google translate:
Translate
Or get a human to translate it! 0 Requests - 10 more required!
Request Translation

Видео за уебсайт за онлайн решаване на спорове помага на потребители и търговци от ЕС да решават споровете си във връзка с онлайн покупки по извънсъдебен път.Кратко видео за онлайн платформата на Европейската комисия (ЕК) за решаване на възникнали между потребители и търговци спорове при покупки през Интернет (онлайн магазини, платформи, социални мрежи и др.). Тя представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в Европейския съюз (ЕС) да уреждат споровете си, свързани както с национални, така и с трансгранични онлайн покупки. Това ще става чрез насочване на споровете към националните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС) – секторните помирителни комисии, които са свързани към платформата. Тези органи са подбрани от държавите членки въз основа на критерии за качество и Комисията е била уведомена за тях. 

Rate This:
0
No votes yet
Review This:
write a review
Use this resource to create your own lesson.
About the Author
EU Justice and Consumers
Favourite author
view resources

Author Type
Public
Teacher`s Favourite
0 teacher(s) favorite this
Write a review
Subject*
@maxim characters remain
Comment*
@maxim characters remain
Need help ? Please see our help section
Success
Review was succesfuly submited.
You are about to delete the topic.
Would you like to...
You are about to delete the review.
Would you like to...
Request Human Translation

Please select the language for which you need the translation
Language
Request Human Translate
Your request for translation has been saved
Error
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request
We are sorry but i cannot execute your request. Unknown error occurred
Confirm action
Are you sure you want to approve the resource?
Are you sure you want to reject the resource?
Are you sure you want to delete the review?
BACK TO TOP
Information
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Need help ? Please see our help section