Európska komisia

Financovanie projektu

Consumer Classroom je webový portál financovaný EÚ pre učiteľov v celej EÚ, ktorý slúži ako zdroj pre vzdelávanie spotrebiteľov. Čítajte viac

Útvary (GR)

GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov
Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru
Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie
Komunikačné siete, obsah a technológie

Európska komisia
pozrite viacZatvoriť


Prečo učiť tému Vzdelávanie spotrebiteľov?

Žijeme v konzumnej spoločnosti. Spotreba je dôležitou súčasťou nášho každodenného života a stojí nás značnú časť našich financií a času. 
 
Pre niekoho má však výraz Vzdelávanie spotrebiteľov negatívny podtón - povzbudzovanie ľudí, aby spotrebúvali viac. Naopak, cieľom vzdelávania spotrebiteľov je propagácia a pochopenie štruktúr a systémov v rámci trhu. Dôkazy naznačujú, že mnohí dospelí nielenže nevedia, ako ich individuálne spotrebiteľské návyky môžu ovplyvniť ekonomiku, životné prostredie a spoločnosť, ale sú tiež nedostatočne pripravení efektívne participovať na trhu. Vzdelávanie spotrebiteľov poskytuje informácie potrebné k tomu, aby sa z občanov stali zodpovední a inteligentní spotrebitelia.
 

Investícia do našej budúcnosti

Vzdelávanie spotrebiteľov je investícia do našej budúcnosti: znamená to ochranu, zvyšovanie sabadôvery a zodpovednosti budúcich spotrebiteľov. Takmer vo všetkých tradičných predmetoch a vzdelávacích programoch sa môže riešiť množstvo tém vzdelávania spotrebiteľov. Preto sú učitelia určite najvhodnejší na zabezpečovanie vzdelávania spotrebiteľov s cieľom pomôcť vychovať spotrebiteľov budúcnosti.
 
V dnešnom stále viac globalizovanom svete sú vedomosti týkajúce sa vašich práv ako spotrebiteľov rozhodujúce na zabezpečenie ochrany, zvyšovanie sebadôvery a spoločenskej zodpovednosti počas spotreby. Vzhľadom na rýchly rozvoj internetu, sociálnych sietí a on-line sietí je dospievajúca mládež najohrozenejšou skupinou, ktorá trpí nedostatkom týchto vedomostí.
 
Consumer Classroom poskytuje učiteľom spôsob vzdelávať sa v oblasti problematiky spotrebiteľov a predávať tieto cenné informácie svojim študentom prostredníctvom projektov v rámci všetkých učebných plánov. Táto webová stránka pomôže učiteľom prostredníctvom interaktívnych a zaujímavých lekcií ukázať svojim študentom príklady z každodenného života, ako sa stať lepším spotrebiteľom. 
 
Ste pripravení naučiť sa a učiť predmet Vzdelávanie spotrebiteľov? Zaregistrujte sa kliknutím tu

Zaregistrujte sa teraz!

  • Vytvoriť lekcie on-line
  • Realizovať medziškolské projekty
  • Prispôsobená oblasť prihlásenia
  • Zhodnotiť a prezrieť zdroje

Vytvoriť lekciu

SPäť NA ZAčIATOK

Prejsť na fóra...

Informaţii
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred