Comisia Europeană

Finanţarea Proiectului

Consumer Classroom este un portal cu finanţare europeană. Oferă profesorilor resurse pentru predarea educaţiei consumatorilor.Citeşte mai multe

Departamente - Direcţii Generale (DG)

DG Justiție și Consumatori
DG pentru Educație și Cultură
DG pentru Cercetare și Inovare
DG pentru Reţele de Comunicare, Conţinut şi Tehnologie

Comisia Europeană
Citeşte mai multînchide


Noutăţi

În această secțiune, informațiile relevante privind educația consumatorului (știri, evenimente, campanii) vor fi afișate sub formă de link-uri pentru accesarea informațiilor respective. Este un flux de diverse resurse despre consumatori: știri despre educația consumatorului, informații și link-uri către alte campanii și evenimente similare inițiate de Comisia Europeană, precum și asociații de consumatori din întreaga lume.

Трето издание на програмата „Киберскаут“ в България

Източник: safenet.bg

За трета поредна година Националният център за безопасен интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникация" с подкрепата на Теленор България и организационното съдействие на Министерството на вътрешните работи, в България се проведе обучителната програма „Киберскаут“, която използва метода „връстници обучават връстници“ за ефективно популяризиране на основните рискове в интернет пространството и съответните начини за справяне с тях сред българчетата между 9 и 15-годишна възраст. По програмата бяха обучени и сертифицирани като киберскаути 242 петокласника от 13 училища в 12 населени места из цялата страна:  Пазарджик, София, Оряхово, Дългопол, Свищов, Раковски, Радомир, Белозем и с. Чалъкови, Пловдив, Кюстендил и Елена.

Новите киберскаути бяха подготвени да бъдат пример за безопасно и отговорно ползване на интернет, след като получиха знания за основните рискове в мрежата и за начините за предпазване и реакция, а също така и как да съветват връстници при проблеми онлайн и как в екип да организират и провеждат публични дейности, с които да информират по-голям брой деца относно безопасността в мрежата. 

След обученията всички сертифицирани киберскаути получиха правото да се сформират киберскаутски отряди и да се включат със своите дейности в национално състезание. Класираните от журито на първите три места отряди ще бъдат поканени в София, където на тържествена церемония на Международния ден за безопасен интернет, 6 февруари 2018 г. ще получат своите грамоти и награди. 

Успоредно с обученията на децата се проведоха и обучения на учителите, като през 2017 г. бяха обучени общо 116 преподаватели. Те бяха запознати с основните рискове за децата в интернет, а също и с важни данни от изследвания, включително от Националното представително изследване за онлайн поведението на децата в България, проведено от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и социологическата агенция Маркет Линкс през 2016 г. Също така преподавателите им бяха подробно разяснени целите, задачите и методите на обучителната програма „Киберскаут“. Учителите от тези училища бяха запознати и с начините, по които биха могли да подкрепят работата на децата, след сертифицирането им като киберскаути и по които биха могли да подпомогнат дейността на киберскаутските отряди, които ще се включат в националното състезание.

Обучителната програма „Киберскаут“ се провежда успешно от 2015 г., като по нея за три години са обучени над 500 деца.  

Мисията на програма „Киберскаут“ е да създаде общност от деца и младежи киберскаути из цяла България, които демонстрират развиващо, отговорно и безопасно поведение в интернет и го популяризират сред своите връстници. Сертифицираният киберскаут е обучен ученик, който:

1) Дава пример за безопасно и отговорно поведение онлайн на своите връстници.

2) Съветва своите връстници при проблем в интернет.

3) Организира и провежда публични дейности, насочени към своите връстници.

