Európska komisia

Financovanie projektu

Consumer Classroom je webový portál financovaný EÚ pre učiteľov v celej EÚ, ktorý slúži ako zdroj pre vzdelávanie spotrebiteľov. Čítajte viac

Útvary (GR)

GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov
Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru
Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie
Komunikačné siete, obsah a technológie

Európska komisia
pozrite viacZatvoriť


Consumer Classroom Inter-School Competition rules 2016 - 2017

Do súťaže sa môžu zapojiť stredné školy (žiaci vo veku 12-18 rokov) v celej Európskej únii od 10. októbra 2016 do polnoci 17. marca 2017 (stredoeurópskeho času)
 
Zúčastnite sa nášho štvrtého ročníka Medziškolskej súťaže na tému:
Inteligentní spotrebitelia energie
 
Dnešní žiaci sú oboznámení s celosvetovým bojom proti klimatickým zmenám a úsilím o vybudovanie udržateľného sveta. Veľa z nich patrí v boji proti tejto svetovej výzve medzi rozumných spotrebiteľov, ktorí sa naučili minimalizovať množstvo odpadu a šetriť vodou. Uvedomujú si však, aký vplyv majú ako spotrebitelia energie?
 
Energia je všade. V dnešnom svete sa mladí ľudia nestanú rozumnými spotrebiteľmi, pokiaľ sa nenaučia znížiť svoju spotrebu energie. Príležitosť k úsporám predstavujú dopravné prostriedky (automobil, vlak, bicykel, motocykel), kúrenie alebo chladenie v domácnosti, používanie osvetlenia v školách alebo sprchovanie či dlhé kúpanie. Úspory energie tiež závisia od domácich spotrebičov, ktoré sa rozhodneme používať. V prípade mladých ľudí ide najmä o elektrické spotrebiče (mobilné telefóny, slúchadlá, tablety a počítače).
 
Politika energetickej únie a boja proti klimatickým zmenám patrí medzi najdôležitejšie priority Európskej komisie. Vo februári 2015 predstavila Európska komisia rámcovú stratégiu pružnej energetickej únie s výhľadovou politikou boja proti klimatickým zmenám (Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy). Vo vzťahu k spotrebiteľom táto stratégia zahŕňa jasnú a účinnú legislatívu na ochranu práv spotrebiteľov a tiež revíziu smernice o energetických štítkoch, ktorá je novým pracovným programom „ekodizajnu“ zameraným na zabezpečenie jednoduchého a voľného prístupu k údajom o spotrebe energie v reálnom čase a z minulosti. Z dlhodobého hľadiska je cieľom energetickej stratégie do roku 2050 (2050 Energy Strategy) prebudovať energetickú sústavu (znížením emisií skleníkových plynov o 80 až 95 %). 
 
Stratégia tiež usiluje o to, aby mali spotrebitelia lepšiu kontrolu nad výdavkami za energiu a aby ich mohli lepšie predvídať (čo prispeje k ochrane životného prostredia a ušetrí peniaze), a o zlepšenie zabezpečenia energetických dodávok pomocou národných zdrojov.
 
V tomto duchu by sa mali mladí ľudia naučiť, že ich každodenné správanie má vplyv na spotrebu energie a v širšom kontexte aj na celosvetovú udržateľnosť spotreby a  na boj proti klimatickým zmenám. 
 

Súťažná úloha

V priebehu tohto projektu prekročíte hranice svojej triedy – budete musieť spolupracovať s inou európskou školou! Pomocou nástrojov na stránke Consumer Classroom sa môžete spojiť s partnerskou školou v Európe, s ktorou môžete vytvoriť a podeliť sa o medzikultúrnu skúsenosť v oblasti vzdelávania.
Využite výhody online komunity učiteľov na webovej lokalite Consumer Classroom a vybudujte silný a nadšený tím! „Všetci za jedného a jeden za všetkých!“ 
 

Celá úloha pozostáva z troch fáz:

S vašou pomocou študenti zadefinujú úlohu spotreby energie v boji proti klimatickým zmenám a za udržateľnú spoločnosť.
 
Študenti z oboch tried budú potom pozvaní, aby sa navzájom poinformovali a porovnali svoje každodenné správanie v roli spotrebiteľov energie z hľadiska dopravy (napríklad používanie automobilu rodičov), kúrenia a chladenia, tepelnej izolácie, osvetlenia, používania vody (kúpanie, umývanie a zalievanie záhrady), energetickej účinnosti domácich spotrebičov alebo dokonca elektrických spotrebičov (vrátane mobilných telefónov, slúchadiel, tabletov a počítačov) atď.
 