Методиката на обучението е изградена върху принципите на автономност, учене чрез преживяване и учене чрез съпреживяване. През първия ден на обучението, посредством подкрепяща среда и интерактивни методи, участниците поетапно се сблъскват с предизвикателства, свързани с основните рискове в онлайн пространството и с начините за справяне с тях, рефлектират върху преживяването си и прилагат наученото във всеки следващ етап на обучението. През втория ден, участниците използват натрупаните знания за да влязат в ролята на киберскаути като дават съвети на връстници и организират публични дейности, насочени към връстници, в симулирани ситуации. Методиката развива както тези  практични умения, така и уменията за работа в екип и критичното мислене на участниците.

Успешно преминалите през обучението киберскаути получават сертификат и имат възможност да участват в състезание с обучените ученици от други населени места и училища в подготвяне и провеждане на дейности, насочени към връстници. Киберскаутите могат да се разделят по желание на отряди, които да проведат своя инициатива. Състезанието е между всички отряди, като е възможно да има няколко такива в едно и също училище, при което те се състезават не само с отрядите от другите градове и училища, но и помежду си. Специално жури излъчва трите най-добри дейности и участвалите в тях ученици се награждават на тържествена церемония в София в Деня за безопасен интернет през февруари следващата година. Паралелно със състезанието, отрядите получават възможност да участват в месечни мисии, чрез които да развиват уменията си на киберскаути.

 

 

Citeşte mai multe >
deConsumer Classroom27/11/2017

Have a look at the new Lesson Kit on Data Protection !

Consumer Classroom team has created a new lesson kit on the theme : Data Protection

This Kit provides you with important background information and practical exercises for your students to understand what are personal data and how to protect them. Lessons include exercises where teams have to discuss real-life online scenarios of:
● registering to a website
● using passwords
● sharing pictures
● online targeting

You can click here to download the Kit in your language !

Citeşte mai multe >
deConsumer Classroom24/11/2017

New Nutrition Standards for the States School Meals Programme

In September 2017 new Nutrition Standards for the States School Meals Programme were published under the auspices of Healthy Ireland, the national Framework which aims to improve the health and wellbeing of the population of Ireland. The standards were developed with the assistance of safe food and the Health Service Executive, in cooperation with members of the Schools Meals Programme in the Department of Employment Affairs and the Department of Education.

One of the four goals of Healthy Ireland is to reduce health inequalities, and “giving children the best start” is recognised as an objective likely to reduce inequalities in society. This also reflects the priority under the national child policy framework ‘Better Outcomes, Brighter Futures’ to reduce child poverty.

Serious concerns over the standard of school meals, and the availability to students of food and drinks that are high in sugar, salt and fat have repeatedly been raised in recent years, due to the growing issue of obesity in Ireland. Research indicates that one in four children on the island of Ireland is carrying excess weight.

The Schools Meals Programme, which has a budget of almost €50 million, benefits almost 250,000 children across Ireland, with priority given to those in DEIS (Delivering Equality of Opportunity in Schools) programmes. It is expected that this new initiative will help to encourage better school attendance and educational achievement by children, especially those from disadvantaged backgrounds. Only healthy food choices that meet the standards will be funded for Breakfast clubs, school lunches, snacks, after school clubs and school dinners.

The standards outline healthy and balanced choices for each meal and snack and are aligned with the revised Food Pyramid and guidelines.

The Nutrition Standards will be implemented through the Department of Employment Affairs and Social Protection’s arrangements to oversee the programme. In addition, all schools providing meals and food outside of the State scheme will be encouraged to use the Nutrition Standards to support a ‘whole school approach’ to healthy eating policies and healthy lifestyle programmes.

 

Details of the standards can be found here.

Citeşte mai multe >
deConsumer Classroom20/11/2017

Have a look at the EU video on Renewable gas : 5G Energy

The European Commission has created a nice video to introduce the renewable gas. These gas reduce the CO2 emissions and are renewable!

The renewable gaz is really important in the new conception of consumption and it illustrates the circular economy approach.

Have a look here!

Citeşte mai multe >
deConsumer Classroom15/11/2017

Počelo veliko istraživanje o sigurnosti djece i mladih na internetu u Hrvatskoj

Partneri projekta EU Kids Online, predvođeni Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK), Agencijom za elektroničke medije i Hrvatskim Telekomom, pokrenuli su 15. rujna prvo nacionalno komparativno istraživanje o medijskim navikama djece, mladih i njihovih roditelja te sigurnosti djece na internetu.

Riječ je o jedinstvenom društveno odgovornom partnerstvu na međunarodnom projektu EU Kids Online u području istraživanja medijskih navika djece i mladih, kojim će se i Hrvatska uključiti u svjetski standard praćenja sigurnosti djece na internetu. Istraživanje će trajati do kraja listopada te će obuhvatiti 1000 djece u dobi od 9 do 17 godina i njihove roditelje/skrbnike. Fokus istraživanja bit će na prednostima i rizicima korištenja interneta, utvrdit će intenzitet korištenja interneta ovisno o uzrastu i socioekonomskim obilježjima djece te će dati bolji uvid u  ulogu roditelja, učitelja i okoline u zaštiti i edukaciji djece i mladih na internetu.

Više informacija potražite ovdje

 

Citeşte mai multe >
deConsumer Classroom09/11/2017

How we eat at the global table?

The Oxfam Food Index , created a nice infographic on the quality of people's food in the world.

You can have a look here on the entire infographics!

Citeşte mai multe >
deConsumer Classroom02/11/2017

En av tre nord­menn har hatt et negativt møte med helsevesenet de siste fem årene

Når sykdom rammer trenger du god oppfølging. En av tre har hatt negative opplevelser de siste fem årene med helsevesenet. Det som går igjen, er dårlig kommunikasjon, og manglende oppfølging. En like stor andel knytter sin negative opplevelse til lang ventetid for å få time, viser en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort.

– Over halvparten av de som klager på helsevesenet, sier at de ikke har fått god nok oppfølging. Når du sitter og venter på svar fra prøver, og du ikke hører noe, er det lett å bli utålmodig. Her har helsevesenet en jobb å gjøre, sier fagdirektør for offentlige tjenester Ann-Kristin Vie.

Krever bedre informasjon

God kommunikasjon ligger i bunnen for all brukermedvirkning, også i helsevesenet. Undersøkelsen viser at det er unge under 45 som forstår minst av informasjonen.

– Vi mener at leger og sykepleiere må forsikre seg om at pasienten har forstått hva de blir fortalt om egen helse før de går ut døra. Det vil skape mer fornøyde pasienter, økt pasientsikkerhet, og mindre arbeid med å forklare folk hva som feiler dem eller hvorfor de ikke hører mer fra helsevesenet, sier fagdirektøren.

Klager på liten tid

Pasienter, brukere og pårørende befinner seg ofte i en krise. De er syke, slitne og kan være redde. Det kan være et vanskelig utgangspunkt for god og ivaretakende dialog. Nesten fire av ti har opplevd at det ble for kort tid hos fastlegen, ifølge undersøkelsen.

– Vi forstår at tid er en knapphetsressurs i helsevesenet, men den profesjonelle part har ansvaret for å sikre at informasjonen kommer godt nok frem. Vi etterlyser tiltak for å sikre at tiden strekker til, sier Vie.

Kjøper seg fri fra ventetid

Undersøkelsen viser at 23 prosent hadde kjøpt en privat helsetjeneste for å få raskere undersøkelse eller operasjon. Dette er vanligst blant de mellom 30 og 60 år. De som er yngre, eller eldre, velger å stå i køen.

– Har man råd og dårlig tid, velger folk å kjøpe seg fri fra helsekøen. Ventetid har betydning når man ikke er frisk, sier Vie.

Spør når du er usikker

Forbrukerrådet oppfordrer pasienter til å spørre legen eller sykepleieren hver gang de er usikre på hva som blir forsøkt kommunisert skriftlig eller muntlig.

– Det skal ikke være sånn at pasienter forlater et sykehus eller en konsultasjon, uten å ha forstått hva de har blitt fortalt om egen helse. Spør derfor når du er usikker, og har du mange plager, så spør om legen trenger ekstra tid når du bestiller time, oppfordrer fagdirektør Ann-Kristin Vie.

Våre pasientråd:

•Tenk gjennom hva du skal si. Noter hva som plager deg og spørsmål på forhånd.

•Har du mange ting du vil ta opp, spør på forhånd om legen kan besvare spørsmålene dine i løpet av én legetime.

•Spør om det er greit å ta med pårørende, dersom du trenger en støttespiller.

•Pass på at du får tatt opp det du skulle. Sjekk notatene dine før du går.

•Gjenta det du ble enig med legen om, og får du en henvisning, be om en kopi.

2015 Befolkningsundersøkelse om kommunikasjon i helseverket:

https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2016/04/2016-PDF-Befolkningsundersøkelse-om-kommunikasjon-i-helsevesenet.pdf

Citeşte mai multe >
deConsumer Classroom19/10/2017

Le commerce en vrac est un vecteur de lien social

L'idée a germé dans la tête de Didier Onraita. Au début des années 2000, celui qui faisait alors encore ses armes dans la grande distribution avait la conviction qu'un autre modèle de consommation verrait inéluctablement le jour : il serait plus responsable, durable, citoyen. " Mais il était trop tôt, alors, pour se lancer dans cette voie. Les esprits n'étaient pas prêts à l'entendre ", commente, 15 ans plus tard, David Sutrat. C'est que depuis quelques années, les consommateurs répondent favorablement à l'enseigne de vente 100% en vrac que les deux hommes ont lancée il y a presque 4 ans et qui ne cesse de grandir. Un retour à un mode de consommation qui " existe depuis la nuit des temps ". Entretien .

Comment est née et évolue "Day by day", chaine de magasins dont la vente se fait exclusivement en vrac ?

Lorsqu'on a initié le projet, nous étions animés par la volonté d'accompagner un changement social que l'on jugeait inévitable : celui de la consommation durable et responsable. Nous avons ouvert un premier magasin pilote en mai 2013, dans la région parisienne. L'année suivante, nous avons accepté les premières candidatures, spontanées, de franchises et ouvrons aujourd'hui le 29e magasin, dans le sud ouest de la France. Les candidatures affluent de partout. On en dénombre environ 100 par mois ! A tel point que nous pensons ouvrir encore une douzaines de magasins avant la fin de l'année.

Vu le nombre de candidats, quels éléments sont-ils les plus importants dans le processus de sélection ?

On ne renie nullement notre ADN de commerçant. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Cela étant dit, le filtre le plus important est celui de la conviction dans le projet. Nous portons des valeurs : celles de la réduction des déchets et de la lutte contre le gaspillage. Par le biais de ces deux missions, nous visons à promouvoir une consommation plus responsable. Les franchisés doivent être animés par cette conviction de la nécessité de consommer autrement. Chacun est porteur de ce message, qu'il transmet aux clients afin de changer leurs modes de consommation. A côté de cela, il existe une valeur induite : celle de l'amour du commerce de proximité. Nous voulons remettre l'épicerie à la place qu'elle occupait traditionnellement : au coeur de la vie et de la ville.

Parce que le commerce est vecteur de liens sociaux ?

Oui. Cet aspect là, le facteur social, est pour nous primordial. L'épicerie est un lieu de rencontres intergénérationnelles et interculturelles. Or, cette qualité a eu tendance à disparaitre avec l'avènement des grandes surfaces. On constate que cette volonté de revenir à une forme de commerce qui initie et privilégie les relations humaines est partagée par les consommateurs. Cet enjeux sociétal est une dimension centrale du projet.

Comment faites-vous concrètement pour favoriser ces liens ?

Les magasins sont des lieux agréables et chaleureux qui se veulent ouverts à tous les publics. Les échanges y sont favorisés entre le commerçant et le client. Le premier est un référent pour le second, il le conseille, l'aiguille. Par ailleurs, les liens entre les clients sont favorisés. On constate d'ailleurs qu'ils prennent l'initiative de se parler. Ils savent où ils mettent les pieds et connaissent la philosophie du lieu. Ce sont des lieux d'échanges d'idées et de bons procédés qui nous permettent, à nous aussi, d'évoluer et de développer de nouveaux projets de manière interactive. L'apprentissage est réciproque.

On constate par ailleurs que le temps passé dans nos magasins est plus long que dans des grandes surfaces. Le temps est ralenti.

Vous visez donc tous les types de publics ?

On peut distinguer d'une part les "engagés" : un public averti, déjà inscrit dans une démarche de consommation éco-responsable. Ils comptent pour 35-40% de la clientèle. D'autre part, il y a les "curieux". L'objectif est qu'ils se sentent inclus dans la démarche... et qu'on puisse les y convertir !

Vous parlez de conversion. Pour autant, vous ne vous dites pas militant.

Nous avons un message, un créneau : le vrac a des vertus immédiates : il diminue les déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire puisqu'on est maitre des quantités que l'on achète. On est militant dans le sens où l'on ne transige pas sur le constat (et la mission qui en découle) que la production de déchets est insupportable pour la planète et que ce fléau mérite un combat quotidien.

Quelle place donnez-vous aux produits locaux, bio ou de saison ?

La gamme est large : 400 produits alimentaires, d'hygiène, de nettoyage. Comme nous voulons garder le principe d'accessibilité et de choix, on ne se limite pas aux produits locaux et bio, même si on essaie que l'offre en la matière soit la plus large possible. On se méfie d'ailleurs de l'appellation bio qui participe aussi à un certain greenwashing. Ce qui nous importe, c'est la qualité et l'accessibilité des produits que l'on​ propose. A cet égard, nous renseignons les consommateurs sur l'origine des produits​. Nous allons a la rencontre des producteurs et, en développant avec eux des gammes spécifiques à la vente en vrac, on les aide à grandir. En ce sens, on participe à la dynamisation de l'économie locale. Cependant, il n'y a pas ou peu de particularités régionales : tous nos magasins ont les mêmes fournisseurs et les règles pour les franchisés sont extrêmement précises.

Pourquoi avoir choisi de fonctionner avec des magasins franchisés ?

Parce que cela nous permet d'essaimer rapidement. Sans faire fi de la dimension financière, ce mode de fonctionnement nous permet de mettre cette idée à disposition du plus grand nombre, dans le plus de lieux possible, avec l'objectif de changer les mentalités et les comportements des consommateurs.

Changer les modes de consommation, l'objectif est pour le moins ambitieux...

Il faut parvenir à déprogrammer des esprits formatés par le matraquage publicitaire pendant 40 ans ! Nous commençons tout en bas : la part de vrac équivaut, en France, à 0,5% des achats ! Mais cet engouement, on l'observe ailleurs qu'en France depuis une dizaine d'année, avec un accélération depuis cinq ans. Ce sont souvent les enfants qui mettent la pression sur leurs parents, ce qui est formidable ! Les esprits sont prêts à entendre l'irresponsabilité de nos actes et la nécessité de s'inscrire dans un modèle alternatif de consommation.

Nous ouvrirons prochainement un premier magasin en Belgique (dans la commune de Saint Gilles à Bruxelles) et planifions de nous développer aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse et puis, dans les 3 ans à venir, en Amérique du Nord. Si on on veut avoir cet impact de changement durable, il faut que le message touche le plus grand nombre. Nous nous y attelons. C'est le début de l'histoire...

 

Entretien : VVVy sur LaLibre.be

Source : http://www.lalibre.be/actu/planete/inspire/le-commerce-en-vrac-est-un-ve...

Citeşte mai multe >
deConsumer Classroom03/10/2017

Zanim zainwestujesz na rynku Forex

Popularne powiedzenie „od zera do milionera” potrafi wzbudzić emocje nie tylko wśród dorosłych. Wielu młodych ludzi, borykając się z brakiem stałych źródeł dochodu, marzy o wielkich wygranych i szybkich, pewnych zyskach, które pomogłyby spełnić ich marzenia. A w internecie można znaleźć wiele odpowiadających na te potrzeby propozycji. Coraz więcej. „Zainwestuj tylko 100 euro - pewny zysk gwarantowany!” – kuszą reklamy na popularnych portalach. Stop! Zanim zainwestujesz, poszukaj informacji o tym, ile możesz stracić.

Nie warto wierzyć w cudowne oferty instytucji finansowych. Do wszystkich propozycji, na które natkniemy się w sieci, w mediach czy placówkach bankowych, trzeba podchodzić z dużą ostrożnością. Na pewno gdzieś tkwi haczyk. Pamiętajmy, że w zasadzie każda transakcja każdej instytucji finansowej musi się opłacić. A zatem konsumenci usług finansowych muszą każdą ofertę dokładnie przeanalizować i przeliczyć. Po przeliczeniu prawdopodobnie nie będą już wyglądały tak atrakcyjnie.

Najwyższe ryzyko strat

Przeglądając codziennie popularne serwisy internetowe nie sposób nie zauważyć reklam firm zachęcających do inwestowania na rynku walutowym Forex. Jest to największy rynek na świecie, na którym codziennie, 24 godziny na dobę, przeprowadzane są operacje wymiany walut. Handlują tu w zasadzie wszyscy, m.in. korporacje, rządy, banki centralne i banki komercyjne, także inwestorzy indywidualni. Reklamy zachęcają tych ostatnich do spróbowania tej „gry”, obiecując wielkie zyski. Niestety, nie komunikują tego, że są to inwestycje obarczone najwyższym poziomem ryzyka. Wszystkie komunikaty kierowane do konsumentów finansowych skrzętnie to bagatelizują. O ryzyku towarzyszącym tym inwestycjom tylko się wspomina przy okazji, lakonicznie, starając się nie straszyć prawdopodobieństwem możliwych strat.

Nie dla „zwykłych” konsumentów

Młodzi ludzie zapewne nie zainwestują wielkich kwot w różne „obiecujące” instrumenty finansowe. Bo tych kwot zazwyczaj zwyczajnie nie mają. Ważne jednak, aby byli świadomi jednego: w inwestycjach finansowych nie istnieje coś takiego jak szybki, pewny zysk. Oczywiście ktoś jeden na milion może mieć zwykły fart, szczęście w inwestycji i osiągnąć świetny wynik. Ale zdecydowana większość w przypadku takich „super ofert” traci zainwestowane pieniądze albo nawet zostaje z długami. W przypadku rynku Forex brakuje dokładnych danych na temat skali strat finansowych drobnych inwestorów (rynek ten nie jest nadzorowany przez instytucje państwowe w zasadzie w żadnym kraju). Według Najwyższej Izby Kontroli (NIK) zdecydowana większość (ok. 80 proc.) uczestników rynku walutowego Forex traci zainwestowane tam pieniądze. Ten rynek nie jest przeznaczony dla (zwykłych) konsumentów finansowych! Warto śledzić komunikaty Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i wyciągać wnioski – przykładowo w 2013 roku poniosło stratę 81 proc. aktywnych klientów korzystających z internetowych platform transakcyjnych rynku Forex. Tylko szacunkowe dane wskazują, że na przestrzeni ostatnich 4,5 roku łączne straty klientów krajowych firm inwestycyjnych wyniosły na tym rynku ponad 2,1 mld złotych! W stanowisku z 17.07.2013 r. KNF podkreśla, że w działaniach informacyjno-promocyjnych firm operujących na rynku walutowym zauważalny jest zbyt duży akcent na korzyści z inwestowania, a w niedostateczny sposób mówi się o ryzyku poniesienia strat. Podsumowując, inwestycja ta jest znacznie bardziej ryzykowna niż zakup akcji spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Kiedy inwestujemy swoje własne pieniądze, zwłaszcza gdy ich nie posiadamy zbyt wiele, zasada ostrożności i podejrzliwość powinna nam towarzyszyć przy analizie każdej oferty finansowej. To ważna rada zwłaszcza dla młodych, początkujących inwestorów.

Dla przestrogi, poczytaj więcej o rynku Forex:

 

Citeşte mai multe >
deConsumer Classroom02/10/2017

Eu, consumatorul

„Eu, consumatorul”  este o emisiune informativă de o jumătate de oră, difuzată vinerea seara de TVR 1, de la ora 22,30 și online pe TVR+, care dă informații utile despre drepturile consumatorilor, într-un mod atractiv și pe teme diverse.

Emisiunea moderată de Sorin Mierlea, preşedintele InfoCons – Organizaţie pentru protecţia consumatorului – oferă telespectatorilor acces la o informație corectă, transparentă şi independentă astfel încât să dobândească o atitudine activă şi să devină consumatori europeni conştienţi de drepturile lor pentru a și le putea revendica. Obişnuit, în fiecare emisiune este câte un invitat care tratează un anumit subiect şi demonstrează plusurile şi minusurile produselor ori serviciilor despre care se vorbeşte. De exemplu:

 • Paul Anghel, director general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, a prezentat dintr-un hipermarket bucureştean cum se verifică o serie de produse. Apoi, împreună cu moderatorul emisiunii au stat de vorbă cu clienţii aflaţi la cumpărături despre problemele pe care aceştia le întâmpină în ce priveşte calitatea mărfurilor.

 • artistul Gelu Voicu şi fiul său, Tudor, au fost prezenţi într-o emisiune pentru a demonstra cum se pot căuta şi cumpăra produsele alimentare recomandate pentru copii.
 • antrenoarea de fitness Cori Grămescu a prezentat avantajele practicării mişcării şi ce echipament este adecvat acestui tip de mişcare.
 • actriţa Nuami Dinescu şi-a împărtăşit pasiunea pentru gătitul sănătos şi gustos.
 • dr. Dana Miricioiu a recomandat cum să se facă achiziţia şi folosirea produselor cosmetice pentru protectia pielii pe timpul verii.
 • master chef Adi Hădean a dezvăluit câteva secrete pentru prepararea felurilor de mâncare după reţete sănătoase şi gustoase, cu alimentele proaspete şi congelate.
 • Maria Andrei a sugerat câteva sfaturi cum să se facă cumpărăturile articolelor vestimentare în siguranţă.
 • Etc.

Emisiunea „Eu, consumatorul” a primit nota 10 și Trandafirul din partea revistei TV Mania.

Citeşte mai multe >
deConsumer Classroom25/09/2017

Dieselgate, ammessa la class action contro Volkswagen

Il Tribunale di Venezia ha ammesso la class action contro Volkswagen. Lo scandalo Dieselgate in Italia ha visto protagoniste 650 mila auto, non solo a marchio Volkswagen, ma anche Audi, Skoda e Seat. Sei in possesso di una delle auto coinvolte? Chi ha comprato un'auto con motore 2.0 Tdi EA 189 dal 2009 in poi, probabilmente si starà ponendo alcune domande. Cerchiamo di rispondere alle sette più ricorrenti.

1) Quali sono le auto coinvolte?

Le auto "infettate" dal software incriminato sono quelle con motore 2.0 Tdi EA 189 acquistate dal 2009 in poi e, probabilmente, anche quelle con motore 1.6 Tdi. I modelli sarebbero in tutto 20:

 • otto con il marchio  Audi  (A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 e Q5); 
 • tre con il marchio  Seat  (Leon, Altea e Alhambra); 
 • tre con il marchio  Skoda  (Yeti, Octavia e Superb);
 • sei per  Volkswagen  (Golf, Passat, Maggiolino, Sharan, Tiguan e Touran);
 • potenzialmente coinvolti anche i  veicoli commerciali  come Caddy e il Multivan Volkswagen.

2) Come capire se la mia auto è interessata?

Volkswagen ha comunicato che i possessori di un'auto con motore EA 189 saranno contattati singolarmente. In teoria, perciò, se hai un modello interessato al problema dovresti essere contattato direttamente dalla casa.

3) Quali rischi potrei correre?

Le auto con la centralina "truccata" sono perfettamente legali e omologate: nessuno, perciò, può multare chi le guida. Non c'è neanche il rischio di non passare la revisione: il livello del NOx (l'ossido di azoto che Volkswagen ha ammesso di aver ridotto artificalmente), infatti, non viene rilevato. L'esito della revisione, perciò, non dipende in nessun modo dal Nox.

4) Quanto mi costa rimettere in regola l'auto?

Chi possiede un'auto con la centralina modificata per falsare i risultati sui rilevamenti delle emissioni non dovrà sostenere alcuna spesa per adeguarla alle normative. Gli interventi, dei quali non si conosce ancora l'entità, saranno interamente a carico di Volkswagen.

5) È meglio rivendere subito l'auto?

No. Prima di tutto, non è detto che l'operazione vada a buon fine, visto che lo scandalo Volkswagen è ormai di dominio pubblico, a maggior ragione dopo che il collosso automobilistico ha bloccato la commercializzazione delle Euro 5 in stock. Qualora ci si dovesse riuscire, probabilmente dall'altra parte troverebbe qualcuno disposto a trattare con ferocia sul prezzo, forte della problematica del prodotto (che verrebbe comunque messo in regola). Insomma: se possiedi una Volkswagen 2.0 TDI Euro 5, aspetta la comunicazione di Volkswagen prima di prendere qualsiasi decisione

6) Posso ancora acquistare un'auto "infetta"?

Nei concessionari multi marca o tra privati al momento non c'è nessun divieto di vendere auto usate o immatricolate prima del 1° settembre (per esempio i modelli a km 0). Noi non incoraggiamo l'acquisto di queste auto, anche se c'è da aspettarsi un forte deprezzamento nei prossimi mesi. Chi, invece, vuole approfittare dell'occasione (per esempio un forte sconto) deve essere consapevole del potenziale rischio.

7) Quali misure sta adottando Volkswagen?

Volkswagen Italia ha sospeso la vendita, l'immatricolazione e la consegna di tutti i veicoli con il motore diesel Euro 5. Ha informato anche i concessionari Audi, Seat, Skoda e veicoli commerciali di sospendere la vendita e l'immatricolazione dei soli veicoli equipaggiati con motori diesel Euro 5 tipo EA 189. Con l'introduzione dell'Euro 6, che non è coinvolto nello scandalo, al momento non è possibile acquistare una nuova vettura equipaggiata con motore Euro 5.

 

 

Citeşte mai multe >
deConsumer Classroom12/09/2017

Get ready for the new School Year!

We hope that you enjoyed your summer vacation and that you are ready for another school year.

It’s time to teach your students to be more aware of their consumer choices with our NEW Back to School Lesson Kit in which you will find:

●      1 Lesson based on specific consumer choice topics with 2 classroom activities

●      1 Lesson based on purchasing habits with 3 classroom activities

●      Assessment & Evaluation exercises for your students

●      Related resources from Consumer Classroom for each country

This Back to School Lesson Kit is available to download in 24 languages from the Consumer Classroom website.

You can download the kit here !