Potom čo študenti z oboch tried zmerajú svoju uhlíkovú stopu, podelia sa o svoje zistenia a spoločne vytvoria online nástroj na určenie spotreby energie pre mladistvých. Tento online nástroj by mali vytvoriť vaši študenti a mal by sa zamerať na vlastné problémy študentov. Mal by im tak pomôcť zmerať a znížiť ich uhlíkovú stopu. Toto je jedinečná príležitosť pre tvorivosť!
 • Očakávané vlastnosti online nástroja:
  • Mal by obsahovať kalkulačku spotreby energie pre mladistvých.
  • Mal by ponúkať konkrétne tipy a opatrenia na zníženie uhlíkovej stopy mladistvých.
 • Očakávané podoby online nástroja:
  • Očakáva sa, že online nástroj bude ako celok tvorený webovou stránkou.
  • Táto webová stránka by mala obsahovať najmenej 3 nasledujúce formáty:
   • Krátke video (max. 3 minúty) vrátane nakrúteného funkčného hrania 
   • Informačná grafika
   • Fotografická prezentácia
   • Animácia
   • Zvuk
   • Online kvíz
Pretože študenti budú spolupracovať s inou krajinou, odporúča sa, aby navzájom porovnali svoje kultúrne špecifiká a venovali zvýšenú pozornosť úsporám nákladov a bezpečnosti v domácom prostredí a aby svoje zistenia a výsledky uvádzali v kontexte projektu.       
                                       
S potešením vás pozývame do našej súťaže, ktorá vašim študentom ponúka príležitosť prezentovať ich vlastné nápady, ako sa stať inteligentnými spotrebiteľmi energie a ako výrazne podporiť boj proti klimatickým zmenám a za udržateľný svet. 
 

Aké sú ceny?

 

Prvá cena:

Dvojdenný výlet do Bruselu pre projektový tím, návšteva európskeho hlavného mesta a najmä hlavných inštitúcií Európskej únie. Víťazný projekt bude prezentovaný na webovej stránke Consumer Classroom.
 

Projekty, ktoré postúpili do užšieho výberu:

Výber jedného kusu vybavenia pre víťaznú triedu/školu.
 

Ďalšie ceny:

Čestné uznanie od Európskej komisie za účasť v súťaži.  
 

Aké sú najdôležitejšie dátumy v medziškolskej súťaži?

Registrácia projektových tímov a podávanie projektov:  10. októbra 2016 až 17. marca 2017
Zaradenie návrhov do užšieho výberu odbornou porotou: : 21. marca až 7. apríla 2017
Hlasovanie o najlepšie medziškolské projekty, ktoré postúpili do užšieho výberu:: 17. až 26. apríla 2017
Oznámenie víťaza súťaže a výsledkov: 12. mája 2017
 

Pustite sa do toho!

Navštívte stránku http://www.consumerclassroom.eu/sk/medzi%C5%A1kolsk%C3%A9-projekty.html a zapojte sa do medziškolskej súťaže! 
 

Tím stránky Consumer Classroom vám želá veľa šťastia!

Ako sa zapojiť do súťaže?

Vytvorte projektový tím

Najskôr musíte v spolupráci s inou európskou školou (triedou), ktorú nájdete na webovej lokalite Consumer Classroom, vytvoriť tím projektu. Tím projektu musia tvoriť minimálne dve triedy (skupiny) pozostávajúce zo študentov z rôznych krajín Európskej únie a prihláška do súťaže musí byť zaregistrovaná do 24. marca 2017.  Aby ste sa mohli zúčastniť, potrebujete aspoň jednu partnerskú školu z členského štátu Európskej únie, takže začnite hľadať svojho partnera už teraz! 

Pri hľadaní partnerskej školy v inej krajine vám môže pomôcť zoznam škôl, ktoré majú záujem o účasť v súťaži, uvedený na fóre a v sekcii Medziškolské projekty na stránke Consumer Classroom. Prezrite si zoznam alebo zadajte informácie o svojej škole, na základe ktorých vás budú môcť iné školy kontaktovať:

Zvoľte svoje zdroje energie

Po vytvorení tímu začína spolupráca! Spolu so svojou triedou a partnerom (partnermi) si prezrite našu databázu zdrojov a na základe danej témy si vyberte zdroje týkajúce sa otázok, ktoré vás zaujímajú. Teraz sa môžete pustiť do práce a predstaviť svoj vlastný pohľad na vec.  

Na stránke Consumer Classroom nájdete napríklad tieto nástroje, ktoré vám pomôžu pri práci: 

 • Vzdelávací nástroj o energii
 • Sekcia Moje zbierky, kde si môžete zoskupiť zdroje, ktoré chcete použiť;
 • Aplikácia Advanced Lesson Builder, pomocou ktorej môžete vytvárať multimediálne lekcie s rôznymi vizuálnymi efektmi;
 • Sekcia Moja trieda, cez ktorú sa môžete deliť o zdroje a lekcie s celou skupinou žiakov a informovať žiakov o pokroku projektu uverejňovaním správ na ich online nástenke. 
 
Tieto nástroje by mohli byť veľmi nápomocné pri koordinácii vašej práce s ďalšou európskou školou.

 

Spolupracujte

Teraz budú mať vaši študenti a ich partnerské triedy lepšie povedomie o príležitostiach na vytvorenie zaujímavého a uceleného projektu a o jeho pridanej hodnote. Motivujte svojich žiakov k tomu, aby pravidelne diskutovali, spolupracovali a nadväzovali kontakt s vašou partnerskou školou z inej krajiny. Úzka spolupráca s vašou partnerskou školou môže priniesť nové pohľady a nápady k téme, pretože pochádza z iného prostredia a kultúry. Návrhy sa môžu predkladať vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. Na jazyku projektu by ste sa mali dohodnúť s projektovým tímom. Ak hľadáte partnerskú školu na našej webovej stránke, uveďte preferovaný pracovný jazyk (jazyky), aby vás iné školy mohli ľahko nájsť.

Pripravte svoj projekt

Návrhy projektov musia byť odovzdané prostredníctvom webovej  lokality Consumer Classroom pred 17. marcom 2017.
 
Návrh projektu musí mať tieto náležitosti: 
 • zoznam členov projektového tímu z oboch tried (učitelia a študenti),
 • krátky popis projektu (v angličtine), 
 • krátky popis spolupráce, ktorá prebehla, a použité pedagogické zdroje Consumer Classroom (v angličtine),
 • online nástroj (v podobe webovej stránky), ktorý zahŕňa kalkulačku spotreby energie pre mladistvých a tipy a opatrenia v najmenej 3 formátoch z nasledujúceho zoznamu: krátke video (max. 3 minúty) vrátane nakrúteného funkčného hrania, informačná grafika, fotografická prezentácia, animácia, zvuk a online kvíz,
 • krátky súhrn predpokladaných propagačných aktivít na podporu projektu (napríklad prostredníctvom vlastných účtov na sociálnych sieťach, kontaktov s miestnymi médiami alebo propagačných aktivít na školách). (Vo vami uprednostňovanom jazyku.)
 
 
Projekt, ktorý v tíme nemá aspoň jedného člena z európskej partnerskej triedy alebo ktorý bol odovzdaný po termíne, bude nahraný do galérie projektov na webovej lokalite Consumer Classroom, ale nemôže sa stať víťazom súťaže.  

 

Akceptované formáty

 • Videopríspevky musia byť kratšie ako 3 minúty a ich veľkosť by nemala presahovať 80 MB. Všetky typy videa sú prijateľné; animácie, obrázkové montáže atď. je možné uploadovať na stránku Consumer Classroom. Akceptovať sa budú tieto formáty súborov: avi, wmv, mov, flv, ppt, webová stránka.
 • Multimediálna lekcia sa dá skompletizovať pomocou nástroja Advanced Lesson Builder, ktorý je k dispozícii na webovej stránke. Prijateľný je akýkoľvek typ podpory: Word, PowerPoint, Prezi, Powtoon atď.
 • Obrázok (obrázky) treba odovzdať vo veľkosti A5 až A0 vo formáte .jpg spolu s príspevkom online. 

Ako sa budú projekty hodnotiť?

Každý projekt sa vyhodnotí:

1)  Prvé hodnotenie vykoná komisia zložená z európskych expertov v oblasti vzdelávania a spotrebiteľskej politiky.  Porota bude mať vyvážené geografické zastúpenie. 

Hodnotenie sa vykoná na základe nižšie uvedených 5 hlavných kritérií:

1. Do akej miery projekt zodpovedá téme súťaže? Je vhodný pre cieľovú vekovú skupinu?
5 bodov
2. Je pedagogický prístup jasný, tvorivý a rôznorodý (sú jasné výsledky vzdelávania, sú použité najmenej 3 formáty z formátov uvedených v zozname)?
5 bodov
3. Typ spolupráce s druhou partnerskou triedou (príklady, stratégie)
4 body
4. Použitie webovej lokality ako zdroja informácií pre vypracovanie projektu (vyhľadanie partnerskej školy, použitie pedagogických zdrojov alebo nástrojov)
3 body
5. Potenciál zavedenia navrhovaného riešenia na školách, v každodennom rodinnom živote, v komunite
3 body

Do užšieho výberu postúpi 20 projektov. Ak niektoré projekty získajú rovnaký počet bodov, táto hranica sa môže posunúť.
Zoznam projektov, ktoré postúpili do užšieho výberu, bude uverejnený na lokalite Consumer Classroom pred začiatkom hlasovania.
 

2)  Následne sa projekty, ktoré prešli užším výberom, zobrazia na dva týždne na webovej lokalite Consumer Classroom a o ich postupe rozhodne online hlasovanie. Každý, kto sa domnieva, že si váš projekt zaslúži uznanie, mu bude môcť v galérii projektov na webovej lokalite Consumer Classroom odovzdať svoj hlas.  

Hlavné hodnotiace kritériá pre hlasujúcich, ktorí budú chcieť vybrať víťazný projekt, budú:
 • Relevantnosť k téme súťaže;
 • Zrozumiteľnosť hlavnej myšlienky;
 • Originalita/inovatívnosť prístupu k téme.
 
Váš projektový tím by mal šíriť informácie o vašom projekte ďalej – povedať o ňom rodine, priateľom a spolužiakom. Každý hlas sa počíta! 

Vytvoriť lekciu

SPäť NA ZAčIATOK

Prejsť na fóra...

Informaţii
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred